Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
20/06/2007 - 22/06/2007
ПРОГРАМА
ЗА РАБОТАТА НА НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ

ЗА 20 - 22 ЮНИ 2007 Г.

1. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2007 г. (Вносител: Министерски съвет; 14.6.2007 г.).

2. Първо четене на законопроекти за изменение и допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Министерски съвет, 22.11.2006 г.; Лъчезар Иванов и група народни представители, 15.3.2007 г.; Иван Костов и група народни представители, 22.3.2007 г.).

3. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за автомобилните превози (Вносител: Министерски съвет; 22.5.2007 г.).

4. Освобождаване на член на Комисията за регулиране на съобщенията.

5. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за чужденците в Република България (Приет на първо четене на 8.6.2007 г.).

6. Второ четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (Приет на първо четене на 8.6.2007 г.).

7. Второ четене на проекта на Граждански процесуален кодекс (Приет на първо четене на 31.8.2006 г.) - продължение.

8. Първо четене на законопроекта за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (Вносители: Камелия Касабова и Милен Велчев; 5.6.2007 г.) - точка 1 за 22.6.2007 г., петък.

9. Доклад за състоянието на отбраната и въоръжените сили през 2006 г. (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.)

10. Първо четене на законопроекта за дипломатическата служба (Вносител: Министерски съвет; 18.5.2007 г.).

11. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23.3.2007 г. и върнат с Указ № 105 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

12. Второ четене на законопроекта за съдебната власт (Приет на първо четене на 27.4.2007 г.) - продължение.

13. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания