Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
27/06/2007 - 29/06/2007

ПРОГРАМА
за работата на Народното събрание

27 - 29 юни 2007 г.

1. Второ четене на проекта за Граждански процесуален кодекс (Приет на първо четене на 31.8.2006 г.) - продължение.

2. Първо четене на законопроекта за изменение на Закона за търговския регистър (Вносители: Михаил Миков и група народни представители; 26.6.2007 г.).

3. Повторно гласуване на оспорените текстове от Закона за изменение и допълнение на Закона за енергийната ефективност, приет от Народното събрание на 23.3.2007 г. и върнат с Указ № 105 на Президента на Републиката по чл. 101 от Конституцията на Република България.

4. Второ четене на законопроекта за Националния архивен фонд (Приет на първо четене на 8.6.2007 г.). - точка 1 за 29.6.2007 г., петък.

5. Първо четене на законопроекта за Националната съсловна организация на ветеринарните лекари в България (Вносител: Министерски съвет; 2.2.2007 г.).

6. Проекти за решения за промени в съставите на постоянни комисии.

7. Проект за решение за промени в състава на постоянната делегация на Народното събрание в Парламентарната асамблея на Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

8. Парламентарен контрол.

Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

    Последни заседания