Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
31/08/2016 - 02/09/2016 1. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Търговския закон (Вносител: Министерски съвет, 14.6.2016 г.).
 2. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военната полиция (Вносител: Министерски съвет, 30.6.2016 г.).
 3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита на класифицираната информация (Общ проект изготвен от Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, въз основа на приетите на първо гласуване на 3.12.2015 г. законопроекти с вносители: Методи Андреев и група народни представители, 18.12.2014 г.; Ангел Найденов и група народни представители, 12.6.2015 г.; Петър Славов и група народни представители, 17.6.2015 г.; Министерски съвет, 20.7.2015 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за закриване на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносител: Велизар Енчев, 17.4.2015 г.), Законопроект за изменение и допълнение на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Методи Андреев, Петър Славов и Мартин Димитров, 4.11.2015 г.) и Законопроект за архива на документите на Държавна сигурност и на разузнавателните служби на Българската народна армия (Вносители: Атанас Мерджанов и група народни представители, 28.1.2016 г.).
 5. Законопроект за ратифициране на Конвенция Минамата относно живака (Вносител: Министерски съвет, 18.7.2015 г.).
 6. Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2014 г. (поверително) и Проект за решение за приемане на Годишния доклад на Държавната комисия по сигурността на информацията относно цялостната дейност по състоянието на защитата на класифицираната информация в Република България през 2015 г. (поверително) (Вносител: Министерски съвет, 17.4.2015 г. и 19.4.2016 г.) – точка първа за четвъртък, 1.9.2016 г.
 7. Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Държавна агенция „Разузнаване“ за 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 8.4.2016 г.; Докладът е класифициран с гриф за сигурност “поверително“) – точка втора за четвъртък, 1.9.2016 г.
 8. Проект за решение за приемане на Годишния доклад за дейността на Служба „Военна информация“ за 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 19.4.2016 г. Докладът е класифициран с гриф за сигурност “секретно“) – точка трета за четвъртък, 1.9.2016 г.
 9. Проект за решение за приемане на Годишен доклад за състоянието на националната сигурност на Република България през 2015 г. (Вносител: Министерски съвет, 27.5.2016 г.) – точка четвърта за четвъртък, 1.9.2016 г.
 10. Парламентарен контрол по чл. чл. 91 - 103 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания