Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Програма за работата на Народното събрание
Програма за работата на Народното събрание
06/12/2017 - 08/12/2017 1. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "БСП за България": Доклад на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства за извършената дейност през 2016 г. (Вносител: Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства, 31.5.2017 г.).
 2. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Обединени патриоти": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносители: Волен Сидеров и група народни представители, 26.5.2017 г.).
 3. Предложение по чл. 53, ал. 8 от ПОДНС от Парламентарна група "Движение за права и свободи": Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за банковата несъстоятелност (Вносители: Делян Пеевски, Йордан Цонев и Хамид Хамид, 26.10.2017 г.).
 4. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2017 г.).
 5. Първо гласуване на Законопроект за изменение на Закона за измерванията (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2017 г.).
 6. Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за техническите изисквания към продуктите (Вносител: Министерски съвет, 23.10.2017 г.).
 7. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) № 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне или наказание (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 18.10.2017 г.).
 8. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (Вносител: Министерски съвет, 1.8.2017 г. Приет на първо гласуване на 21.9.2017 г.).
 9. Първо гласуване на Законопроект за Европейската заповед за разследване (Вносител: Министерски съвет, 10.11.2017 г.).
 10. Второ гласуване на Законопроект за допълнение на Закона за лечебните заведения (Вносители: Анелия Клисарова и група народни представители, 1.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 11. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за електронните съобщения (Вносител: Министерски съвет, 29.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 26.10.2017 г.).
 12. Първо гласуване на Законопроект за платежните услуги и платежните системи (Вносител: Министерски съвет, 16.10.2017 г.).
 13. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната, и на изделия и технологии с двойна употреба (Вносител: Министерски съвет, 18.9.2017 г. Приет на първо гласуване на 13.10.2017 г.).
 14. Парламентарен контрол.
Форма за търсене
Ключова дума
Обществена дискусия по законопроекта за ратифициране на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие – 23/01/2018, 11:00

Видео излъчване от Народното събрание

Проект BGFOP001-2.013-0001

Избор на председател на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество

  Последни заседания