Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 17 ноември 1927 г.
Открито в 16.15 ч.
17/11/1927
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание