Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЕДИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 18 ноември 1927 г.
Открито в 16.30 ч.
18/11/1927
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание