Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИНАДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 24 ноември 1927 г.
Открито в 16.35 ч.
24/11/1927
Форма за търсене
Ключова дума
22 Обикновено народно събрание