Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 10 февруари 1932 г.
Открито в 16.50 ч.
10/02/1932
Форма за търсене
Ключова дума
23 Обикновено народно събрание