Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 02 март 1932 г.
Открито в 16.10 ч.
02/03/1932
Форма за търсене
Ключова дума
23 Обикновено народно събрание