Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 09 март 1932 г.
Открито в 16.20 ч.
09/03/1932
Форма за търсене
Ключова дума
23 Обикновено народно събрание