Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 10 март 1932 г.
Открито в 16.25 ч.
10/03/1932
Форма за търсене
Ключова дума
23 Обикновено народно събрание