Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ОСМО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 16 март 1932 г.
Открито в 16.30 ч.
16/03/1932
Форма за търсене
Ключова дума
23 Обикновено народно събрание