Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ПЕТДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 17 март 1932 г.
Открито в 16.55 ч.
17/03/1932
Форма за търсене
Ключова дума
23 Обикновено народно събрание