Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, сряда, 15 януари 1941 г.
Открито в 16.13 ч.
15/01/1941
Форма за търсене
Ключова дума
25 Обикновено народно събрание