Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО ЗАСЕДАНИЕ
София, четвъртък, 23 януари 1941 ч.
Открито в 16.50 ч.
23/01/1941
Форма за търсене
Ключова дума
25 Обикновено народно събрание