Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
СТО И ПЕТО ЗАСЕДАНИЕ
София, петък, 21 март 2014 г.
Открито в 9,04 ч.
21/03/2014
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Михаил Миков и заместник-председателите Мая Манолова и Алиосман Имамов

Секретари: Пламен Нунев и Шендоан Халит

ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ (Звъни.): Откривам заседанието.
Заповядайте, господин Мерджанов.
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ): Благодаря Ви, господин председателю.
Уважаеми колеги народни представители, вземам думата за две процедурни предложения.
Първото е днешният парламентарен контрол да бъде с удължено време до 15,00 ч., с един час.
Второто процедурно предложение е за извънредно заседание за 25 март, вторник, от 13,00 до 18,00 ч. при следния дневен ред:
1. Второ гласуване на Законопроекта за Сметната палата с вносители Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков.
2. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит с вносители Йордан Цонев и група народни представители.
3. Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки с вносител Министерския съвет.
Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли противни предложения? Няма.
Поставям ги последователно на гласуване.
Първо поставям на гласуване предложението да удължим днешното пленарно заседание до 15,00 ч. с оглед натрупаните много въпроси в парламентарния контрол.
Моля, гласувайте.
Гласували 137 народни представители: за 93, против 16, въздържали се 28.
Поставям на гласуване предложението за извънредно заседание във вторник с дневен ред, докладван от господин Мерджанов.
Моля, гласувайте.
Гласували 156 народни представители: за 77, против 57, въздържали се 22.
Заповядайте, господин Паунов.
АЛЕКСАНДЪР ПАУНОВ (КБ): Уважаеми господин председателю, уважаеми колеги! От името на Парламентарната група на Коалиция за България правя предложение за прегласуване на тази процедура.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Моля, прегласуване.
Гласували 166 народни представители: за 83, против 76, въздържали се 7. (Смях, възгласи „Браво!” и ръкопляскания от ГЕРБ.)
Очевидно няма желание за извънредно заседание. Няма да има извънредно заседание (ръкопляскания от ГЕРБ), освен ако не свикам такова.
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители!
„Декларация на парламентарната група на Политическа партия ГЕРБ за нарушаването на демокрацията и опорочаването на изборите”.
РЕПЛИКИ ОТ КБ: О-о-о!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Свидетели сме на поредния опит на БСП и ДПС да подменят вота на българските избиратели. В нарушение на основния принцип на демокрацията за съобразяване с волята на мнозинството, във вчерашния ден те приложиха процедурни хватки и решения, с които да лишат най-голямата парламентарна сила – ГЕРБ, от полагащия й се брой представители в Централната избирателна комисия и от неин представител в ръководството й.
Според член първи на българската Конституция никоя партия не може да си присвоява народния суверенитет. А според алинея 11, пак от основния закон, никоя партия или идеология не може да отъждествява себе си с държавата. В последните 10 месеца от управлението на БСП, ДПС и „Атака” сме свидетели на системното нарушаване на този конституционен принцип.
Партиите, които не получиха и никога няма да получат гласовете на мнозинството на българските граждани, днес управляват в съглашение, вземат решения на тъмно и по неясни принципи.”
РЕПЛИКИ ОТ КБ: Е-е-е!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Тези партии пренебрегнаха волята на мнозинството българи, изразена през май миналата година. И понеже знаят, че няма как и нямат шанс да спечелят народното доверие, се канят – и до този момент успяват, да получат служебна победа и на предстоящите майски избори за членове на Европейския парламент. Затова демонстративно, грубо и неприкрито подготвиха състава на новата Централна избирателна комисия и нейното ръководство така, че то да стане оръжие за защита на техните партийни схеми и служебно получени резултати.
Предложените решения от БСП, ДПС и „Атака” са далеч от парламентарното достойнство като резултат и имаха за цел да не допуснат най-голямата парламентарна група да бъде коректив на подготвяните пропартийни решения и защитата на интересите на управляващите в предстоящия изборен процес. За първи път в 25-годишната ни демократична история е налице такъв парадокс. Не се спази правилото най-голямата парламентарна група да получи водещо място в ЦИК, като излъчи неин председател. Това поведение не е прецедент на политиката на БСП, ДПС и „Атака”. То е истинската същност на тяхната политика на системно неглижиране и загърбване на основни демократичните принципи и норми.
В последните дни сме свидетели на най-драстичното им нарушение при формирането на състава и ръководството на ЦИК. Кризата на българската демокрация след формирането на трипартийното управление на партии без необходимото обществено доверие се задълбочава – не само заради откровеното погазване на изискванията на изборния закон, приет с мнозинството и гласовете на същите партии, но и заради това, че с тези действия вече е поставено под съмнение честното провеждане на изборите за членове на Европейски парламент.
Невъзможността и нежеланието да приемат и да проведат честни избори БСП, ДПС и „Атака” показаха още с реакциите си към т. нар. „Костинбродска афера“. Те я организираха, когато видяха, че няма да могат да спечелят в честна битка парламентарните избори. Днес сценаристите и изпълнителите на Констинбродския спектакъл са същите и се активизираха отново. Техните усилия са насочени към това да владеят изборния процес, така че да не допуснат свободното волеизявление на българските избиратели да им отнеме трудно придобитата власт и позиции. Няма демократична и уважаваща себе си партия в съвременна демократична Европа, която да си позволи машинации, които да елиминират политическия й опонент от организирането и администрирането на изборния процес.
Очевидно е, че БСП, ДПС и „Атака” се страхуват от изборите. Те много добре знаят какви машинации са прилагали през дългите години участие във властта, каква подмяна на гласове са правили и колко пъти са купували гласовете на българските избиратели. Затова искат сега и в бъдеще никой да не им пречи да продължат с тези практики.”
АТАНАС МЕРДЖАНОВ (КБ, от място): Е, този път надмина себе си!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Тяхното поведение показва, че днешните социалисти и произлезлите от партията майка формации и кадри не са скъсали пъпната връв, която ги свързва с комунистическите маниери на изборни манипулации.” (Ръкопляскания от ГЕРБ, реплики от ДПС.)
КАМЕН КОСТАДИНОВ (ДПС, от място): За себе си ли говориш?
РЕПЛИКА ОТ ДПС: Тя е бивш партиен секретар!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Със загриженост и тревога алармираме българските граждани и европейските институции, ...” (Народният представител Лютви Местан става и се хваща за главата. Ръкопляскания от ДПС. Силен шум и викове: „У-у-у” от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата! Моля Ви, уважаеми колеги!
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „...че провеждането на честни и свободни избори за Европейски парламент вече е опорочено.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви, ораторът е от Вашата група!
Господин Монов, напомням Ви да спазвате правилника!
Заповядайте, госпожо Цачева.
ЦЕЦКА ЦАЧЕВА: „Те стартират с една компрометирана от представителите на управляващите партии Централна избирателна комисия. Защото циркът, който разигравате, дами и господа управляващи, вече хвърли сянка на съмнението върху работата на този дълго чакан държавен орган, от който цялото ни общество чака честни и прозрачни избори.
Очевидно е, че не сте готови за честни и демократични избори. (Реплики от КБ.) Очевидно е, че го съзнавате и е пределно ясно за всички, че правите и недопустимото, за да прикриете от гражданите и опозицията този факт.
Настояваме в най-кратко време да преосмислите посоката, в която тласкате развитието на изборния процес и да прегласувате предложената от ГЕРБ кандидатура, за да бъде попълнен съставът на ръководството на Централната избирателна комисия.
Призоваваме да проявите зрялост и отговорност и да направите това възможно най-скоро, без да поставяте условия и ултиматуми към други институции. (Реплики от КБ и ДПС.) Така ще можете да спасите не само организацията и провеждането на европейските избори в срок, но и малкото останал потенциал за доверие на гражданите в институциите на държавата ни.” (Ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Цачева.
Заповядайте, госпожо Манолова, от името на парламентарна група.
МАЯ МАНОЛОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Вчера започна подготовката на предстоящите европейски избори с брутално действие от страна на българския Президент. Указ, който не просто противоречи на нормите на Изборния кодекс, но противоречи и на българската Конституция. С указа си за назначаване членовете на Централната избирателна комисия в противоречие на текстовете на Изборния кодекс, Президентът Плевнелиев наруши основни конституционни принципи – принципа на правовата държава, принципа на върховенството на закона. За пореден път показа, че за него като кандидат, излъчен от Политическа партия ГЕРБ, законите и Конституцията не означават нищо. Това е изключително тежък грях за български Президент. (Реплики от ГЕРБ.)
Какво направи Президентът Плевнелиев с вчерашния си указ? За пореден път показа, че за него партийните интереси на партията, която го направи Президент, са над всичко – над закона, над Конституцията, над обществения интерес. За пореден път показа, че той не просто не може да бъде крепител и обединител на нацията, но продължава действията си за разделение на българското общество и опитите си да постави под съмнение и да блокира предстоящите европейски избори. Това наистина е абсолютно недопустимо поведение, в което той даде служебно предимство на политическата партия, чиито разпореждания изпълнява, като даде един член в Централната избирателна комисия в повече, нарушавайки Изборния кодекс на ГЕРБ и ощетявайки една друга партия – партията на Движението за права и свободи.
Кажете ми, уважаеми колеги, според каква аритметическа сметка в 13-членния състав, който трябваше да разпредели Президентът, на ГЕРБ се полагат 6 члена, а на ДПС – 1? (Реплики от народния представител Цецка Цачева.) Всяко дете, което сметне простата аритметическа сметка, ще види, че 1,98 – колкото се полага на ДПС, не се закръгля на 1 и 5,25, колкото се полага на ГЕРБ, не се закръгля на 6. С това свое арогантно действие, в което даде несправедливо и незаконно предимство на Политическа партия ГЕРБ за сметка на ДПС, Президентът показа за пореден път, че той не може да бъде обединител на нацията. Предполагам, че това негово действие, този президентски указ ще има своите последствия, защото не може този, който се е клел да спазва Конституцията, откровено да погазва закона.
Аз наистина съм притеснена от знака, който Президентът даде за това как ще се изпълнява Изборният кодекс, защото обикновените граждани се питат: „Ако българският Президент си позволява нагло и пред очите на всички да нарушава Изборния кодекс, защо ние да го спазваме?”. Но аз съм сигурна, че хората ще се окажат на много по-високо ниво от институциите, от това действие на Президента, включително и от действията на Политическа партия ГЕРБ.
Аз не разбирам това лицемерие на ГЕРБ, които притиснаха Президента в ъгъла, извиха му ръцете, заставиха го да издаде един незаконен и противоконституционен указ и след това продължават да предявяват своите нагли претенции към българското Народно събрание.
Да, в Изборния кодекс ние сме записали, че всяка една от парламентарните групи ще има член на ръководството на Централната избирателна комисия, но това означава, че и другата институция, която има правомощия по определяне членския състав на ЦИК, ще спази закона и няма да даде предимство на партия ГЕРБ.
Питам аз: ако изказващите се вдясно са искрени за това, че би следвало да бъдат подкрепени членове на ръководството от всички парламентарни групи, защо вчера Политическа партия ГЕРБ не подкрепи нито предложението за председател на „Коалиция за България“, нито предложението на Атака за заместник-председател, нито предложението на ДПС за секретар на Централната избирателна комисия? Вие не сте искрени! (Реплики от народния представител Цецка Цачева.) Вие сте едни обикновени лицемери, които говорят едно, а правят друго. (Възгласи: „Е-е-е!“ и силен шум от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Цачева!
Госпожо Манолова, намалете тона. Вчера беше достатъчно горещо, днес пак, пролет е още, не е лято.
МАЯ МАНОЛОВА: Ще Ви кажа ясно: маниерът, на който ГЕРБ се беше научил по време на предишното управление – да иска всичко, да получава всичко, независимо дали им се полага, независимо какво пише в закона и в Конституцията, повече няма да се повтори. Ще получите само толкова и само това, което Ви се полага. Нищо повече! (Реплика от народния представител Цецка Цачева.) Защото справедливостта трябва да важи за всички.
Ако Вие желаете да имате заместник-председател на Централната избирателна комисия, както извихте ръцете на Президента и го принудихте да Ви даде един член в повече, го убедете да издаде указ, с който да спази Изборния кодекс. Тогава, когато получите полагащите Ви се членове, можете да получите и заместник-председател. Това е справедливо! Знакът, който Президентът даде на старта на предстоящите избори...
Искам да кажа, че очаквам от тези членове на Централната избирателна комисия, които бяха избрани, една част от тях номинирани от гражданското общество, да бъдат на висотата на очакванията на българските граждани.
Нека Централната избирателна комисия с действията си, със своето поведение, с взетите решения да даде пример, на първо място, на българския Президент и, на второ място, на ГЕРБ за това как се организират и провеждат честни избори.
Аз не се съмнявам, че въпреки всичките Ви опити, господа и дами от ГЕРБ, да блокирате предстоящия евро вот, въпреки всички опити на Президента да бойкотира провеждането на европейските избори, останалите институции, начело с Централната избирателна комисия, ще се окажат на висотата на очакванията на хората. Колкото и да не Ви се иска, предстоящите евроизбори ще се проведат спокойно, организирано, честно, почтено пред българските граждани. Това предстои да се случи през следващите месеци, за съжаление, въпреки Вас.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Манолова.
Господин Лютви Местан – от името на парламентарна група.
Заповядайте, уважаеми господин Местан.
ЛЮТВИ МЕСТАН (ДПС): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, с вчерашния си указ държавният глава Росен Плевнелиев наруши грубо Изборния кодекс и в резултат дискриминира – ще повторя думата – държавният глава Росен Плевнелиев наруши Изборния кодекс и дискриминира Движението за права и свободи, като отне от ДПС една бройка в Централната избирателна комисия и я поднесе на партията, която го номинира за Президент.
В 24-годишната демократична история на България преди него България имаше трима президенти – господин Петър Стоянов, преди него д-р Желев, и господин Георги Първанов. В някаква степен те успяваха да излязат от сянката на партиите, които са ги номинирали и да се освободят от партийните си пристрастия, защото няма политически стерилни хора. Но когато Конституцията го налага, ако е необходимо, и волево се преодоляват политическите пристрастия. Очаквахме това да стори и господин Росен Плевнелиев. Уви, с вчерашния си акт той показа, че не е обединителят на нацията. Обратното, разединява не само по политически признак.
Вие от ГЕРБ, с изключителна арогантност и агресия от вчера налагате и в медиите една абсолютно спекулативна теза, че мнозинството Ви лишава от участие в ръководството на Централната избирателна комисия. Да, ние гласувахме „против” Вашата номинация за заместник-председател, но бъдете коректни да кажете, че това е следствие от противозаконния указ на Вашия президент. Това е следствие! Има разлика между следствие и причина. Причината е в противозаконния указ. Ако Президентът бе изпълнил закона и бе спазил съотношението на политическите сили сред онези 13 членове, които той назначава, предложеният от Вас кандидат за заместник-председател щеше да бъде избран с абсолютно мнозинство. И повтарям, това най-вероятно ще се случи, когато се отстрани причината. Това не е ултиматум. Призивът да се спазва законът не е ултиматум. Това е задължение на всеки български гражданин – от най-обикновения до Държавния глава.
Мотивите, с които е издаден този указ, ако се направи един по-сериозен анализ, ние се изправяме пред един изключително опасен прецедент. По същество Президентът казва, че не е съгласен със закона. Знаете ли какъв знак дава той? Че всеки български гражданин, който е недоволен от един закон, утре може да не го изпълни, защото просто не е съгласен със закона.
Президентът има право да търси парламентарните съотношения не в цялост, не сред всичките 19 членове, защото това е невъзможно по принцип, минимум заради служебното участие в състава на Централната избирателна комисия на представители на Синята коалиция и на НДСВ, които не са парламентарно представени. Същата е логиката по избраните, съгласно ал. 7 на чл. 46, тоест ръководството на ЦИК. Той може да търси, повтарям, съотношението само между 13-те, които той назначава.
Всичко останало означава, че гази в правомощията и на Парламента. Това е абсолютно недопустимо, а съотношението сред 13-те вече Ви бе казано многократно: 5,25 – за ГЕРБ, 1,95 – за Движението за права и свободи.
Вие, колеги от ГЕРБ, твърдите, че Ви се полага един член в повече, защото сте първата политическа сила, защото днес имате 11 народни представители повече от Коалиция за България. Добре, но ще се замислите ли върху факта, че днес Парламентарната група на ДПС наброява 36 души – с 13 повече от „Атака”. По силата на каква логика – политическа и аритметическа, Държавният глава приравнява партия като ДПС като представителство в ЦИК до „Атака”, които имат 13 народни представители по-малко? (Единични ръкопляскания от ДПС.) Кога ще чуем отговора на този въпрос? Имаме и повече народни представители в Европейския парламент. Това е абсолютно преднамерен, дискриминационен акт на държавния глава. Въпросът защо обединителят на нацията по Конституция избира за своя жертва ДПС, защо изравнява представителството на ДПС в ЦИК с „Атака”– има един-единствен отговор. Той няма да го даде, но ние го знаем, защото ние не сме от вчера в политиката – прави го заради антидепесе настроенията, обслужва антидепесе настроенията. Очаква антидепесе публиката да ръкопляска на Държавния глава. Именно това е опасната игра, именно това се съдържа в израза, това е значението на израза „опасна игра”.
Уважаеми господин Президент, би трябвало да се съгласим с принципа, че пред закона всички сме равни и никакви съображения, никакви мотиви, свързани с антидепесе настроенията в българското общество, не Ви дават право на дискриминационно поведение.
Аз получавам десетки, може би вече са стотици декларации от структурите на Движението за права и свободи, които са крайно възмутени от дискриминационния акт на Държавния глава.
Тази сутрин Парламентарната група на Движението за права и свободи заседава извънредно и затова закъсняхме. Колегите поставят въпроса за политическото отношение на ДПС към Държавния глава след дискриминационния му акт. Единствено трудно преодолимата ни култура – институционална, уважение към институцията Президент ни предпазва да обявим по-крайни политически позиции по този въпрос. Защото смятаме, че все още не е късно Президентът да коригира указа си и да го приведе в съответствие със закона.
Настояването да се спази законът не е ултиматум. Настояването да се спази законът е уважение към правовия ред, към Конституцията и към този принцип, без който ни няма – върховенството на закона. Той затова е върховен, защото стои по-високо дори от Президента, дори когато е избран от ГЕРБ.
Уважаеми госпожи и господа, ние, като парламентарна група на ДПС, в момента, в който се изпълни разпоредбата на чл. 46, ал. 8, ще подкрепим до един предложения от ГЕРБ кандидат за член на ръководството на Централната избирателна комисия. Когато причините бъдат отстранени, ще бъде преодоляно и следствието.
Това отново не е ултиматум. Това е отново волята на закона. Искаме всички да се съобразим с волята на закона.
Днес ще изпратя писмо до целия дипломатически корпус, до всички лидери на политически фракции в Европейския парламент, до Венецианската комисия и до европейските институции, в които ще ги уведомя, че в европейска България, която седма година е член на Европейския съюз, държавният глава дискриминира една партия, в случая Движението за права и свободи. Благодаря Ви за вниманието. (Ръкопляскания от ДПС и народния представител Мая Манолова.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Местан.
Други декларации няма.

Преминаваме към:
ВТОРО ГЛАСУВАНЕ НА ЗАКОНОПРОЕКТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ.
Заповядайте, уважаеми господин Хамид, за да докладвате.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, комисията подкрепя текста на вносителя по § 37, който става § 41.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания?
Изказвания има ли? Няма.
Закривам разискванията.
Гласуваме § 41, който по вносител е § 37.
Моля, гласувайте.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 3, въздържали се 15.
Продължете.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 38 има предложение от народния представител Жельо Бойчев.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 38, който става § 42:
„§ 42. Досегашният чл. 45а става чл. 45в и в него навсякъде думите „изпълнителна власт” се заменят с „държавна власт”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Изказвания – няма.
Предложението на господин Бойчев е подкрепено по принцип.
Предлагам да гласуваме § 38, който става § 42, по комисия, с интегрираното предложение от господин Жельо Бойчев.
Гласувайте, ако обичате.
Гласували 95 народни представители: за 67, против 18, въздържали се 10.
Предложението не е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Господин председател, моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Ако обичате, прегласуване.
Моля, поканете народните представители, които са дошли днес на работа, да влязат в пленарната зала!
Прегласуване.
Гласували 119 народни представители: за 78, против 26, въздържали се 15.
Параграф 38 по комисия, който става § 42, е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 39 – предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители.
Комисията не подкрепя предложението по т. 5 и подкрепя предложението по т. 6.
Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 39, който става § 43:
„§ 43. В чл. 47 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 думите „който е” се заменят с „който”;
б) в т. 1 в текста преди буква „а” в началото се добавя „е”;
в) в т. 2 и 3 в началото се добавя „е”;
г) създава се т. 4:
„4. има задължения по смисъла на чл. 162, ал. 2, т. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс към държавата и към община, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, освен ако е допуснато разсрочване или отсрочване на задълженията, или има задължения за данъци или вноски за социалното осигуряване съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.”
2. В ал. 2:
а) точка 3 се отменя;
б) точка 4 се изменя така:
„4. който е осъден с влязла в сила присъда, освен ако е реабилитиран за престъпление по чл. 136 от Наказателния кодекс, свързано със здравословните и безопасни условия на труд, или по чл. 172 от Наказателния кодекс против трудовите права на работниците;”.
3. В ал. 4 в текста преди т. 1 думите „ал. 2, т. 2 и 5“ се заменят с „ал. 2, т. 2, 4 и 5”.
4. Алинея 6 се отменя.
5. Алинея 8 се изменя така:
„(8) За подизпълнителите се прилагат само изискванията по ал. 1 и 5.”
6. В ал. 9 думата „декларация” се заменя с „една декларация, подписана от лицата, които представляват кандидата или участника“ и се създава изречение второ: „В декларацията се включва и информация относно публичните регистри, в които се съдържат посочените обстоятелства, или компетентния орган, който съгласно законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, е длъжен да предоставя информация за тези обстоятелства служебно на възложителя.”
7. Алинея 10 се изменя така:
„(10) При подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи документи от съответните компетентни органи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по ал. 1, т. 1-4 и на посочените в обявлението обстоятелства по ал. 2, т. 1, 2, 4 и 5, освен когато законодателството на държавата, в която е установен, предвижда включването на някое от тези обстоятелства в публичен безплатен регистър или предоставянето им безплатно на възложителя.”
8. Алинея 11 се отменя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
По § 39 по вносител – изказвания?
Няма желаещи.
По този параграф има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители – част от него е прието, част от него не е.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Оттеглям неподкрепената част.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, оттегляте неподкрепената част. Няма да я гласуваме.
Гласуваме редакцията на комисията на § 39 по вносител, който става § 43.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 79, против 7, въздържали се 8.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя за § 40, който става § 44:
„§ 44. В чл. 48 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1-3 се изменят така:
„(1) Не може да участва в процедура за възлагане на обществена поръчка чуждестранно физическо или юридическо лице, за което в държавата, в която е установено, е налице някое от обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 или някое от посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2.
(2) При представяне на офертата кандидатът или участникът удостоверява липсата на обстоятелствата по ал. 1 с декларацията по чл. 47, ал. 9.
(3) Когато законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не предвижда включването на някое от обстоятелствата по ал. 1 в публичен безплатен регистър или предоставянето им служебно и безплатно на възложителя, при подписване на договора за обществена поръчка участникът, определен за изпълнител, е длъжен да представи:
1. документи за удостоверяване липсата на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1 и на посочените в обявлението обстоятелства по чл. 47, ал. 2, издадени от компетентен орган, или
2. извлечение от съдебен регистър, или
3. еквивалентен документ на съдебен или административен орган от държавата, в която е установен.”
2. Създава се нова ал. 4:
„(4) Когато в държавата, в която кандидатът или участникът е установен, не се издават документи за посочените обстоятелства или когато документите не включват всички обстоятелства, участникът представя клетвена декларация, ако такава декларация има правно значение според закона на държавата, в която е установен.”
3. Досегашната ал. 4 става ал. 5.”
Комисията подкрепя текста на вносителя за § 41, който става § 45.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли изказвания по § 40 и § 41 по вносител?
Господин Хамид, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Правя редакционно предложение: в ал. 4 на редакцията на комисията да отпадне думата „клетвена” и да остане само „декларация”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Има ли реплики? Няма.
Има ли изказвания? Няма.
Преминаваме към гласуване.
Уважаеми колеги, гласуваме предложената от господин Хамид редакционна поправка – в ал. 4 на § 40, който става § 44, да отпадне думата „клетвена”.
Гласували 103 народни представители: за 84, против 8, въздържали се 11.
Предложението е прието.
Сега гласуваме текста, редактиран от комисията, за § 40, който става § 44, с приетата поправка в ал. 4 и текста на вносителя по § 41, който става § 45, подкрепен от комисията.
Гласували 95 народни представители: за 77, против 8, въздържали се 10.
Предложенията са приети.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 42 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители – да отпадне § 42 относно чл. 50.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 46:
„§ 46. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Възложителите поставят изисквания към финансовото и икономическото състояние на кандидатите и участниците само ако за изпълнението на поръчката е необходим финансов ресурс за осигуряването на материали, консумативи, средства за работна заплата и свързаните с нея данъци и осигуровки, и други. В тези случаи възложителят поставя изискване за размера на финансовия ресурс, с който разполага кандидатът или участникът, който не може да надвишава 50 на сто от прогнозната стойност на обществената поръчка. Кандидатите или участниците могат да доказват наличието на изисквания от възложителя финансов ресурс с един или няколко от следните документи:
1. удостоверение от банка;
2. годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен.”
2. Създава се нова ал. 3:
„(3) В случаите по ал. 1, т. 2 и по ал. 2 възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Има ли изказвания по § 42 по вносител?
Господин Хамид, заповядайте.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! В ал. 3 правя редакционно предложение – след думите „в публичен регистър” да се добави „в Република България”.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Това беше предложение под формата на изказване.
Реплики? Няма.
Други изказвания? Няма други изказвания.
Гласуваме предложението от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители, което не е подкрепено от комисията.
Гласували 84 народни представители: за 13, против 20, въздържали се 51.
Предложението не е прието.
Гласуваме направеното предложение за редакционна поправка в ал. 3 на § 42 – в редакцията на комисията след думите „в публичен регистър” да се добавят думите „в Република България”.
Гласувайте, уважаеми колеги.
Гласували 93 народни представители: за 81, против 2, въздържали се 10.
Предложението е прието.
Гласуваме редакцията на § 42 по вносител, който става § 46, с направената и приета редакция по ал. 3.
Гласували 84 народни представители: за 71, против 3, въздържали се 10.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 43 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители:
В § 43, чл. 51, ал. 1 да се направят следните промени:
а) в новата т. 2 буква „а” да се измени така:
„а) актовете за въвеждане на строежите в експлоатация или еквивалентен документ, издаден от държавата, в която участникът е изпълнил строителството;”
б) предложенията за изменение на т. 7 и 8 да отпаднат.
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 43, който става § 47:
„§ 47. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 накрая се добавя „съобразно предмета на поръчката”;
б) точки 1 и 2 се изменят така:
„1. списък на доставките или услугите, които са еднакви или сходни с предмета на обществената поръчка, изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а при поръчки по чл. 3, ал. 2 – изпълнени през последните 5 години, с посочване на стойностите, датите и получателите, заедно с доказателство за извършената доставка и услуга;
2. списък на строителството, изпълнено през последните 5 години, считано от датата на подаване на заявлението или на офертата, а за строителство, което е еднакво или сходно с предмета на поръчката, и:
а) посочване на публичните регистри, в които се съдържа информация за актовете за въвеждане на строежите в експлоатация, която информация включва данни за компетентните органи, които са издали тези актове, стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото и вида на строителството, или
б) удостоверения за добро изпълнение, които съдържат стойността, датата, на която е приключило изпълнението, мястото, вида и обема на строителството, както и дали е изпълнено в съответствие с нормативните изисквания; удостоверенията съдържат и дата и подпис на издателя и данни за контакт, или
в) копия на документи, удостоверяващи изпълнението, вида и обема на изпълнените строителни дейности;“
в) точка 7 се изменя така:
„7. посочване на образованието, професионалната квалификация и професионалния опит на кандидата или участника и/или на ръководните му служители, включително на лицата, които отговарят за извършването на услугата или строителството;”
г) в т. 8 накрая се поставя запетая и се добавя „освен когато кандидатът или участникът е посочил в офертата си, че ще използва подизпълнител или ресурсите на трето лице“;
д) създава се т. 13:
„13. сертификати, които удостоверяват съответствието на кандидата или участника със стандарти за системи за управление на качеството, в съответствие с чл. 53.“
2. Създава се ал. 4:
„(4) В случаите по ал. 1, т. 1 доказателството за извършената доставка или услуга се предоставя под формата на удостоверение, издадено от получателя или от компетентен орган, или чрез посочване на публичен регистър, в който е публикувана информация за доставката или услугата.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Хамид.
Уважаеми колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма.
Първо ще подложа на гласуване предложението към параграфа, което не се подкрепя от комисията – това е предложението на народния представител Страхил Ангелов.
Моля, гласувайте.
Гласували 98 народни представители: за 16, против 25, въздържали се 57.
Предложението не е прието.
Предложението на народния представител Томислав Дончев е подкрепено по принцип от комисията, както и предложението на господин Хамид.
Подлагам на гласуване предложението на Правната комисия, докладвано от господин Хамид, за редакция на § 43, който става § 47.
Гласували 108 народни представители: за 108, против и въздържали се няма.
Текстът е приет.
Заповядайте за процедура, господин Карадайъ.
МУСТАФА КАРАДАЙЪ (ДПС): Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, на основание чл. 44, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание предлагам Народното събрание да приеме решение за провеждане на извънредно пленарно заседание на 25 март, вторник, от 14,00 до 19,00 ч. (шум и реплики в ГЕРБ) при следния дневен ред:
1. Второ гласуване на Законопроект за Сметната палата. Вносители са Йордан Цонев, Петър Кънев, Румен Гечев и Сергей Кичиков на 12 февруари 2014 г., приет на първо гласуване на 7 март 2014 г.
2. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за потребителския кредит. Вносители са Йордан Цонев и група народни представители на 30 януари 2014 г., приет на първо гласуване на 7 март 2014 г.
3. Второ гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки. Вносител е Министерският съвет на 29 август 2013 г., приет на първо гласуване на 10 октомври 2013 г. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря, господин Карадайъ.
Уважаеми колеги, има ли обратно процедурно предложение? Няма. (Силен шум и реплики в ГЕРБ.)
Имате ли възражения? Ако имате, заповядайте да ги направите.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, ние вече гласувахме тази точка за извънредно заседание. Мисля, че най-малкото е неприемливо с промяна на часа да решите, че трябва наново да я прегласувате. Разбирам, ако имаше предложение за дневен ред, по-различен от този, който гласувахме, което е същността на извънредното заседание, наистина би било основание да се постави на гласуване, но с един час разлика... (Силен шум и реплики в ГЕРБ.)
Извинявайте, уважаеми колеги, извънредните събрания се правят с оглед дневния ред и необходимостта да се приемат спешно решения и закони, а не с оглед на часа, дали ще е от 13,00 или от 14,00 ч. Това просто е смешно! Извинявайте.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Благодаря.
Уважаеми колеги, първо ще подложа на гласуване допустимостта на направеното предложение съобразно възражението на господин Лазаров.
Подлагам на гласуване дали да бъде повторно гласувано предложението за извънредно заседание.
Моля, гласувайте. (Силен шум и реплики в ГЕРБ.) Гласуваме възможността за повторно гласуване за извънредно заседание във вторник с различен час. (Силен шум, реплики и възгласи в ГЕРБ.)
Уважаеми колеги, след като има възражения, залата ще реши „да” или „не”. (Силен шум и реплики в ГЕРБ.)
Гласували 163 народни представители: за 95, против 66, въздържали се 2.
С това е допуснато повторното гласуване на направеното предложение.
Сега подлагам на гласуване процедурното предложение на господин Карадайъ за провеждане на извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. с посочения дневен ред.
Моля, гласувайте.
Гласували 170 народни представители: за 98, против 70, въздържали се 2.
С това решението за извънредно заседание във вторник от 14,00 ч. при посочения дневен ред е прието.
Заповядайте за процедура за прегласуване, господин Лазаров.
ДИМИТЪР ЛАЗАРОВ (ГЕРБ): Уважаема госпожо председател, моля да подложите на прегласуване предложението. Наистина е смешно да се подлага на повторно гласуване отхвърлено предложение само с промяна на часа. В крайна сметка гласуваме закони.
Моля за прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, прегласуваме предложението на господин Мустафа Карадайъ за провеждане на пленарно заседание във вторник от 14,00 ч. с предложения от него дневен ред. (Шум и реплики.)
Моля за тишина в залата!
Гласували 165 народни представители: за 94, против 69, въздържали се 2.
Предложението на господин Мустафа Карадайъ е прието.
Моля, господин Хамид, продължете.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 44 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители – § 44 относно чл. 51а да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 44, който става § 48:
„§ 48. Член 51а се изменя така:
„Чл. 51 (1) Кандидат или участник може да докаже съответствието си с изискванията за финансово и икономическо състояние, за технически възможности и/или квалификация с възможностите на едно или повече трети лица. В тези случаи, освен документите, определени от възложителя за доказване на съответните възможности, кандидатът или участникът представя доказателства, че при изпълнението на поръчката ще има на разположение ресурсите на третите лица.
(2) За целите на ал. 1 трети лица може да бъдат посочените подизпълнители, свързани предприятия и други лица, независимо от правната връзка на кандидата или участника в тях.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви за тишина в залата!
Уважаеми народни представители, правите лошо впечатление на младите хора, които са дошли днес.
Поздравете ги с ръкопляскания. (Ръкопляскания.)
Благодаря Ви.
Обсъждаме § 44. Има ли изказвания? Няма изказвания.
Закривам разискванията.
Първо ще поставя на гласуване предложението на народния представител Страхил Ангелов за отпадане на § 44, неподкрепено от комисията.
Гласували 103 народни представители: за 43, против 28, въздържали се 32.
Не се приема това предложение.
Поставям на гласуване редакцията на комисията за § 48, която съдържа предложението на вносителя, ведно с приетото предложение на господин Хамид.
Гласували 103 народни представители: за 72, против 25, въздържали се 6.
Параграф 44 по вносител, който става § 48 по редакция на комисията, е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Комисията предлага да се създаде нов § 49:
„§ 49. В чл. 53а, ал. 2 думите „чл. 48, ал. 2” се заменят с „чл. 47, ал. 10”.”
По § 45 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители.
Комисията подкрепя по принцип предложението.
Предложение от народния представител Таско Ерменков.
Предложението е оттеглено.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 45, който става § 50:
„§ 50. Член 53б се изменя така:
„Чл. 53б. Възложителят не може да отстрани кандидат или участник от процедура за възлагане на обществена поръчка или да откаже да сключи договор с него на основание, че не е представил документ по чл. 51 или чл. 53, ал. 1, когато:
1. е представил удостоверение за вписване в професионален регистър, създаден по силата на закон, или еквивалентен документ, издаден от организация, установена в друга държава-членка на Европейския съюз, и
2. от удостоверението или еквивалентния документ по т. 1 може да се установи наличието на обстоятелствата, които биха се доказали със съответния документ, изискан от възложителя.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Хамид.
Уважаеми народни представители, разисквания по § 49 – нов, предложен от комисията, и § 45 по вносител, който комисията предлага да стане § 50.
Има ли желаещи за изказвания? Не виждам.
Закривам разискванията.
Господин Таско Ерменков е оттеглил предложението си.
Комисията е подкрепила по принцип предложението на господин Хамид Хамид.
Подлагам на гласуване заедно § 49 – предложение на комисията, и § 45 по вносител, който става § 50 в редакция на комисията.
Няма кворум да се приеме този текст.
Моля народните представители, които са в залата и в коридорите, да участват в гласуването.
Господин Хамид – прегласуване.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители, видно е, че в залата има кворум, но много от народните представители не успяха да гласуват, затова моля за процедура по прегласуване.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля, квесторите, поканете от коридорите народните представители и им кажете, че работното им място, когато Парламентът заседава, е в пленарната зала основно.
Режим на гласуване за § 49 в редакция на комисията и § 45 по вносител, който става § 50 в редакция на комисията.
Гласували 92 народни представители: за 76, против 6, въздържали се 10.
Заповядайте, господин Хамид.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 46 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 46, който става § 51:
„§ 51. В Глава четвърта, Раздел I се създава чл. 53г:
„Чл. 53г. Възложителите нямат право да изискват от кандидатите и участниците да доказват, че отговарят на определените критерии за подбор с информация и документи, които не са посочени в този раздел.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Разисквания по § 46 по вносител, който се предлага да стане § 51? Няма желаещи.
Закривам разискванията.
Режим на гласуване за § 46 по вносител, с приетото предложение за редакция на господин Хамид и група народни представители, в редакция на комисията, който става § 51.
Гласували 92 народни представители: за 77, против 6, въздържали се 9.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 47 има предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители – в § 47 чл. 55, ал. 7 да отпадне.
Комисията не подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 47, който става § 52:
„§ 52. В чл. 55 се правят следните допълнения:
1. В ал. 4 се създава изречение второ: „В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 за разглеждане се приемат само офертите, които отговарят на минималните изисквани по чл. 28, ал. 1, т. 5.”
2. Създава ал. 7:
„(7) Свързани лица или свързани предприятия не може да бъдат самостоятелни кандидати или участници в една и съща процедура.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Има ли разисквания по текста на § 47 по вносител, който става § 52? Няма.
Закривам разискванията.
Има неподкрепено предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители.
Режим на гласуване за това предложение.
Гласували 83 народни представители: за 10, против 17, въздържали се 56.
Предложението не е прието.
Преминаваме към гласуване на § 47 по вносител, който в редакция на комисията става § 52.
Гласували 90 народни представители: за 79, против 2, въздържали се 9.
Този параграф е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 48 има направено предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
Има предложение от народния представител Страхил Ангелов и група народни представители, което е подкрепено по принцип от комисията.
Предложение от народния представител Георги Кадиев – в § 48, т. 3 предлаганият текст на ал. 3, чл. 56 придобива следната редакция:
„(3) В случаите по чл. 25а изискването на възложителя за обединение, което не е юридическо лице и всяко от лицата в обединението ще вземе участие в изпълнението на обществената поръчка в размер, съответстващ на видовете работи, посочени в представения договор за обединение или в друг документ, подписан от лицата в обединението. Разпределението на работите трябва да осигури размера, определен от възложителя за подизпълнители, да се изпълни от поне едно от лицата в обединението. В този случай отношенията между съдружниците се уреждат съобразно договореното между тях за изпълнението на поръчката.”
Комисията не подкрепя предложението.
Предложение от народния представител Томислав Дончев и група народни представители, което е подкрепено от комисията.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 48, който става § 53:
„§ 53. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точки 1, 2 и 3 се изменят така:
„1. представяне на участника, което включва:
а) посочване на единен идентификационен код по чл. 23 от Закона за търговския регистър, БУЛСТАТ и/или друга идентифицираща информация в съответствие със законодателството на държавата, в която кандидатът или участникът е установен, както и адрес, включително електронен, за кореспонденция при провеждането на процедурата;
б) декларация по чл. 47, ал. 9, и
в) доказателства за упражняване на професионална дейност по чл. 49, ал. 1 и 2, ако такива се изискват от възложителя;
2. при участници обединения – копие на договора за обединение, а когато в договора не е посочено лицето, което представлява участниците в обединението – и документ, подписан от лицата в обединението, в който се посочва представляващият;
3. оригинал на банкова гаранция за участие или копие от документа за внесена гаранция под формата на парична сума;”
б) в т. 6 думите „отсъствие на обстоятелствата по чл. 47, ал. 1, 2 и 5” се заменят с „липса на свързаност с друг участник или кандидат в съответствие с чл. 55, ал. 7, както и за липса на обстоятелство по чл. 8, ал. 8, т. 2”;
в) в т. 7 накрая се поставя запетая и се добавя „включващо и срок за изпълнение, към което, ако е приложимо, се прилага декларация по чл. 33, ал. 4”;
г) точка 8 се изменя така:
„8. видовете работи от предмета на поръчката, които ще се предложат на подизпълнители и съответстващият на тези работи дял в проценти от стойността на обществената поръчка, и предвидените подизпълнители;”
д) точка 9 се отменя;
е) точка 10 се изменя така:
„10. ценово предложение;”
ж) в т. 14 след думата „документите” се добавя „и информацията”.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) С офертата си участниците може без ограничения да предлагат ползването на подизпълнители.”
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 6” се заменят с „ал. 1, т. 1, букви „а” и „б”;
б) в т. 2 думите „ал. 1, т. 4 и 5” се заменят с „ал. 1, т. 1, буква „в” и т. 4 и 5”.
4. В ал. 4 думите „5, 6 и 11” се заменят с „5 и 11”.”
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Има ли желаещи за изказвания по § 48 по вносител, който става § 53 по предложение на комисията? Няма желаещи.
Уважаеми народни представители, първо да Ви съобщя, че има направено предложение от господин Хамид, което е подкрепено по принцип.
Има предложение от господин Страхил Ангелов, което е подкрепено по принцип.
Има предложение от господин Георги Кадиев, което не е подкрепено и ще го поставя на гласуване.
Поставям на гласуване предложението на господин Георги Кадиев, неподкрепено от комисията.
Гласували 73 народни представители: за 9, против 15, въздържали се 49.
Това предложение не се подкрепя.
Има предложение от господин Томислав Дончев, което също е подкрепено по принцип от комисията.
Поставям на гласуване § 48 по вносител, който става § 53 по предложение на комисията и със съдържание, предложено от комисията.
Моля, гласувайте.
Гласували 94 народни представители: за 92, против 1, въздържал се 1.
Това предложение е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: По § 49 има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители.
Комисията подкрепя предложението.
Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 49, който става § 54:
„§ 54. В чл. 57 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение трето: „В случаите по чл. 25, ал. 3, т. 3 върху плика се отбелязва и за кои части от номенклатурите в обособената позиция се подава офертата.”
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „документите, изисквани от възложителя съгласно чл. 56, ал. 1, т. 1-6, 8, 11-14, отнасящи се до критериите за подбор на участниците или кандидатите“ се заменят с „документите и информацията по чл. 56, ал. 1, т. 1-5, 8, 11-14“;
б) в т. 2 думите „поставят документите по чл. 56, ал. 1, т. 7 и 9, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно избрания от възложителя критерий и посочените в документацията изисквания“ се заменят с „поставя техническото предложение, и ако е приложимо – декларацията по чл. 33, ал. 4“.
3. В ал. 3 изречение второ се изменя така:„Когато документи и информация, съдържащи се в плик № 1, са еднакви за две или повече обособени позиции, по които участникът участва, същите се поставят само в плика по позицията с най-малък пореден номер, като това обстоятелство се отбелязва в списъка на документите, съдържащ се в пликовете на останалите позиции.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Уважаеми колеги, има ли желаещи за изказване по докладвания параграф? Няма.
Подлагам на гласуване § 49 в редакция на Правната комисия, който става § 54.
Моля, гласувайте.
Гласували 80 народни представители: за 72, против 1, въздържали се 7.
Предложението е прието.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Има предложение от народния представител Хамид Хамид и група народни представители за създаване на § 49а.
Комисията подкрепя предложението и предлага да се създаде нов § 55:
„§ 55. В чл. 58 ал. 3 се изменя така:
„(3) Възложителят кани участниците да удължат срока на валидност на офертите, когато той е изтекъл. Участник, който след покана и в определения в нея срок не удължи срока на валидност на офертата си, се отстранява от участие.“
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по докладвания параграф? Няма.
Подлагам на гласуване предложението на господин Хамид, подкрепено от Правната комисия, за създаване на § 55 в редакция, която току-що беше докладвана.
Моля, гласувайте.
Гласували 81 народни представители: за 71, против няма, въздържали се 10.
Текстът е приет.
ДОКЛАДЧИК ХАМИД ХАМИД: Комисията подкрепя текста на вносителя за § 50, който става § 56.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МАЯ МАНОЛОВА: Колеги, има ли изказвания по този параграф? Няма.
Моля, гласувайте § 50 по вносител, подкрепен от комисията, който става § 56.
Гласували 82 народни представители: за 73, против 1, въздържали се 8.
С това докладваният параграф е приет.
Ще продължим със Закона за обществените поръчки в следващото пленарно заседание.
Обявявам почивка до 11,00 ч., когато ще продължим с парламентарен контрол.

(След почивката.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Уважаеми дами и господа народни представители, започваме с редовния петъчен
ПАРЛАМЕНТАРЕН КОНТРОЛ.
Новопостъпили питания за периода от 17 март 2014 г. до 21 март 2014 г.:
1. Постъпило е питане от народните представители Снежина Минчева Маджарова и Ивелина Веселинова Василева към Кристиан Вигенин – министър на външните работи, относно политиката на правителството на Република България по нерешените имуществени въпроси между Република България и Република Турция, касаещи имотите на наследниците на бежанците от Източна Тракия. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 март 2014 г.
2. Постъпило е питане от народните представители Даниела Владимирова Савеклиева и Георги Иванов Андонов към Димитър Греков – министър на земеделието и храните, относно изкупната кампания на тютюна в област Благоевград. Следва да се отговори в пленарното заседание на 28 март 2014 г.
Писмени отговори от:
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Георги Андонов;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народните представители Павел Гуджеров и Владимир Иванов;
- министъра на външните работи Кристиан Вигенин на въпрос от народния представител Страхил Ангелов;
- министъра на регионалното развитие Десислава Терзиева на въпрос от народния представител Станислав Владимиров;
- министъра на финансите Петър Чобанов на въпрос от народния представител Ирена Соколова;
- министъра на земеделието и храните Димитър Греков на въпрос от народния представител Ивелина Василева;
- министъра на образованието и науката Анелия Клисарова на въпрос от народния представител Корнелия Маринова;
- министъра на отбраната Ангел Найденов на въпрос от народния представител Николай Нанков;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Андон Андонов;
- министъра на икономиката и енергетиката Драгомир Стойнев на въпрос от народния представител Андон Андонов.
Парламентарният контрол днес започва с въпроси към госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието.
Първият въпрос е от народния представител Волен Николов Сидеров относно изплатените от Република България средства, като членски внос за Европейския съюз и усвоените средства по всички европейски програми.
Заповядайте, господин Сидеров, да развиете Вашия въпрос.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Благодаря, господин председател.
Дами и господа народни представители! Госпожо вицепремиер, този въпрос го задаваме за втори път. В предишното Народно събрание го зададохме на тогавашния министър на финансите Симеон Дянков, получихме неудовлетворителен отговор, тоест, той направи една счетоводна гимнастика, включи предприсъединителните фондове, така че да изкара нещата наравно, тоест, колкото сме дали, толкова сме получили.
Ние плащаме членски внос в Европейския съюз от 1 януари 2007 г. – доколкото знам, в последно време той е около 1 млрд. лв. годишно. Какво получаваме като европейски фондове винаги е било загадка за българското общество, защото точна статистика и точна сметка никой не е успявал да даде.
Моят въпрос към Вас е: какъв е общият размер на сумите, които са внесени в бюджета на Европейския съюз от 1 януари 2007 г. до края на 2013 г.? Какъв е общият размер на всички усвоени средства от Европейския съюз за същия период, без да се броят средствата от предприсъединителните програми, които бяха останали и се усвоиха след 1 януари 2007 г.? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Сидеров.
Госпожо Златанова, заповядайте да отговорите на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Сидеров, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с поставения въпрос относно изплатените от Република България средства като членски внос за Европейския съюз и усвоените средства по всички европейски програми, бих искала да Ви информирам за следното.
Съгласно предоставената от отговорните министерства информация, общият размер на вноската на Република България в общия бюджет на Европейския съюз за периода 2007-2013 г. възлиза на 5 млрд. 253 млн. лв.
Усвоените за същия период средства от структурните и Кохезионния фондове, включително програмите за трансгранично сътрудничество, Европейския фонд за рибарство, Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони и Европейския фонд за гарантиране на земеделието, както и в Инструмента за улесняване на бюджетните парични потоци и за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение възлизат на общо 13 млрд. 957 млн. лв. – средства от Европейския съюз.
В сумата не са включени средствата по все още неприключилите предприсъединителни инструменти и по двустранните програми.
Информацията по отделните фондове и инструменти е, както следва. Структурните и Кохезионен фондове на Европейския съюз, които осигуряват финансирането на Оперативна програма „Транспорт”, „Околна среда”, „Развитие на човешките ресурси”, „Регионално развитие”, „Конкурентоспособност”, „Административен капацитет”, „Техническа помощ” – общо 6 млрд. 456 млн. лв.; програми за трансгранично сътрудничество – 62 млн. лв.; Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, който осигурява финансирането по Програмата за развитие на селските райони – 3 млрд. 79 млн. лв.; Европейски фонд за гарантиране на земеделието, от които се изплащат субсидии за директни плащания и пазарни мерки – 3 млрд. 787 млн. лв.; Европейски фонд за рибарство, който осигурява финансирането на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” – 65,5 млн. лв.; Инструмент за улесняване на бюджетните парични потоци за подпомагане изпълнението на Шенгенското споразумение – 504,40 млн. лева.
Съгласно анализи на въздействието на кохезионната политика на Европейския съюз върху социално-икономическото развитие в България чрез модела „СИБИЛА” в резултат на изпълнение на интервенции през периода 2007-2013 г. се наблюдава положителна промяна спрямо ниво на развитие на икономиката без интервенциите от структурните и кохезионните фондове по отношение, например на коефициента на заетост – нарастване с 4,8% към края на 2013 г., коефициента на безработица – намаление от 2,6 процентни пункта; повишено частно потребление в резултат на нарастване на доходите – плюс 5,5%; привличане на повече частни инвестиции – увеличение с 12,4%. Във връзка с брутния вътрешен продукт на страната – 65% от растежа му за 2011 г. и над 61% за 2012 г. е в резултат на усвояването на средства от Европейския съюз по линия на кохезионната политика. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Този положителен ефект обуславя стремежа за пълно усвояване на средствата от Европейския съюз. За 2013 г. – една от най-тежките в това отношение за структурните и кохезионните фондове, поради застъпването на два периода на автоматично освобождаване, след положени усилия от всички участници в процеса, рискът от загуба на средства бе сведен от 267 млн. евро в средата на годината до 35 милиона в края на 2013 г.; 27 млн. евро от тях все още зависят от становището на Европейската комисия,...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвате, госпожо Златанова.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: ...така че има реална възможност загубата да бъде намалена. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Господин Сидеров – за реплика.
ВОЛЕН СИДЕРОВ (Атака): Госпожо Златанова, искам направо да Ви кажа, че Вие излъгахте, защото през целия този период 13 милиарда не са влезли в България. Ако Вие броите програмите, така както са заявени, може да се събере такова число, само че ако говорим за това реално колко пари са влезли в България, те са много по-малко и със сигурност не надхвърлят парите, които ние сме платили като членски внос.
Аз не разбирам този стремеж в българските държавници за оправдаване на двойния стандарт спрямо Евросъюза. Вместо да кажете ясно, че Евросъюзът трябва да увеличи субсидиите за България и трябва вкарва повече пари в България, защото България е отличник във финансовата дисциплина и така нататък, вместо българското правителство да се противопостави на това, че сега Евросъюзът налива 11 милиарда в Украйна в ръцете на едно нелегитимно правителство вместо в България, ние отчитаме, че всичко е наред и едва ли не тук еврофондовете са спасителният пояс за България.
Всъщност тези програми, които изброихте, са безкрайно недостатъчни. Те не са средството, което може да възроди българската икономика и това трябва да се казва ясно.
Моят съвет е да се разделите с васалното отношение към Брюксел, да се поставят там истински искания към евровърхушката и най-накрая да разбере българското общество, че ние нямаме икономическа полза от Европейския съюз, защото колкото плащаме, толкова и получаваме, да не би даже да е и по-малко.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря Ви, господин Сидеров.
Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика. Не желаете.
Следващият въпрос към госпожа Зинаида Златанова е от народните представители Ивелина Веселинова Василева, Димитър Бойчев Петров, Иван Стефанов Вълков, Семир Хусеин Абу Мелих, Галина Стефанова Милева-Георгиева и Диана Иванова Йорданова относно рушаща се и опасна сграда – собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на град Бургас.
Заповядайте, господин Петров.
ДИМИТЪР ПЕТРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър! Сградата на стария съд в град Бургас буквално се руши и се налагат веднага мерки за ремонт. Парчетата от фасадата и терасата могат да се стоварят върху главите на стотици граждани, които минават всеки ден в този централен район за града. Голяма част от хората влизат и в самата сграда, тъй като тя е действащо държавно учреждение. В опасната постройка се помещават Агенцията по вписванията, Службата по пробация и част от Районния съд на град Бургас. Служителите и работниците в сградата сами са изградили козирка, която служи като тунел срещу огромните падащи парчета, но въпреки това влизат и излизат от сградата, защото нямат друг шанс.
Опасната сграда е оградена със сигнална лента, но, отново повтарям, в нея работят действащи институции, които се посещават от стотици граждани. В началото на месец февруари правителството обяви, че 100% от средствата във Фонда за растеж и устойчиво развитие на регионите и Инвестиционната програма за подобряване работната среда за съдилищата са разпределени за град Варна. Там ще се строи нова Съдебна палата и държавата им отпуска първите 30 милиона от необходимите близо 100 млн. лв. за изграждането й.
Ние, естествено, като народни представители не сме против, но е наложително да се отделят някакви средства, за да се направи този спешен ремонт на сградата в Бургас, още повече че тя е паметник на културата, както вече споменах. Аз си мисля, че държавна институция, каквато е Министерството на правосъдието, трябва да е за пример в грижата си за тези паметници на културата.
Във връзка с това въпросът ми е кога и какви действия ще бъдат предприети от Министерството на правосъдието за укрепване и реновиране на сградата на стария съд в Бургас, която, както споменах, е и паметник на културата? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Петров.
Госпожо Златанова, имате възможност в рамките на три минути да отговорите на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаема госпожо Василева, уважаема госпожо Милева, уважаема госпожо Йорданова, уважаеми господин Абу Мелих, уважаеми господин Бойчев, уважаеми господин Вълков, уважаеми госпожи и господа народни представители! Във връзка с поставения въпрос относно сграда – собственост на Министерството на правосъдието, в центъра на Бургас, Ви информирам за следното.
Сградата е построена през ХІХ в. и е публична държавна собственост. Тя е със статут на единична архитектурно-строителна недвижима културна ценност с категория „местно значение”. Ползва се от Районния съд в град Бургас, Службата по вписванията, местно регистърно бюро – Бургас, сектор „Пробация” към областното звено „Изпълнение на наказанията” Бургас и Областно звено „Охрана”.
На 30 март 2012 г. в Министерството на правосъдието е постъпило писмо от община Бургас, с което е изпратен констативен протокол на комисия, назначена със заповед на кмета на община Бургас, с който е установено, цитирам: „Сградата е конструктивно стабилна. Наблюдават се повреди на колоните пред входа, вследствие на ерозиралия материал, от който са изпълнени. Наблюдават се липсващи декоративни елементи, корнизите на покрива се нестабилни и се рушат. Липсват улуци, поради което фасадите и основите се навлажняват и мазилките се обрушават”.
Предвид констатираното, комисията предлага следните решения: да се изготви експертиза на носещата способност на колоните от айтоски камък на портика и терасата на главния вход, да се изготви Проект за консервация и реставрация на сградата в екстериор, който да се представи на Министерството на културата за съгласуване по реда на Закона за културното наследство. В проекта да се предвиди по-дискретно монтиране на външните климатични тела и други технически елементи. В тази връзка е издадена заповед на кмета на община Бургас със срок за изготвяне на констативната експертиза – 6 месеца, и срок за изготвяне на Инвестиционен проект за конструкция за консервация и реставрация на фасади – 12 месеца.
Предвид гореописаното и след проведена обществена поръчка е сключен договор от 11 януари 2013 г. между Министерството на правосъдието и „Мега билд” ЕООД с предмет: изработване на инвестиционен проект за консервация и реставрация на сградата, както и изготвяне на конструктивна експертиза за носещата способност на колоните пред входа на сградата.
Проектът е изготвен и внесен за съгласуване с Националния институт за недвижимото културно наследство през месец април 2013 г.
Конструктивната експертиза за състоянието на носещата конструкция на портика пред главния вход констатира, че същата е в предаварийно състояние. Проектът препоръчва нейното премахване и възстановяването й в автентичен вид, което се предвижда в инвестиционния проект.
На 6 юни 2013 г. в Министерството на правосъдието е постъпило уведомление от Националния институт за недвижимо културно наследство, че предвид приетото в проекта решение за преизграждане на оригиналния портик пред главната фасада на недвижимата културна ценност следва да се предприемат действия по чл. 72-76 от Закона за културното наследство, изразяващи се в сформиране на експертна комисия, която да установи състоянието на обекта.
За работата си комисията съставя протокол, въз основа на който се изготвя становище от министъра на културата. В тази връзка с писмо от месец юли 2013 г. инвестиционният проект е внесен в община Бургас ведно с експертизата към него. Изискано е от кмета на община Бургас да предприеме действия за повторно свикване на комисията по чл. 73 от Закона за културното наследство. (Председателят дава сигнал за изтичане на времето.)
От своя страна община Бургас с писмо с изх. № 91-00-125 от 17 юли 2013 г. своевременно уведомява заинтересованите ведомства и техните регионални структури, имащи представители в комисията: Министерството на културата, Националния институт за недвижимо културно наследство, Областна администрация – Бургас, РДНСК и Регионален музей – Бургас, за включването на сградата за нов оглед.
С писмо от месец август 2013 г. сме изискали да бъде ускорено свикването на комисията, предвид инвестиционните намерения на Министерството на правосъдието за 2013 г.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Госпожо Златанова, ще имате възможност за дуплика. Времето Ви изтече!
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Нека да довърша, ако не възразявате.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Добре, продължете.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Просто, дълги са процедурите. Благодаря Ви, господин председателстващ.
Огледът на комисията по чл. 73, ал. 1 от Закона за културното наследство е извършен на 16 октомври 2013 г., за което е изготвен Протокол № 1, постъпил в Министерството на правосъдието в края на месец ноември 2013 г.
Комисията отново е констатирала, че – цитирам: „Сградата е конструктивно стабилна с изключение на терасата пред главния вход, състояща се от четири носещи колони от айтоски камък и носеща конструкция от метален стоманен гредоред. Наблюдават се и повреди на колоните при входа вследствие ерозиралия материал, от който са изпълнени. Забелязва се непрекъсната надлъжна пукнатина по направление на челните носещи стоманени греди, както и в настилката и стъпалата пред главния вход. По стаите се наблюдават липсващи части от мазилката и от декоративните мазилкови и каменни елементи, главният корниз е нестабилен и се руши. Липсват улуци, поради което фасадата и основите се навлажняват и мазилката се обрушава”.
Предвид гореописаното комисията е взела решение да се допусне реконструкция по автентични данни на портика пред главния вход чрез демонтиране.
В тази връзка е издадено становище от Министерството на културата през месец януари 2014 г., с което се допуска демонтиране и последваща реконструкция по автентични данни на портик с тераса пред главния вход на административната сграда.
След полученото становище проектът е допълнен с подробно архитектурно заснемане на всички детайли и шаблони на автентичните елементи, предвидени за преизграждане, както и изчерпателни фотоматериали на тези елементи в едър план.
Инвестиционният проект отново е внесен за съгласуване в Националния институт за недвижимо културно наследство на 18 февруари 2014 г. Очакваме неговото становище.
Междувременно с оглед предотвратяване на инциденти сградата е оградена с обезопасителна лента.
През месец май 2013 г. вследствие на силен дъжд и вятър мазилката на фасадата започва да се руши, падат парчета и от портика, поради което регионалният директор на Службата по вписванията в Бургас – един от ползвателите на сградата, организира монтирането на обезопасително скеле тип „Тунел” под терасата, за да може служителите и гражданите да влизат в сградата без опасност. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Моля Ви да съобразявате Вашите отговори с времето, което Ви се пада по правилник.
Реплика – заповядайте. Вашето време е две минути, но поради обстоятелството, че удължихме времето за отговора и Вие имате право на известно удължение.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Ще се постарая да не злоупотребявам с процедурите.
Уважаеми колеги! Уважаема госпожо вицепремиер, аз благодаря за подробното изложение на хронологията на събитията, но всъщност независимо от шестте минути отговор ние така и не чухме какво ще направи Министерството на правосъдието от гледна точка на осигуряване на финансиране, от гледна точка на ангажираност чрез конкретни срокове.
Това, което интересува нас като народни представители и интересува гражданите, вероятно Ви е известно и го знаете, че има повече от 50 жалби, входирани в община Бургас за състоянието на тази сграда, сигурно се притесняват от това да не се случи злополука, не дай си Боже.
Не дай си Боже, да се остави тази сграда в такова състояние, че да не може да бъде реконструирана и възстановена, а да е необходимо да бъде съборена, и след това – построена нова, за което ще се изконсумират, предполагам, далеч повече финансови средства.
Тъй като разгледах детайлно бюджета на министерството, в Раздел „Капиталови разходи” не се вижда нищо упоменато за тази сграда. Надявам се, че ще можете да отговорите: какви средства сте осигурили и кога всъщност ще се случи желаната реконструкция, реновиране, обезопасяване на тази сграда? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Василева.
Госпожо Златанова, заповядайте за дуплика.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаема госпожо Василева, уважаеми госпожи и господа народни представители! Както стана ясно и от изложението ми преди това, сградата е паметник на културата и процедурата по реализация на инвестиционни намерения е малко по-сложна, поради тази причина, за да бъде запазена и нейната културна стойност.
Както всъщност стана ясно от това, което казах, Министерството на правосъдието не е спирало да предприема действия. Много са институциите, които също имат роля в този процес и сме длъжни да се съобразим с техните срокове и становища. Обръщам внимание.
Също така, вероятно ще повторя от отговора си, че инвестиционното намерение на Министерството на правосъдието за 2013 г. по тази сграда не е могло да се осъществи, когато е имало заделен бюджет поради неприключилите процедури по съгласуване с различни институции, включително и община Бургас, така че в момента, в който приключи тази част от законовите процедури, надявам се не ни призовавате незаконно да предприемаме инвестиционни действия, ще бъдат предприети съответните действия по реконструкция и саниране на сградата. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Златанова.
Следва питане от народния представител Милена Цветанова Дамянова относно политиката на Министерството на правосъдието по темата „Правосъдие за детето”.
Госпожо Дамянова, заповядайте, за да развиете своето питане.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги!
Уважаема госпожо вицепремиер, както знаете, тъй като бяхте и ръководител на Представителството на Европейската комисия в България и би трябвало да следите тази тема, правителството на ГЕРБ започна една дълго отлагана, дълго очаквана реформа в областта на правосъдието за детето.
Бяха приети два изключително важни стратегически документа: „Концепцията за държавната политика в областта на правосъдието на детето 2013-2020 г.” и Пътната карта за изпълнение на концепцията, която е основата за провеждането на съответната законодателна, административна и съдебна реформа.
Аз ще Ви припомня, че концепцията е документ, който е изработен в съответствие с поетите от Република България ангажименти, произтичащи от присъединяването ни към редица международни договори, както и от правото на Европейския съюз.
Концепцията беше посрещната с огромно одобрение както от институциите за закрила на детето, така и от експертната общност, от неправителствените организации, които работят в този сектор.
Недвусмислена бе и подкрепата от страна на представители на магистратската общност и на магистратски организации.
На 1 март 2013 г. Министерският съвет прие Пътна карта за изпълнението за 2013 и 2014 г. на концепцията, съдържаща конкретни дейности и съответните отговорни институции, сроковете, в които следва да бъдат предприети съответните законодателни, административни, организационни мерки, така че да бъдат постигнати целите, заложени в концепцията.
Трябва да подчертаем и това, че тази Пътна карта осигурява секторната обвързаност на концепцията с други национални планове и стратегически документи, като Визията за деинституционализация, която е приета от Министерския съвет през февруари 2010 г. и е подкрепена от Европейската комисия, като Стратегията за превенция на престъпността от 2012-2020 г.
Резултатите от тази реформа и от предвидените дейности и ангажименти в Пътната карта трябваше да бъдат няколко – на първо място нов Закон за правосъдието на детето, изграждането, и съответно устойчивото функциониране на една правосъдна система за правосъдие на децата, която се основава на правата на децата, която е адекватна на съвременните обществени условия, която отговаря и е съобразена с международните правни стандарти и с добрите и приложими чуждестранни практики в България. Трябваше да бъде постигната и институализацията на системата на правосъдието за децата чрез специализирани съдии и прокурори, без необходимост от създаване на специализирани съдилища. Трябваше да бъде постигната кординираност на системите за закрила на детето и на системата за правосъдие за детето.
След няколко месеца изтича вече почти една година от времето, в което бяхте избрана за министър на правосъдието, но у мен остава впечатлението, че тази реформа като че ли не е сред Вашите приоритети.
Затова моето питане към Вас е: каква е визията Ви за реформа в областта на правосъдието за децата и смятате ли да изпълните тези така широко одобрени два стратегически документа? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Госпожо Златанова, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми народни представители! Уважаема госпожо Дамянова, във връзка с поставения от Вас въпрос – политиката на Министерството на правосъдието е насочена изцяло към създаване на по-благоприятни условия за детско правосъдие в съответствие и в изпълнение на стратегическите документи в тази област: Концепцията за държавна политика в областта на правосъдието за детето, одобрена от Министерския съвет през 2011 г., и пътна карта за нейното изпълнение, одобрена едва през месец март 2013 г.
Министерството на правосъдието така или иначе в ускорени темпове е изпълняваща агенция по укрепване на правния и институционалния капацитет на съдебната система в сферата на младежкото правосъдие по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. На 17 октомври 2012 г. е подписан договорът за дейност между министерството и Швейцарското междинно звено за изпълнение на горепосочения проект, със срок за изпълнение до месец март 2015 г. По проекта е заложено разработване на нова правна и регулаторна рамка на обучителни модули за професионалисти, създаване на специализирани съдебни състави и на политически инструменти с оглед възможността за създаване на съдилища за малолетни и непълнолетни. С оглед цялостното изпълнение на проектните дейности с швейцарските партньори е договорено удължаване на срока на изпълнение на проекта до края на 2016 г.
През изтеклата 2013 г. в изпълнение на основната стратегическа цел на пътната карта, отнасяща се до укрепване на правното положение на детето като система от права, предвидени в международните актове и споразумения, по които България е страна, се извърши анализ на действащата правна и институционална рамка на системата за детско правосъдие в България. Анализът беше насочен към установяване на пропуските в националното законодателство и извършена преценка дали системата у нас е в съответствие с европейските и международните стандарти. Той е извършван от български експерти, от неправителствени организации и от академичния сектор и широко обсъден с представители на съда, прокуратурата, Министерството на вътрешните работи, Държавната агенция за закрила на детето, неправителствени организации и Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. Анализът, заедно с предложенията по него, е изпратен на швейцарските партньори от Международния институт за правата на детето за оценка на съответствие на българското законодателство с международните инструменти за защита на правата на децата.
По-конкретно, бяха предприети и извършени следните законодателни промени:
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за правната помощ, обнародван и в сила от 19 март 2013 г., се предвиди безплатна правна помощ за дете в риск по смисъла на Закона за закрила на детето. Тази правна помощ може да представлява консултация с оглед постигане на споразумение преди започване на съдопроизводството, или за завеждане на дело, както и подготовка на документи за завеждане на дело.
Изготвен е проект на нов Наказателен кодекс, одобрен от Министерския съвет с Решение № 50 от 31 януари 2014 г. Проектът предвижда създаването на специална глава в Наказателния кодекс, в която са обособени материалноправни норми по отношение на наказателната отговорност на непълнолетните лица.
Главата „Особени правила за наказателна отговорност на непълнолетни” обхваща изчерпателно всички правила по отношение на непълнолетните извършители на престъпления, цел на наказанията и видове наказания, замяна на наказанията, условно осъждане и условно предсрочно освобождаване, мерки за въздействие, освобождаване от изтърпяване на наказание с налагане на мярка за въздействие и освобождаване от наказателна отговорност и други. Изрично е предвидено, че наказание за непълнолетен се налага преди всичко с цел да бъде възпитан към спазване на установения правов ред. За облекчаване на наказателната отговорност на непълнолетните са конкретизирани видовете наказания, които могат да им се налагат, и е уреден принципът на замяна на наказанието, което следва да бъде определено на непълнолетния извършител на престъпление. Регламентирани са предпоставките за освобождаване на непълнолетния от изтърпяване на наложеното наказание с налагане на мярка за въздействие, предвидена в специален закон.
Необходимата административна реформа на системата, работеща с деца в конфликт със закона, която да осигури комплексен и мултидисциплинарен подход и подобряване на ефективността на действащите мерки, няма да може да бъде осъществена при условията на действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, който е приет през 1958 г.
С моя резолюция от 19 февруари 2014 г. е разпоредено създаването на междуведомствена работна група, която до края на тази година да предложи промени в Наказателно-процесуалния кодекс в съответствие с международните стандарти относно процедурата по разпит на малолетен и непълнолетен свидетел и пострадал от престъпление.
В същия срок се предвижда да бъде изготвен и доклад относно необходимостта от специален закон, който да създаде нова рамка за предотвратяване и противодействие на поведението на деца с конфликт със закона, като отмени действащия Закон за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни, като съдържащ разпоредби, противоречащи на редица вътрешни и международни нормативни актове, по които България е страна и на практика са приложимо право.
За реализирането на заложените в пътната карта дейности са осигурени средства от различни източници, включително от УНИЦЕФ и по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Също така, подобно на реформата в областта на грижите за детето се предвижда и финансиране от няколко европейски програми: Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”; Оперативна програма „Административен капацитет”; Оперативна програма „Регионално развитие”.
В свое писмо от 1 ноември 2013 г. до господин Христо Монов – председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта, предоставихме финансова справка за направените към онзи момент разходи от Българо-швейцарската програма за сътрудничество по реализация на целите, заложени в пътната карта.
Бих искала да Ви уверя, че сред целите на Министерството на правосъдието са: повишаване на правния институционален капацитет на съдебната система за осигуряване на приятелско за децата правосъдие; повишаване на капацитета на служителите от съдебната система – съдиите, прокурорите, пробационните служители и други специалисти, работещи за системата, например социални работници и психолози; създаване на специализирани съдебни състави, гледащи дела с непълнолетни, извършили престъпления. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Златанова.
Госпожо Дамянова, заповядайте за два уточняващи въпроса в рамките на две минути.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател. Ще се опитам да се вместя в двете минути.
Госпожо вицепремиер, очаквах да внесете малко повече яснота около Вашите намерения, а не да ме информирате какво е свършило правителството на ГЕРБ, защото аз това го знам прекрасно. Прекрасно знам какво сме свършили до месец март 2013 г. Прекрасно знам какво е договорено по проекта по Българо-швейцарската програма за сътрудничество. Да, беше договорена експертна и финансова помощ.
Въпросът ми беше: какво направихте за тази близо една година и съответно какво предвиждате в бъдеще по тези два стратегически документа, които Вие очевидно заявихте, че ще спазвате и ще следвате?
Първият въпрос, на който не получих отговор, е свързан именно с българо-швейцарския проект. Да, права сте, беше изготвен такъв анализ на българското законодателство, на натовареността на съдебната система в областта на правосъдието за децата. Този анализ беше завършен февруари месец 2013 г. и към онзи момент предстоеше приносът на швейцарските ни партньори по него. Бяха проведени публични обсъждания, представена беше работата на проекта пред обществеността.
Но не ми отговорихте на въпроса: какъв е напредъкът по Пътната карта 2013-2014 г.? Тук ще Ви кажа, че концепцията е за периода 2013-2020 г. Какъв е напредъкът по българо-швейцарския проект?
И вторият ми въпрос е: защо няма никаква комуникация с обществеността по тази така важна тема?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Дамянова.
Госпожо Златанова, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Доколкото наличието на финансиране за реализация на тези дейности е ключово, за да могат те да вървят напред, ще Ви отговоря по друг начин. Когато дойдох в Министерството на правосъдието, заварих абсолютно всички проекти на министерството в голяма забава – месеци наред. Включително имахме проекти с 33 месеца забавено изпълнение. Сами разбирате, че наваксването на това закъснение ни коства огромни усилия и съответно – да, забави същински дейности, предвидени по отношение на много политики на министерството. За съжаление, това беше състоянието.
Комуникацията с обществеността е съществена част както от българо-швейцарските проекти, така и цялостно от политиката на Министерството на правосъдието. В това отношение не мога да споделя Вашите забележки. Както и в отговора си прочетох, широк кръг специалисти, включително и неправителственият сектор, се консултират непрекъснато абсолютно по всички въпроси, които Вие поставихте. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Златанова.
Госпожо Дамянова, имате възможност да изразите възможност към отговорите.
МИЛЕНА ДАМЯНОВА (ГЕРБ): Уважаема госпожо вицепремиер, надявам се разбрахте, че целта на моето питане беше да фокусирам Вашето внимание към темата за правосъдието за детето, като предизвикам ускорено изпълнение на тази така забавена реформа.
Правителството на ГЕРБ не се поколеба, както и много други правителства, да започне реформа в този сектор, пък и в много други. Знаете, че беше започната реформа, както и в сектор „образование”. Тази реформа получи не само широката обществена подкрепа. Тя беше подготвена с широко обществено участие, с участие на магистратската общност, на неправителствения сектор, на експертите. Беше получена широка подкрепа, на която Вие можехте без колебание да стъпите, така че да продължите действията и занапред. Вие обаче не го направихте, госпожо вицепремиер, защото очевидно темата за правосъдието за детето не е сред Вашите приоритети.
Вие управлявате това министерство вече почти една година. Мисля, че е крайно време да престанете да се оправдавате с предходното правителство. Знаем, че за всичко то е виновно. Но в крайна сметка именно правителството на ГЕРБ прояви смелостта, отговорността към децата, за да започне и съответно да проведе тази реформа, която в крайна сметка засяга не кого да е, а засяга хилядите съдби на децата и на бъдещите поколения.
С Вашето бездействие Вие всъщност спряхте една важна реформа, защото ако до този момент бяха реализирани дейностите по проектите, трябваше вече да имаме резултати на практика от средствата, от тази висока партньорска експертиза, която беше получена. Зачеркнахте доверието на гражданското общество, зачеркнахте доверието на международните ни партньори, за спечелването на които бяха положени, вярвайте ми, много усилия след годините бездействие от страна на държавата и след хиляди провалени съдби на децата. В крайна сметка отложихте една реформа и ако продължавате да я отлагате, то решенията й са изключително важни за структуриране на реформите в много други сектори, важни са и за качеството на живот на поколения напред. (Частични ръкопляскания от ГЕРБ.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Следва въпрос от народния представител Румен Маринов Йончев относно отлагане разглеждането от Съвета по гражданството на молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход на граждани от Македония, Сърбия, Албания, Косово и Молдова.
Заповядайте, господин Йончев, да развиете Вашия въпрос.
РУМЕН ЙОНЧЕВ (независим): Благодаря, уважаеми господин председател.
Госпожо заместник министър-председател, колеги! Надявах се, че след близо месец откакто съм задал този въпрос, той няма да е вече актуален, но за съжаление проблемът продължава. В тази връзка настоявам за отговор.
От средата на месец август 2013 г. до момента Съветът по гражданството към Министерството на правосъдието отлага вземането на решения по голям брой молби за придобиване на българско гражданство с мотива за допълнителна проверка, подадени на основание чл. 15, ал. 1, т. 1 от Закона за българското гражданство.
Посочените молби са преминали процедура по съгласуване със съответните държавни институции, представени са в Съвета по гражданството, които са изразили своите становища. Причината за отлагане на тяхното разглеждане е изразеното съмнение от председателя на Съвета по гражданството и представителите на Министерството на правосъдието относно българския произход на кандидатите, въпреки че същият е удостоверен съгласно изискванията на чл. 15, ал. 2 с документ, издаден от Държавната агенция за българите в чужбина.
Министерството на правосъдието в лицето на заместник-министъра Илия Ангелов, който е и председател на съвета, изразява съмнение относно основателността и правомерността на издадените от агенцията удостоверения за български произход. Подобни действия са безпрецедентен акт на грубо погазване на закона от страна на Министерството на правосъдието. С тях се нарушава не само Законът за българското гражданство, но и Административно- процесуалният кодекс и конституционният принцип за разделение на властите, а именно Министерството на правосъдието оспорва актове на друг държавен орган, при положение че това не е извършено съгласно Административнопроцесуалния кодекс.
Възприетата от месец август 2013 г. насам практика от страна на Министерството на правосъдието нарушава нормалното протичане на специалното производство по придобиване на българско гражданство, нарушава се нормалното функциониране на Съвета по гражданството и се задръства процесът с нерешени преписки на кандидати за гражданство.
В тази връзка поставям към Вас следния въпрос: по каква причина Министерството на правосъдието и в частност Съветът по гражданството не спазват разпоредбите на Закона за българското гражданство по отношение на изискваните документи и постановените срокове, като с това се извършва грубо закононарушение и се създават предпоставки за административен произвол?! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Йончев.
Госпожо Златанова, заповядайте за отговор на поставения въпрос.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Йончев, госпожи и господа народни представители! Във връзка с поставения въпрос относно отлагане на разглеждането от Съвета по гражданството на молбите за придобиване на българско гражданство на основание български произход на граждани на Македония, Сърбия, Албания, Косово и Молдова Ви информирам за следното.
Съгласно чл. 27, ал. 6 от Конституцията на Република България редът за придобиване, запазване и загубване на българско гражданство се определя със Закона за българското гражданство. Съгласно чл. 15, ал. 2 от Закона за българското гражданство производството по придобиване на българско гражданство по натурализация, с молбата за придобиване на българско гражданство се предоставя и удостоверение за български произход, издадено от Държавната агенция за българите в чужбина. Законът изисква в удостоверението да се посочват данните, въз основа на които е установен българският произход. По смисъла на Закона за българското гражданство от български произход е лице, на което поне единият възходящ е българин.
През месец август 2013 г. Министерството на правосъдието изиска от Държавната агенция за българите в чужбина документите, въз основа на които са издадени удостоверенията за български произход, поради необходимостта при вземане на решение по молбите за натурализация за лица от български произход членовете на Съвета по гражданство да разполагат с документите, удостоверяващи изпълнението на изискването на закона.
Агенцията за българите в чужбина започна да предоставя на Министерството на правосъдието необходимата документация по издадените удостоверения за български произход от месец ноември 2013 г. До настоящия момент обаче е предоставена документация по преписки, разгледани от Съвета по гражданството през месеците август и септември до 10 октомври 2013 г. включително.
За преписките, разгледани от Съвета по гражданството след 10 октомври 2013 г., за месеците ноември и декември 2013 г., както и за месеците януари и февруари 2014 г., от Държавната агенция за българите в чужбина не е представена документация, въпреки че такава многократно е изисквана.
Съветът по гражданството е в невъзможност да вземе решение, тъй като не разполага с документи, удостоверяващи изпълнението на законовите изисквания, а именно лицето да има възходящ българин.
С цел възможно най-малко забавяне на решенията по преписките, Министерството на правосъдието предостави възможност на кандидатите сами да представят документи за наличие на възходящ българин. Такива документи от част от кандидатите бяха представени и по техните преписки вече има положително решение.
При прегледа на предоставените от Агенцията за българите в чужбина документи се установи, че в удостоверенията за български произход, издадени от нея, е вписано, че са установени данни за българска националност на възходящите, каквото е изискването на Закона за българското гражданство, но липсват документи, които да служат в подкрепа на направения извод.
По наше мнение производството по натурализация в държава – членка на Европейския съюз, не следва да се осъществява въз основа на документ, който разрешава облекчена натурализация, издаден в нарушение на закона.
Забавянето на решението на Съвета по гражданството по преписките на кандидатите от български произход, които не съдържат данни за възходящ българин, е факт, но то е в резултат на забавяне предоставянето на необходимата документация от Държавната агенция за българите в чужбина.
Действително чл. 35, ал. 1, т. 2 от Закона за българското гражданство предвижда срок за министъра на правосъдието да направи предложение за издаване на указ или за отказ за издаване на указ до 12 месеца, но разпоредбата на чл. 34 от същия закон обвързва министъра на правосъдието да направи предложението за издаване на указ или за отказ за издаване на указ до Президента на Република България въз основа на решение на Съвета по гражданството.
В този смисъл Съветът по гражданството да има отговорността да изясни всички факти и обстоятелства и да следи за изпълнението на законовите условия на всяка молба и едва тогава да вземе решение.
Установяването на нормативните предпоставки за придобиване на българско гражданство, включително и чрез преглед на преписките, въз основа на които са издадени удостоверения за български произход, по несъмнен начин представлява необходимост във връзка с изпълнение на задача, която се осъществява в обществен интерес с цел защитата интересите на обществото и националната сигурност на държавата. Само при такъв подход може да се осигури законосъобразност на предложението на министъра на правосъдието за издаване на указ и в крайна сметка и законосъобразност на осъществяваните процедури по натурализация. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Йончев, заповядайте за реплика.
РУМЕН ЙОНЧЕВ (независим): Благодаря, господин председател.
Госпожо Златанова, така и не разбрах на кое основание Съветът по гражданството всъщност си позволява да контролира законосъобразността на издадените удостоверения за българско гражданство? Това може да стане само в административен съд с оспорване на тези актове. Това са индивидуални административни актове и по никакъв начин Съветът по гражданството не може да реши на своя глава дали те са законосъобразни, или не, което по същество нарушава законодателството.
Иначе, Вие изяснихте процедурата за даване на българско гражданство в подробности, но това не отговаря на въпроса, който Ви зададох: кога и по какъв начин ще престане да бъде нарушавано законодателството? Не може един държавен орган да оспорва актове на друг държавен орган, без да мине по съответната процедура за това.
Що се отнася до съображенията за националната сигурност и опасността за нея, ако има такива опасности, ако законодателството е непълно и неточно, предложете промени, които да покрият тези празноти, така че да бъдат решени въпросите, а да не изпада самото Министерство на правосъдието в нарушение поне на две места на закона – веднъж, като пропускате сроковете, които законодателството постановява, и втори път, като фактически не признавате актове на държавната администрация. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Янчев.
Госпожо Златанова, имате възможност за дуплика. Не желаете.
Следва въпрос от народния представител Мартин Георгиев Захариев относно реализирани проекти в Република България в изпълнение на Стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия.
Господин Захариев, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаема госпожо вицепремиер, повод за настоящия въпрос са препоръките, посочени в последния Доклад на Европейската комисия до Европейския парламент и до Съвета на Европа относно напредъка на България по механизма за сътрудничество и проверка в частта ефикасност на съдебната система, а именно постигане на реален напредък в електронното правосъдие като средство за подобряване ефикасността, прозрачността, последователността на целия съдебен процес.
Още през 2008 г. Европейската комисия представя Стратегия за електронно правосъдие, която цели подобряване на съдебното сътрудничество както на национално, така и на европейско равнище. По-конкретно, за развитието на тази цел Европейската комисия насочва вниманието си върху следните важни области: продължаване на работата по свързване на регистрите за съдимост на държавите членки; развиване на съществуващи инструменти за създаване на сигурна мрежа за съдебни органи, за да споделят и обменят информация от поверителен характер; насърчаване използването на видеоконферентните връзки при трансгранични, граждански или наказателни съдебни производства чрез одобряване на усилията, полагани на национално равнище и координираност на европейско равнище, за да се осигури тяхната оперативна съвместимост; предоставяне на помощ във връзка с превод чрез разработване на автоматизирани системи за превод; създаване на бази данни от квалифицирани юридически писмени и устни преводачи; създаване на стандартизирани онлайн формуляри за автентичен превод.
В допълнение, Европейската комисия дава възможност проекти, свързани с развитието на електронното правосъдие, да бъдат покрити от финансовите програми „Гражданско правосъдие” и „Наказателно правосъдие”.
В новия проект на Стратегия за европейско електронно правосъдие в периода 2014 2018 г. е посочено, че различни държави членки вече са разработили и са участвали в осъществяването на редица пилотни проекти например за взаимно свързване на регистрите за несъстоятелност на държавите членки и за ускоряване на съдебните производства чрез улесняване на изслушването на свидетелите или страните.
Уважаема госпожо вицепремиер, във връзка с това моля да отговорите: какви проекти са реализирани за изпълнението на Стратегията за електронно правосъдие в посочените от Европейската комисия области и финансирани ли са те от програмите „Гражданско правосъдие” и/или „Наказателно правосъдие”? Ако съществуват подобни проекти, на какъв етап е тяхната реализация към момента – одобрена ли е, в процес на реализация ли е, или процесът е завършен? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Захариев.
Госпожо Златанова, заповядайте за отговор.
ЗАМЕСТНИК МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ ЗИНАИДА ЗЛАТАНОВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми господин Захариев, уважаеми госпожи и господа народни представители! В областта на продължаване работата по свързване на регистрите за съдимост на държавите членки България участва в проекта Европейска информационна система „Обмен на данни за съдимост”, чиято основна цел е осъществяване на обмен на данни от регистрите за съдимост на държавите – членки на Европейския съюз.
Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Европейската комисия и средства от бюджета на Министерството на правосъдието. Към момента същият е приключил информационната система от експлоатация.
В продължение на работата в тази област в края на 2013 г. е стартиран друг проект – „Изграждане и внедряване на Автоматизирана информационна система „Бюра съдимост”, чиято обща цел е повишаване качеството на предоставените услуги на гражданите чрез функционираща информационна система. Проектът е финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”. Партньор по проекта е Висшият съдебен съвет.
По отношение на развитието на инструменти за създаване на сигурна мрежа от съдебни органи, чрез която да споделят и обменят информация от поверителен характер, Министерството на правосъдието е бенефициент по два проекта в процес на изпълнение. Тяхната цел е интегриране към Единната информационна система за противодействие на престъпността, администрирана от Прокуратурата на Република България, на информационните системи на Главна дирекция „Изпълнение на наказанията” и Главна дирекция „Охрана”. И двата проекта са финансирани от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.
България участва в няколко проекта в областта на насърчаване използването на видеоконферентна връзка при трансгранични граждански или наказателни съдебни производства, а именно подобряване на качеството, ефикасността и прозрачността на съдебната система в България и трансграничното сътрудничество между българските съдебни органи и държавите – членки на Европейския съюз чрез въвеждане на видеоконферентни технологии и прилагане на видеоконферентните връзки при трансгранични случаи. Общата цел на първия проект е придобиване на видеоконферентни технологии, хардуер и софтуер и внедряването им в три съдилища и един затвор в страната. Проектът е финансиран от специфичната Програма „Наказателно правосъдие” на Европейската комисия и е в процес на реализация.
Като информационен партньор по втория проект Министерството на правосъдието е участвало в обмен на добра практика на ниво Европейския съюз в работни срещи и в изготвяне на документи относно прилагането на видеоконференция при трансгранични случаи. Проектът е приключил, като изпълнението му също е финансирано от специфична Програма „Наказателно правосъдие” на Европейската комисия.
Допълнително органите на съдебната власт са реализирали проект в тази област с наименование „Ефективност, отчетност и координация в съдебната система” и цел – повишаване на ефективността, прозрачността и отчетността на работата на органите на съдебната система чрез интегрирани мерки за взаимодействие и координация, включително и чрез пилотно внедряване на видеоконферентни технологии. Бенефициент по проекта е Висшият съдебен съвет. Проектът е приключил, като изпълнението му е финансирано от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Административен капацитет”.
По отношение на пилотните проекти, които различните държави членки са разработили и са участвали и в част от цитирания от Вас, господин Захариев, Проект за взаимно свързване на регистрите за несъстоятелност на държавите членки, с цел да се обърне внимание, че България е реализирала проект „Публичност и ефективност на производството по несъстоятелност”. Същият е финансиран от Европейския социален фонд и Оперативна програма „Административен капацитет” и цели осигуряване на технологична свързаност и обмен между информационната система за производството по несъстоятелност, системите за управление на съдебните дела – четири на брой за окръжни апелативни съдилища и Върховен касационен съд, и Търговския регистър.
Друг проект, свързан с изпълнението на Стратегията за електронно правосъдие на Европейската комисия, в който Министерството на правосъдието пряко участва, е проектът „Изграждане на ефективна администрация на Министерството на правосъдието чрез развитие на системи за електронно правосъдие”. Целта на проекта е повишаване качеството на предоставените услуги на гражданите и бизнеса чрез изграждане и надграждане на електронни регистри към дирекции: „Българско гражданство”, „Международна правна закрила на детето и международни осиновявания”. Проектът е в процес на реализация, като същият е финансиран от Европейския социален фонд.
Допълнително Министерството на правосъдието ще участва в пилотен проект за създаване на Единен европейски регистър на съдебните преводачи, наречен „Търси съдебен преводач”. Проектът е одобрен и ще се финансира от специфичната Програма „Наказателно правосъдие” на Европейската комисия. Благодаря за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ:Благодаря.
Господин Захариев, заповядайте за реплика.
МАРТИН ЗАХАРИЕВ (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо вицепремиер, благодаря за Вашия пълноценен и пълностранен отговор.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Благодаря на госпожа Зинаида Златанова – заместник министър-председател и министър на правосъдието, за участието й в днешния парламентарен контрол.
Следват въпроси и питания към госпожа Таня Андреева Райнова – министър на здравеопазването.
Първият въпрос към нея е от народния представител Пенко Атанасов Атанасов относно специализация на общопрактикуващите лекари.
Господин Атанасов, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаема госпожо министър, колеги, въпросът ми е зададен отдавна, но поради натовареността на законодателната ни програма и заради това, че въпросите са много натрупани, аз мисля, че той не е загубил актуалността си, въпреки че по медиите на няколко пъти беше дебатиран въпросът с липсата на специализация – по мои данни, на повече от 500 общопрактикуващи лекари. Това всява смут както в пациентите, така и в тези общопрактикуващи лекари, които нямат специалност.
Аз твърдя, че голямата част от тях са качествени специалисти и се ползват с доверието на своите пациенти. Аз поне на няколко пъти съм имал разговори в приемни с лекари, които са в тази ситуация, и с пациенти, които се притесняват, че могат да загубят личния си лекар.
Мисля, че въпросът е изключително актуален и много разчитам на Вас да отговорите какви мерки ще предприеме Вашето министерство и въобще какво планирате да правите в тази област? Наистина по медиите беше тълкувано по различен начин – и срокове за удължаване на ситуацията. Все пак важно е да се чуе от трибуната на Народното събрание за това, което Вие планирате. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Атанасов.
Заповядайте, министър Андреева, да отговорите на въпроса.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин председателстващ, уважаеми дами и господа народни представители, в § 6 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения са уредени правата на лицата, които към влизане в сила на закона не са отговаряли на новите му изисквания за осъществяване на лечебна дейност като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ. С посочената разпоредба е предоставено правото на открита индивидуална и групова практика за първична медицинска помощ на лекари без специалност, лекари с основна медицинска специалност, лекари с основна медицинска и профилна специалност и лекари в процес на придобиване на специалност, които в срок от десет години от влизането в сила на този закон трябва да завършат курс и да придобият специалност по обща медицина, лекари по дентална медицина.
С § 94 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето от 2009 г. срокът е удължен като е предвидено, че лекарите, които в срока по § 6, ал. 1, т. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения не са придобили специалност по обща медицина, имат право да продължат да работят като индивидуална или групова практика за първична медицинска помощ за срок от пет години след влизане в сила на закона.
С цел създаване на облекчения, условия и ред за специализация на общопрактикуващите лекари, които имат определен срок за придобиване на специалност „Обща медицина”, на основание § 6, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за лечебните заведения е издадена Наредба № 15 от 2008 г. за придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващи лекари.
Бих искала да отбележа, че по реда на тази наредба от обнародването й през 2008 г. до момента са утвърдени общо 4786 места, което е давало възможност на всички общопрактикуващи лекари да се зачислят за обучение за придобиване на специалност „обща медицина” с конкурс по документи. Зачислените общопрактикуващи лекари по реда на тази наредба са 1547, от които 172 са приключили обучението си, а 43 са го прекратили.
Към настоящият момент Министерството на здравеопазването е подготвило и предстои да бъде внесен в Министерския съвет Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето, с който се предлага удължаване с още пет години на срока по § 94 от Преходните и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за здравето, в който общопрактикуващите лекари, които не са придобили специалност по „Обща медицина”, да продължат да работят като такива. Предвижда се също така да се даде възможност на общопрактикуващите лекари, които не са се зачислили за придобиване на специалност „Обща медицина”, да го направят в едногодишен срок от влизане в сила на закона.
В Министерството на здравеопазването е създадена и работна група, която да обсъди възможностите за оптимизиране на нормативната уредба, регламентираща придобиване на специалност „Обща медицина” от общопрактикуващите лекари, в която работна група са участвали Националното сдружение на общопрактикуващите лекари, Българският лекарски съюз и висшите медицински училища. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, министър Андреева.
Господин Атанасов, заповядайте за реплика.
ПЕНКО АТАНАСОВ (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо министър, благодаря за отговора. Мисля, че той удовлетворява и двете страни – и общопрактикуващите лекари, и пациентите. Мисля, че професионално е погледнато на темата и чрез този законопроект, който, надявам се, да приемем в скоро време, въпросите наистина ще бъдат решени окончателно и ще успокоим системата. Благодаря Ви още веднъж и успех във Вашата нелека работа.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо министър, желаете ли дуплика? Не.
Следващият въпрос е от народния представител Йорданка Колева Йорданова относно достъп на пациентите от област Варна до спешна и неотложна помощ.
Заповядайте, госпожо Йорданова, да развиете Вашият въпрос.
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА (КБ): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги народни представители! Уважаема госпожо министър, област Варна се състои от 12 общини с общо население 475 хиляди души и обща площ 3820 квадратни километра. Здравното обслужване на населението извън областният център се извършва от две общински болници в община Провадия и община Девня, общопрактикуващи лекари и филиали на неотложна и спешна помощ. Екипите на „Бърза помощ” се състоят най-вече от медицински фелдшери и по-малко лекари. Наличните автомобили са амортизирани, недобре оборудвани, медицинската техника е остаряла или неработеща. Освен това във Варненска област има общини, които през зимните месеци, при влошени метеорологични условия попадат в състояние на пълна изолация – със затворени пътища, и оказването на неотложна и спешна медицинска помощ в определени села е невъзможно.
Знаем, че при някои състояния като остър миокарден инфаркт, мозъчен инсулт, остра кръвозагуба и други се изисква неотложна медицинска помощ в рамките на няколко минути. Изисква се специфично оборудване и медицински персонал, можещ да реагира адекватно.
Въпросът ми е: какво ще предприемете относно достъпа на пациенти от област Варна до спешна и неотложна медицинска помощ? Как с новото преструктуриране на спешната помощ ще бъде решен този проблем?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Йорданова.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаема госпожо Йорданова! В отговор на поставения въпрос бих искала първо да предоставя накратко информация за състоянието на наличните в област Варна лечебни заведения по вид, както е посочена във въпроса, и по-специално за състоянието на структурите, оказващи спешна медицинска помощ в областта.
По данни на Регионалната здравна инспекция – Варна към януари 2014 г. и в 12-те общини на областта са регистрирани и функционират достатъчно на брой амбулатории за първична и специализирана извънболнична медицинска помощ, които оказват необходимата неотложна медицинска помощ на населението.
Населението в областта е с осигурен достъп до извънболнична медицинска помощ, липсата на която обикновено бива компенсирана от хората с исканията им да получат медицинска помощ от структурите за Спешна медицинска помощ. В девет от 12-те общини на област Варна са създадени и функционират филиали за спешна медицинска помощ като структури на спешния център във Варна. Филиали няма само в общините Аврен, Ветрино и Суворово. Населението на тези три общини се обслужва във филиалите на съседните общини, които са най-близко разположени до тях. Всички филиали за спешна медицинска помощ са обезпечени с лекарски екипи, а филиалите във Варна, Провадия, Долни чифлик и Девня – и с реанимационни екипи.
Действително в някои филиали има длъжности, определени за лекари, които са заети от други медицински специалисти. Причина за това е незаемането им, разбира се, от лекари, защото няма.
Към 20 януари 2014 г. незаетите лекарски места общо за Спешния център във Варна са 27, фелдшери са назначени на лекарските места само във филиалите в Аксаково и Бяла. В структурите на Спешния център във Варна работят общо 36 фелдшери, назначени в съставите на Районната координационна централа и на реанимационни екипи в Спешния център.
Успоредно с това обаче трябва да се отбележи, че в Центъра за спешна медицинска помощ във Варна работят на втори трудов договор, както и на половин длъжност, общо 11 лекари и 10 специалисти по здравни грижи.
Филиалите за спешна медицинска помощ в Аксаково, Провадия и Вълчи дол също се обслужват и са обезпечени с екипи, обслужват редица села с недобра инфраструктура и затруднен достъп при зимни условия. Въпреки това времевият достъп е в порядъка на 25-30 минути.
В същото време тези филиали осигуряват 20-минутен достъп на по-голямата част от обслужваните по-малки населени места – филиала във Вълчи дол, Аксаково, Провадия. В останалите филиали процентът на обслужване на пациенти е: Долни чифлик – 95%, Девня – 99%, Белослав, Дългопол и Варна – 100%.
Така очертаният времеви достъп е оптимален съобразно приетите в страната стандарти, за да бъде оказана навременна медицинска помощ при спешни състояния в областта.
Автомобилният парк на ЦСМП – Варна, се състои от санитарни автомобили, закупени в периода 2007-2009 г., когато последно са били закупувани линейки за нуждите на спешните центрове в страната.
Тук само ще кажа, че предстои поетапна подмяна на автопарка и медицинско обслужване за цялата система на спешната медицинска помощ в страната. Това ще започне още от тази година. В момента се готвят процедурите за това. Вие знаете, че и в програмата на правителството този ангажимент е залегнал, така че до края на тази година ще бъдат обновени около 20-25% от парка и всяка следваща година това ще се прави. Надявам се до края на мандата паркът на линейки и оборудването им да бъдат обновени 100%.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Заповядайте, госпожо Йорданова, за реплика.
ЙОРДАНКА ЙОРДАНОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо министър, зададох си въпроса, тъй като голяма част от населението в малките населени места много често се опитват да използват спешната и неотложна помощ в не толкова спешни случаи, като причината за това е именно липсата на общопрактикуващи лекари в тези населени места. Има населени места в областта, в които може би само един ден в седмицата идва лекар. Съгласете се, че не може болният да чака примерно в сряда да пристигне неговият общопрактикуващ лекар и да бъде прегледан.
Ако може един уточняващ въпрос: предвижда ли се в новата Здравна стратегия решаването именно на този проблем – да бъдат обезпечени по някакъв начин и малките населени места с общопрактикуващи лекари, да бъде подобрено здравното им обслужване? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Йорданова.
Госпожо министър, имате възможност за дуплика в рамките на две минути.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Действително има недостиг въобще в системата на общопрактикуващи лекари в отдалечените и труднодостъпни райони, в по-малките общини. Това не е проблем само за Варна, а и за други области на страната. Това, което сме водили като разговори с кметовете на тези общини, е, че трябва държава и местна власт със съвместни усилия да осигурят кадри, тъй като на всички ни е ясно, че проблемът има няколко основни компонента.
Първият е, че безспорно това е тежък труд – да се обикалят няколко села. В голям брой от случаите те обхващат голям периметър, отдалечени са едно от друго, при едно относително не толкова добро заплащане.
В тази връзка при кметовете на общините сме обсъждали да се създават добри битови условия, дори осигуряване на жилища, плащане на консумативи, за да могат общопрактикуващите лекари да бъдат насочени, да проявят инициатива да работят в тези общини и населени места, защото, сами разбирате, че няма механизъм, по който някой да бъде принуден да отиде и да работи на такова място.
Успоредно с това върви една дискусия по отношение на това, че когато държавата определя брой специализации, тя го прави в зависимост от потребностите на системата и плаща за това, инвестира в това обучение. След това, когато лекарите вземат своята специалност, държавата няма право да упражни по-нататък никакъв механизъм, по който да ги разпредели да работят в райони, в които има недостиг.
Тази дискусия е тежка по няколко причини. В известни групи на съсловието и на специализиращите среща резистентност, но ние ще работим в тази посока – да намерим някакъв компромисен вариант, който може максимално да удовлетвори двете страни и успоредно с това да можем да осигурим в тези населени места да има достатъчно лекари в извънболничната помощ или джипита, които да могат да обезпечават медицинската помощ в тези райони.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Следва питане от народните представители Ивелина Веселинова Василева, Димитър Бойчев Петров, Иван Стефанов Вълков, Снежина Минчева Маджарова, Семир Хусеин Абу Мелих, Диана Иванова Йорданова и Галина Стефанова Милева-Георгиева относно откриване на отделение по пластика и изгаряния в Многопрофилна болница за активно лечение в Бургас.
Заповядайте, господин Петров.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Уважаеми господин председател, колеги, уважаема госпожо министър! На 13 декември 2013 г. на територията на бургаската рафинерия четирима работници пострадаха от тежки изгаряния. След инцидента се наложи те да бъдат транспортирани в град Варна, тъй като отделението по пластика и изгаряния към МБАЛ – Бургас беше закрито през 2006 г.
Поради тази причина, не за първи път, се налага хора в изключително тежко състояние, в най-критичните за живота им моменти, да бъдат извозвани до болници в други населени места.
В конкретния случай, при инцидента през месец декември 2013 г., за съжаление, единият от случаите беше с фатален край.
Предвид факта, че на територията на Бургас се намира най-голямата рафинерия, на летище „Сарафово” преживяхме терористичен атентат, през летните месеци в района населението се увеличава многократно, не е нормално в Бургас да няма такова отделение по пластика и изгаряния в МБАЛ.
Освен това в Бургас все още има специализирана техника. Това отделение, както казах, е закрито през 2006 г. и то все още съществува с техника, с барокамера, с легла, които са специални за хора с над 30% изгаряния, но оборудването не се използва в момента.
Местната власт вече е направила постъпки за откриването на отделение по „Пластика и изгаряния”, за да може хората от Бургаска област да получават необходимата помощ на място, каквато е логиката.
За нас, като народни представители от този регион, не е нормално и приемливо през 2014 г. да не разполагаме с такова отделение.
В тази връзка питането ни към Вас е: какви действия ще бъдат предприети от Министерството на здравеопазването, за да бъде открито в Бургас отделение по „Пластика и изгаряния”? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Бойчев.
Госпожо министър, заповядайте да отговорите на поставените въпроси в питането.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Уважаеми дами и господа народни представители! За откриването на отделение към лечебно заведение следва да бъдат изпълнени изискванията на Раздел ІІІ „Разширение за осъществяване на дейност по Закона за лечебните заведения”. Съгласно чл. 47 от този закон разрешение за осъществяване на дейност от лечебни заведения се издава след представяне на заявление до министъра на здравеопазването. В резултат на представено заявление и приложени към него документи, включително и констативен протокол от проверка на съответствието на разкритите в болницата структури, Многопрофилна болница за активно лечение – Бургас има разрешение за осъществяване на лечебна дейност на всички описани дейности, медицинските специалности в структурите, в които се осъществяват тези дейност, заявени от изпълнителния директор на лечебното заведение.
В заявлението не е предоставено искане от изпълнителния директор за разкриване или вписване на отделение по медицинска специалност „Пластично-възстановителна и естетична хирургия”. В лечебното заведение има разкрити две отделения по обща хирургия с трето ниво на компетентност в изпълнение на медицинския стандарт „Общи медицински стандарти по хирургия, неврология, гръдна хирургия, кардиохирургия, съдова хирургия, детска хирургия, пластично-възстановителна и естетична хирургия, лицево-челюстна хирургия”.
Лечебното заведение има договор с Националната здравноосигурителна каса за осъществяване на лечение при пациенти с изгаряния до 20%, както Вие казахте. Тази дейност се осъществява в рамките на отделение по обща хирургия и отделение по анестезиология и интензивно лечение. В лечебното заведение има част от наличното оборудване за лечение на пациенти с изгаряния – барокамера и две кинетронови легла, които работят.
За да се осъществява лечение на пациенти с изгаряния в рамките на медицинската специалност по естетично възстановителна хирургия, следва да бъдат изпълнени изискванията за брой и квалификация на лекарите.
Към момента, за съжаление, на територията на област Бургас няма лекар с придобита медицинска специалност „Пластично- възстановителна и естетична хирургия”, което не позволява на този етап да бъде разкрита самостоятелна такава структура. В болницата работят двама лекари, които имат курсове по изгаряния, проведени в „Пирогов”, което обаче не е достатъчно, за да се изпълнят изискванията по медицинския стандарт.
В случай, че бъдат изпълнени изискванията на стандарта, включително и по отношение на необходимия брой специалисти и след заявление от директора на болницата за разширение на дейността и по тази специалност, бъдете сигурни, че Министерството на здравеопазването ще предприеме съответните действия за вписване на нова такава дейност. Всъщност големият проблем е липсата на специалисти. Това е отговорът.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Два уточняващи въпроса от страна на вносителите на питането.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Госпожо министър, аз в изложението казах колко е важно да има такова отделение в Бургас. Ще повторя – на територията на Бургас се намира най-голямата рафинерия. На територията на Бургас се случи инцидент, който, дай Боже, повече да не се случва, но ние преживяхме терористичен акт. Многократно – по пет пъти, през летните месеци се увеличава населението в нашия регион.
Аз не знам дали има постъпка от страна на болницата, но знам, че има постъпка от страна на общината за откриване на такова отделение. Това, че в момента няма такива специалисти – естествено, че няма такива специалисти в Бургас, защото не съществува такова отделение. Тук да спорим кое е първостепенно – кокошката или яйцето?!
Аз Ви заострям вниманието и искам дори Вие като министър да поемете водеща роля, да осмислите каква е необходимостта от откриването на такова отделение, да сте водеща при неговото осъществяване и то наистина да бъде факт, защото това е жизненоважно. Не е нормално, при положение че има предпоставки за такива инциденти в нашата област, хората да се разкарват из цяла България. Просто осмислете политиката си – специално към откриването на това отделение.
Аз не искам да противопоставям Вашата политика спрямо откриването на болници в някои региони на държавата, но това е жизнено необходимо за Бургас и искам да заостря вниманието Ви, да поемете своите ангажименти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на допълнителните въпроси.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Ще започна с това, че абсолютно не приемам този манипулативен стил на Вашата реплика, защото съществува закон и ред, по които се издава разрешително за дейност или разрешително за разширяване на дейност. Както вече казах, по стандарт освен оборудване трябва да има обезпеченост с определен брой специалисти, за да бъде създадено отделението.
Действително е постъпило искане от кмета на гр. Бургас, на общината, за разкриване на такова отделение, особено след атентата на летище Бургас, но искам да кажа, че този проблем вече е с давност от няколко години и очевидно е трудно намирането на специалист, който от друг град на България да бъде заведен, за да осъществява медицинска дейност в отделението по изгаряния в град Бургас.
Аз ще бъда много благодарна, бъдете сигурен, че моето внимание е заострено не само върху проблемите в болницата в Бургас, а върху всички болници в страната, защото наистина е тежко в голяма част от тях, ако освен да ми задавате въпроси, се опитате и Вие да помогнете, за да намерим заедно такъв специалист по изгаряния, за да можем да разкрием това отделение. Аз ще приветствам, разбира се, работата, защото разбирам, че регионът е рисков и от тази гледна точка. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря. Вносителите могат да изразят отношение към отговора.
Заповядайте, господин Бойчев.
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Аз искам да Ви попитам: каква е Вашата политика като министър спрямо тази част на здравеопазването? Естествено, ние след като задаваме този въпрос, сме съпричастни към откриването на такова отделение и в тази връзка задаваме въпроса.
Бургас преди 2-3 дни взе приза за най-добър град за живеене, не е неатрактивно място, където могат да се привлекат специалисти по специалността „Изгаряния и пластика”, но пак Ви казвам, при положение че в момента няма открито такова отделение, няма как да дойдат и специалисти. Според мен трябва да се открие тази процедура, да се започне работа по нея и да се предложат условия на тези специалисти, за да дойдат в Бургас. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Следва въпрос от народния представител Десислава Вълчева Атанасова относно дейността на Фонда за лечение на деца.
Госпожо Атанасова, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа гости! Уважаема госпожо министър, обръщам внимание, че въпросът, който съм задала, е внесен в Деловодството на Народното събрание на 4 февруари, преди около месец и половина, и до този момент, за съжаление, госпожо министър, не намерихте нито време, нито възможност да ми отговорите.
Междувременно, и слава Богу, вчера родителите на деца, нуждаещи се от лечение в чужбина, чуха благата вест, че провалилият се директор на Фонда за лечение на деца госпожа Ива Станкова е подала оставка по лични причини. Всъщност не съм изненадана, че въпросът ми не получи отговор близо два месеца. Като се има предвид бързината, с която взимате решения – и кадрови, и законодателни, може би е приемлив.
Неприемлив обаче остава отговорът „лични причини”, особено на фона на случващото се. Госпожа Ива Станкова си позволи публично да Ви унижи, госпожо министър, след като заяви на Вашия призив и апел да си подаде оставката, че няма подобни намерения. Явно във вчерашния ден някой по-авторитетен от Вас е помолил госпожа Ива Станкова да си подаде оставката и това вече е факт.
Но все още няма отговор на въпросите, които аз съм задала – те вълнуват не само мен, а и родителите на децата, които се нуждаят от лечение в чужбина, и членовете на Обществения съвет, а те са: извършена ли е проверка на дейността на Фонда за лечение на деца? Какви са установените пропуски и нарушения? Разбира се, в контекста към 4 февруари 2014 г. беше и въпросът какви решения ще предприемете по отношение на директора на Фонда за лечение на деца? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Атанасова.
Министър Андреева, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Уважаеми дами и господа народни представители, госпожо Атанасова! При извършен вътрешен одит на Център „Фонд за лечение на деца” по отношение на организационното и финансово подпомагане на български граждани на възраст до 18 години, както и съответствието със системите за финансово управление и контрол в центъра по отношение на законосъобразното определяне, осчетоводяване и отчитане на разходите за лечението и установяване на наличието и ефективността на контролните дейности, по отношение на тях при извършения сравнителен анализ са разгледани преписки при бившия и настоящ директор на фонда и могат да се направят следните изводи.
За периода на действие на двамата директори не са променени както Правилникът за дейността и организацията на работата на Център „Фонд за лечение на деца”, така и приложимите вътрешни актове във фонда, което не е довело до промяна в организацията на работата му. Първо, липсата на актуализирани вътрешни актове е довела до повтаряемост при пропуските и неспазване на сроковете, определени в Правилника за дейността и организацията на работа на Център „Фонд за лечение на деца” и при двамата. Липсата на прецизно регламентиране на взаимоотношенията между външните експерти и фонда е довело до закъснение при предоставяне на становища и при двамата директори.
И в двата проверени периода досиетата на подпомогнатите лица не са окомплектовани и не са извършвани проверки от страна на администрацията за окомплектованост на подаденото заявление. И в двата проверени периода в проверените досиета не е установен нито един случай за удължаване на срока за изготвяне на доклада на експерта, поради необходимост от нови или допълнителни изследвания и прегледи.
Липсват мотивирани искания от експертите за удължаване на срока за изготвяне на доклада, независимо че има случаи на искания за допълнителни изследвания, въз основа на които да се удължи срокът за предоставяне на становище.
Сериозен проблем и за двата периода е координацията, която фондът осъществява с лечебните заведения в чужбина, тъй като изпращането на оферта, определянето на дата за прием на пациентите или осъществяване на преглед не могат да бъдат регулирани от фонда и са в пряка зависимост от болницата.
За периода на бившия директор са проверени 131 досиета. Внесени през този период са 29 случая, или 22,13% от всички проверени, в Обществения съвет и решението е взето по спешност преди произнасяне на външните експерти в противоречие с изискванията на правилата. В 17 случая или 5,34% от всички проверени преписки експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между един и 40 дни. При извършената проверка на досиетата се установи, че в седем случая преписката е внесена за обсъждане в Обществения съвет със закъснение. Обсъждането от Обществения съвет е извършвано между 48-72 дни след предявяване на преписката на външния експерт вместо регламентираните 45 дни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.) Във всички тези случаи обсъждането е извършвано 14 и повече дни след произнасяне на външния експерт.
За периода на настоящия директор, тоест на вече подалия оставка, са проверени 213 досиета. В 43 случая, което са 20% от всички проверени досиета, решението е взето по спешност преди произнасяне на външния експерт в противоречие с изискванията на правилника. В 96 случая от проверените досиета експертното становище е предоставено след изтичане на определения срок, като закъснението варира между един и 54 дни. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Освен изложеното, в резултат на приетата от години практика във фонда е установено, че на практика за всички действия от страна на директора по разпореждане във връзка с обработката на преписката не се съставят никакви работни документи. Не е създадена възможност за оперативно проследяване на всяко действие на служителите по обработката с оглед определяне на евентуално виновно поведение при неизпълнението на поставената задача в срок.
Разходите за лечение на децата, откакто съществува фондът, не са отразявани по разчетни сметки, а се осчетоводяват директно на разход.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Приключвайте, госпожо Андреева.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Това затруднява счетоводното проследяване на сумите за доплащане или възстановяване от клиниките в чужбина.
По време на бившия директор – имам предвид преди д-р Станкова, са разходвани без правно основание бюджетни средства за заплащане на чуждоезиково обучение, преводи, представително облекло и храна на персонала. В резултат на недобро планиране на потребностите от преводачески услуги по време на директора Александров не е организирана и проведена своевременна обществена поръчка за осигуряването им, с което са нарушени разпоредбите на Закона за обществените поръчки.
За отстраняване на установените пропуски и нарушения са дадени 15 препоръки от вътрешния одит. Тук само искам да подчертая, че д-р Станкова е предприела всички действия за своевременна обществена поръчка за провеждане на процедура по Закона за обществените поръчки, с оглед на което по първоначални анализи ще бъдат спестени около 30% от плащанията за административни услуги, което е приблизително лечението на 4-5 деца в чужбина. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо Андреева.
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаема госпожо Андреева, мисля, че вероятно не сте разбрала въпроса ми.
Въпросът ми беше по отношение на нарушенията във Фонда за лечение на деца в периода на управление на госпожа Станкова. Аз смятам, че след извършената проверка от Вас сте установили такива нарушения и затова тя е подала оставка по лични причини.
Това – Вие да правите ретроспекция на управлението на един изключителен професионалист като господин Павел Александров, и това не е мое лично мнение, а е мнение на целия Обществен съвет, и на всички родители, които изразиха подкрепа при неговото уволнение на 8 октомври миналата година, госпожо Андреева, е считам нелепо, най-малкото.
Това, че се прави сравнителен анализ между управлението на бившия и на също бившия от вчера изпълнителен директор Ива Станкова, може би за Вас е полезно, но за мен стана ясно едно, че след като за повече от шест месеца нито Правилникът за дейността на Фонда за лечение на деца е променен, нито вътрешните актове, които уреждат цялата дейност на този фонд, са променени, то тогава много е закъсняла госпожа Ива Станкова с оставката си. Ние това го твърдим много отдавна. Многократно сме призовавали и Вас, и нея да подадете оставка.
Това, че госпожа Ива Станкова е обявила обществена поръчка с цел да бъдат спестени пари, може би е похвално, но аз лично Вас Ви съветвам да коментирате по-рядко обществените поръчки, защото обикновено Комисията по защита на конкуренцията Ви ги отменя като незаконосъобразни. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Министър Андреева, заповядайте за дуплика.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви, господин председателстващ.
Ретроспекцията се налага да бъде направена, защото за мен тя е важна. Очевидно в работата на Фонда за лечение на деца има системна грешка. И тя не е от времето, когато д-р Станкова е директор, а датира от много по-рано.
Поради тази причина преди повече от около два месеца беше сформирана работна група под председателството на проф. Пилосов, в която влизат освен медицински лица, експерти, членове на Обществения съвет и от администрацията на фонда с цел да се направят предложения за промяна в правилника на фонда, както и във вътрешните правила за работа, за да могат всички тези, пак повтарям, системни грешки да бъдат отстранени.
Имахме няколко срещи и с групата, и с представители на Обществения съвет.
Вчера трябваше да бъде представен окончателният вариант. За съжаление, ще Ви споделя своето разочарование, че те не бяха готови с това, дори и представителите на Обществения съвет.
Следващият четвъртък е срокът, който колегите имат, за да представят окончателния вариант на правилника и на вътрешните правила на работа на фонда, които впоследствие ще бъдат обсъдени с ръководството на Министерството на здравеопазването.
Аз, разбира се, приемам съвсем нормално да защитите Вашия кадър, който беше директор на Фонда за лечение на деца. Очевидно и той не е предприел никакви мерки, за да се отстранят проблемите в работата на фонда.
Що се отнася до Закона за обществените поръчки, то не е просто хубаво, а това е закон, който трябва да бъде спазен. Очевидно при Вас може би Комисията за защита на конкуренцията отменя процедури, това също е нормално, но поне правим закон, а Вие сключвате договори за над милион и 400 хил. лв. без Закон за обществените поръчки и това вече наистина е нарушение на закон!
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Следва въпрос от народния представител Десислава Атанасова относно дейността на Център „Фонд за асистирана репродукция“.
Госпожо Атанасова, заповядайте да развиете Вашия въпрос.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Преди да задам въпроса си, ще използвам няколко секунди, за да отбележа, че...
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Моля Ви, не се връщайте към предишния въпрос.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА: Ще кажа, че господин Павел Александров не е наш кадър, а е признат професионалист. Това беше уточнението. И се радвам, че проф. Пилосов е оглавил тази работна група. Надявам се на позитивен резултат.
Въпросът ми е по отношение забавянето на обработване на молби към Център „Фонд за асистирана репродукция”, тъй като има сигнали от редица граждани, които са подали молби да бъдат финансирани от Фонда за асистирана репродукция.
Колко са обработените молби за асистирана репродукция след нормативната промяна за реда на финансиране на асистираната репродукция от Министерството на здравеопазването за периода 1 януари – 4 февруари 2014 г.? Колко са заплатените и извършени дейности по асистирана репродукция от Министерството на здравеопазването за този период?
Уточнявам пак, че въпросът ми е зададен отново на 4 февруари, преди повече от месец и половина. Надявам се, че дори и да е имало забавяне в отправените покани към тези български граждани, вече този процес да е регулиран, но се съмнявам, че средствата, които са предвидени в бюджета за 2014 г. на Министерството на здравеопазването за заплащане на всички дейности на Фонд „Асистирана репродукция” ще са достатъчни.
Само за сравнение, госпожо министър, докато ГЕРБ управляваше и докато бяха приемани нашите бюджети и на първо място стоеше въпросът с демографската криза и с това да помогнем на колкото се може повече двойки да имат деца, бяха отделяни по 15 млн. лв. по бюджета на Касата. За сравнение, дами и господа народни представители, в бюджета на Министерството на здравеопазването за тази година има два пъти по-малко пари – 8 млн. лв. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз. Министър Андреева – три минути за отговор. Заповядайте.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря Ви.
Ще започна от начина, по който е формулиран въпросът.
Питате ме относно забавянията. Какво означава забавяне? Спрямо какъв период? За да не ми кажете след това, че пак правя сравнение.
Ако става въпрос за периода на 2013 г. – приетите и обработените към този срок документи са 334 бр. в сравнение с предходната година, където са 265.
Общественият съвет е провел общо шест заседания, като за същия период е разгледал и одобрил всички заявления, които са внесени. Стартирани са плащанията към лечебните заведения на 18 март тази година за разлика от предишната година, когато това е било през месец май.
Общо 321 процедури са стартирани по асистирана репродукция в лечебните заведения – договорни партньори на Центъра за асистирана репродукция, без забавяне на пациентите. Това е.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Госпожо Атанасова, заповядайте за реплика.
ДЕСИСЛАВА АТАНАСОВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаема госпожо Андреева, жалко, че не сте разбрали въпроса ми, при това зададен писмен, при това преди повече от месец и половина.
Все пак той беше конкретен и мисля, че го имате в писмен вид. Въпросът беше: колко са обработените молби и колко са заплатените и извършени дейности съответно за периода 1 януари – 4 февруари 2014 г.?
А по отношение на сравнителния анализ с предходния период на миналата година, когато тези дейности се заплащаха от Националната здравноосигурителна каса и нашето правителство беше отговорно за това, само мога да Ви кажа: хубаво е, че имате амбицията да се сравнявате с първите, но пък така личи колко сте далече от тях! Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Дуплика, министър Андреева, ако желаете.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: От три точки е репликата.
Първо, ще кажа, че сравнителният анализ показва кои са първите, но за съжаление не сте Вие.
Второ, голямата Ви отговорност и ангажимент към тези хора точно по Ваше време беше прехвърлена на Националната здравноосигурителна каса.
Припомням, че това правителство, представлявайки държавата, тоест изпълнителната власт, поема отново отговорността за двойките с репродуктивни проблеми и тази дейност ще бъде заплащана от Министерството на здравеопазването като от тази трибуна съвсем отговорно заявявам, че няма да остане процедура, която да не бъде заплатена.
В Постановлението на Министерския съвет, с което фондът се връща за финансиране от Министерството на здравеопазването, пише, че всички процедури от 1 януари тази година ще бъдат заплатени на клиниките.
Аз не мога да разбера смисъла, заради който задавате въпроса си, но ще кажа, че в системата има спокойствие, приемат се, обработват се заявления, провеждат се процедури и вече казах, че от 18 март е започвало и заплащане за тези процедури.
Що се отнася до неколкократно заявеното забавяне на отговора на Вашия въпрос, аз не определям реда, по който тук, от тази трибуна, министрите отговарят на питания и въпроси на депутати. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, министър Андреева.
Следва питане от народния представител Димитър Димчев Димов относно състоянието на здравната система и грижите по отношение на учащите се в българските училища.
Господин Димов, заповядайте да развиете Вашето питане.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Господин председателстващ, уважаема госпожо министър, дами и господа народни представители, уважаеми гости! Ясно е, че нивото на здравеопазването в България не е добро. Това, разбира се, не е по вина на сегашния министър и неговото едногодишно управление. Това е следствие на дълго водена политика от много правителства преди това, където и други здравни министри се упражняваха със здравето на българите.
Ако искаме обаче да вървим напред и да подобряваме нивото на здравеопазването в България, трябва да правим конкретни стъпки. Тези стъпки според нас от „Атака” трябва да започват с нивото на здравеопазването на подрастващите в България.
В тази връзка въпросът ми към Вас, уважаема госпожо министър, е: какво е състоянието на здравната система в българските учебни заведения? Считате ли, че се полагат необходимите грижи за здравето на учащите се и предприело ли е Министерството на здравеопазването действия за възстановяването на лекарските кабинети в българските училища? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря и аз.
Госпожо министър, заповядайте за отговор на поставените въпроси.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря.
Уважаеми господин Димов, в Закона за здравето в Глава четвърта „Здравна закрила на определени групи от населението” е обособен специфичен раздел „Здравна закрила на децата”. В този закон е посочено, че държавата и общините, юридическите и физическите лица създават условия за осигуряване на здравословна жизнена среда и нормално физическо и психическо развитие на децата. В тази връзка за опазване здравето на децата и учениците в детските градини и училищата се създават здравни кабинети, а дейностите, които се осъществяват в тях, са разписани в чл. 120 от Закона за здравето.
Според действащата Наредба № 3 за здравните кабинети в детските заведения и училища, в съответствие с посочения чл. 120, основно се осъществяват дейности по профилактика и промоция на здравето на учениците, както следва: за предотвратяване и ограничаване на рисковите фактори в училищата – организиране на участие в регионални и национални програми, свързани с профилактика и промоция на здравето; организиране и провеждане на здравно образование на учениците за създаване на здравословен модел на хранене; превенция срещу използването на тютюневите изделия и алкохолни напитки; предпазване от употребата на наркотични вещества и психотропни субстанции; наблюдение на физическото развитие и регистриране на здравното имунизационно състояние на учениците при ежегодни профилактични прегледи за предотвратяване на възникването и ограничаване разпространението на заразни и паразитни заболявания; подготовка, провеждане и контрол на различни форми на отдих, туризъм и спорт в училищата. В здравните кабинети се осъществява и медицинско обслужване при спешни състояния при учениците до пристигане на екип от Центъра за спешна медицинска помощ.
Съгласно сега действащата нормативна уредба здравните кабинети не са лечебни заведения по смисъла на Закона за лечебните заведения и в тях не се извършват медицински прегледи, изследвания и консултации. Всички ученици са здравноосигурени от държавата и избраният от техните родители или настойници личен лекар извършва профилактичните прегледи, имунизациите, както и прегледите при отклонения в здравословното състояние.
Към настоящия момент в Министерството на здравеопазването има Проект на нова наредба за устройството и дейността на здравните кабинети и здравните изисквания към тях, в който подробно са разписани правата, задълженията и отговорностите на лицата, които работят в здравните кабинети, както и дейностите, които се извършват в тях.
Във връзка с постъпили редица писма в Министерството на здравеопазването е подготвен и Законопроект за изменение и допълнение на Закона за здравето, изработен, разбира се, от работна група. Предвижда се в дейностите, които извършват медицинските специалисти, работещи в здравните кабинети, да бъде включено задължението да подпомагат процеса на наблюдение и лечение на деца с хронични заболявания, назначено от лекар от лечебно заведение, което осъществява диспансерно наблюдение за съответното хронично заболяване. Процедурата за междуведомствено съгласуване е приключила и предстои да бъде внесен за решение от Министерския съвет.
Освен цитираните по-горе действия за опазване здравето на учениците, Министерството на здравеопазването има политика относно грижата за учащите се в българските училища и това се извършва в изпълнение на следните нормативни актове: Наредба № 37 за здравословното хранене на учениците; Наредба № 24 за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните разписания за учебните занятия; изготвен е и Проект на нова наредба за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, в който са посочени изискванията към седмичните разписания на учениците, които са с целодневна форма на обучение; Наредба № 39 за профилактичните прегледи и диспансеризацията, с която се определят условията, редът и финансирането за извършване на профилактични прегледи и диспансеризация, както и списъкът на заболяванията, при които децата подлежат на такава диспансеризация.
Министерството на здравеопазването реализира и политики по отношение на изготвянето на национални програми с фокус учениците. Това е залегнало и в Стратегията за периода 2014-2020 г. по Политика 7 „Ефективно функциониране на майчиното и детското здравеопазване в училищата”, в която са описани абсолютно всички мерки и действия, които са необходими за реализирането й, така че там може да се види в по-голяма пълнота. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, госпожо министър.
Господин Димов, имате думата за два уточняващи въпроса.
ДИМИТЪР ДИМОВ (Атака): Господин председателстващ, колеги! Уважаема госпожо министър, аз съм удовлетворен от Вашия отговор, защото мен най-много ме интересуваше какво предстои да направи Министерството на здравеопазването, какви мерки да предприеме за възстановяването на тези лекарски кабинети.
Всички ние в тази зала знаем, че преди доста години нямаше учебно заведение в България, в което да нямаше лекарски кабинет, който да не бъде добре оборудван с всичко необходимо за доброто здравеопазване в българските училища. Сега обаче положението далеч не е така. Аз лично като заместник-председател на Здравната комисия съм посещавал учебни заведения, където са ме канили, и съм виждал лекарски кабинети, които са по-скоро подобие на лекарски кабинет – вътре няма един медикамент. Това е жалко наистина.
Затова пак казвам, че това, което заявявате като намерение да направите, е похвално. Искрено ще се надявам то да не остане обаче само на думи – да бъде завършено, защото тук са минавали много министри на здравеопазването, които са изявявали добри желания, намерения да възстановяват тези кабинети. Ние от „Атака” неведнъж сме настоявали за това – тези кабинети да бъдат възстановени. Надявам се след края на Вашия мандат да не остане учебно заведение, в което да няма лекарски кабинет, добре оборудван и снабден, защото в крайна сметка здравето на децата в България е най-важно и е с приоритет пред всичко останало. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Димов.
Госпожо министър, имате три минути за отговор, ако желаете.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин Димов, напълно подкрепям казаното от Вас. Държавата е създала редица нормативни регламенти – не само сега, а от години насам, в които да очертае принципите на функциониране и да даде възможност за обезпечаване на училища и детски градини с медицинска помощ – грижа, профилактика, консултации и така нататък.
Ще отворя една скоба – да не забравяме, че голяма част от училищата и детските градини са общински. Там по отношение на обезпечеността със специалисти договорите се сключват на това ниво. Държавата не сключва договори с лекарите, които работят в учебните заведения и детските градини. Техен е ангажиментът и за оборудване на тези кабинети. Ние можем да помагаме само с национални програми, които да финансират допълнително дейности, като максимално в регламента бъдат разписани всички възможности, които специалистите могат да реализират в осъществяването на дейността си в тези кабинети. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Димов, можете да изразите отношение. Не желаете.
Следва въпрос от народния представител Веселин Бориславов Вучков относно дългогодишни проблеми с шума и миризмите, излъчвани от „Бионационален център за заразни и паразитни болести” ЕООД към живущите на софийската улица „Кракра” (от № 1 до № 5).
Заповядайте, господин Вучков, да развиете Вашия въпрос.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Господин председател, госпожи и господа министри! Уважаема госпожо министър, въпросът ми се отнася до един десетилетен проблем, който засяга няколко жилищни кооперации почти в идеалния център на София, близо до Търговското дружество „Булбио” – Национален център за заразни и паразитни болести на бул. „Янко Сакъзов” 24. Проблемът е дългогодишен, може би поне от 30 години, но особено през последните няколко години той изключително се задълбочи и заостри. Става дума, че това търговско дружество, на което Вие сте принципал като министър (всички знаем къде се намира – близо до Паметника на Васил Левски), произвежда фармацевтични продукти, ваксини и други биопродукти, но в резултат на това производство се излъчват миризми и шум извън допустимите норми. Няколко пъти живеещите в близост до това търговско дружество дойдоха в моята приемна. Аз съм избран за народен представител от район Оборище – 24 МИР – София. Имам при мен много документи. Не ги нося съвсем умишлено. Това не е необходимо. Вие ги имате също в министерството. Това са многотомни документи с оплаквания от над 150 човека, особено от тези, които живеят на ул. „Кракра”, и то първите номера, но не само там. Наистина има шум и миризми над допустимите норми. Мога да Ви уверя в това, защото аз лично посетих тези кооперации надвечер, преди около два месеца. При това денонощно има миризми и шум над допустимите норми, най-вече през летните месеци.
Тъй като проблемът се задълбочава, искам да кажа, че съм удовлетворен от няколкото срещи, които проведох с изпълнителния директор и други служители на фирмата „Булбио”, но все пак ми се струва, че предприетите мерки са по-скоро дългосрочни, отколкото краткосрочни.
По този повод задавам към Вас следния актуален въпрос: Предвидени ли са мерки за разрешаване на проблемите с шума и миризмите, излъчвани от фирмата „Булбио” на бул. „Янко Сакъзов” 24 с принципал Министерството на здравеопазването, към съседните кооперации, основно на ул. „Кракра”, и ако са предвидили, какво е тяхното съдържание и времеви хоризонт?
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря, господин Вучков.
Госпожо министър, заповядайте за отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин Вучков, за извършваната от дружеството производствена дейност то притежава комплексно разрешение от Изпълнителната агенция по околната среда и водите към Министерството на околната среда и водите, издадено съгласно Закона за опазване на околната среда.
С цел намаляване нивото на шума от извършваната производствена дейност са предприети следните мерки: агрегатът на хладилното помещение е преместен във вътрешния двор на сградата. Преди преместването се е намирал на стената на жилищните сгради. Допълнително са поставени часовникови механизми на още две климатични инсталации, които са програмирани да се изключват от 21,00 до 6,00 ч. Към жилищните сгради е издигната и поликарбонатна шумоизолираща стена. За доказване на ефекта от извършените мероприятия, Изпълнителната агенция по околната среда към Министерството на околната среда и водите е направила измервания на шума в определени точки на местата на въздействие. Резултатите не показват отклонение. Стойностите не надвишават максимално допустимите шумови нива за територии, намиращи се в централните градски части. При норма 60 децибела измерените стойности са между 43,9 и 40,7 децибела.
До края на месец юни 2014 г. предстои да се завърши изграждането на цялостна нискошумова охладителна система на лабораториите, граничещи с жилищните сгради. За предотвратяване разпространението на миризми е извършена промяна в местоположението на изходите на въздуховодите на смукателната вентилация от производствените помещения с цел отдалечаването им от жилищните сгради и недопускане създаването на условия за влошаване качеството на атмосферния въздух в разположения в съседство жилищен район.
Това са краткосрочните мерки. Вероятно изпълнителният директор на дружеството Ви е уведомил, че предстоят стъпки за изнасяне на производството извън централните части – извън София. Според мен това е пътят и нататък трябва да се върви, защото каквито и краткосрочни мерки да се предприемат, те няма да бъдат достатъчни. Това обаче ще отнеме много време – минимум две години, докато се направи сграда и се изнесе производството. Точно поради тази причина ние сме предприели мерки за намаляване на шума и миризмите в района на производството. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ АЛИОСМАН ИМАМОВ: Благодаря.
Господин Вучков – за реплика.
ВЕСЕЛИН ВУЧКОВ (ГЕРБ): Госпожо министър, след трикратни срещи с изпълнителния директор д-р Любомир Димитров…
Доколкото разбрах, той е освободен от длъжност преди около месец и половина. Това разбрах онзи ден. При положение че търговското дружество е реализирало най-голяма печалба през 2013 г., това малко ме учудва. Както и да е.
Ние с него се запознахме по повод на този проблем. Аз заведох три пъти живущите на съседните улици. Срещнахме отзивчивост. Това е вярно. Той начерта една инвестиционна програма, така че до лятото на 2014 г. да ограничи до минимум въздействието на шума и миризмата. Това е, което имаме като обещание пред всички жители на ул. „Кракра” и другите съседни улици. Все пак става дума за идеалния център на София, на 500 метра от Президентството, съвсем близо дори до Народното събрание, до Софийския университет, идеалния център на София – нещо, което не можем да срещнем в други столици и градове в Европа – да произвеждат такива продукти. Имаме неговото твърдо обещание. Видях конкретните мерки, включително и доставка на ново оборудване. Според мен абсолютно наложително е този хладилен агрегат да се разположи във вътрешния двор, за да не шуми около съседните улици. Това е абсолютно задължително и до месец юни трябва да се случи.
Това, което Вие споменахте, е, че има генерално решение на проблема. Това производство, въпреки че е ситуирано преди десетилетия в идеалния център на София, трябва да бъде изнесено извън центъра на столичния град. Едва ли си даваме сметка за какво става дума. Това не са обикновени продукти. Абсолютно е недопустимо да се надвишават шумът и допустимата миризма в идеалния център на София от такива все пак до голяма степен опасни продукти.
По тази причина Ви призовавам да контролирате този процес. Аз няма да отслабя своето внимание с всички живущи около „Булбио” – до средата на тази година да се потърси основно решение на този проблем. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вучков.
Желаете ли дуплика? Не.
Следва въпрос на Ивелина Василева относно предприемане на действия за облекчаване на хората с увреждания.
Заповядайте, уважаема госпожо Василева, да зададете въпроса.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми колеги, господин министър! Уважаема госпожо Андреева, въпросът ми е по повод среща, която проведох с представители на организациите на хората с увреждания в Бургас. На тази среща беше поставен въпрос, който силно вълнува членовете на Регионалната съюзна организация на слепите – Бургас.
За Ваша информация, в тази организация членуват на доброволен принцип 680 човека със зрителни увреждания. Хората със зрителни увреждания в областта са далеч повече от тази бройка. Поне половината от тези хора се явяват пред ТЕЛК на две или съответно на три години. За съжаление, в Бургас няма очна Териториална експертна лекарска комисия, така наречения „Очен ТЕЛК”. Най-близката е във Варна.
Сама разбирате, че за лицата със затруднено зрение е много трудно да пътуват до Варна за освидетелстване и преосвидетелстване. Да не говорим и това, че Териториалната експертна лекарска комисия във Варна отговаря за цяла Източна България и е изключително натоварена. Има драстични случаи, при които хора не могат да бъдат прегледани и се получава, че в рамките на месеци не могат да бъдат освидетелствани. Поради тази причина не могат да получават и своите пенсии. Разбирате, че това са хора в затруднено положение.
Има и случаи, при които например напълно сляп човек е необходимо на всяка трета година да се явява на ТЕЛК и затова трябва да пътува до Варна.
Въпросът ми към Вас е: какво ще направите, за да облекчите незрящите от цялата Бургаска област и явяването им пред очен ТЕЛК?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Василева.
Заповядайте, уважаема госпожо министър, за отговор.
МИНИСТЪР ТАНЯ АНДРЕЕВА: Уважаеми господин председател, дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Василева, действително в страната има редица проблеми, свързани с ТЕЛК-овете вече повече от десет години.
Най-общо проблемите могат да се класифицират като: свързани с липсата на квалифицирани специалисти, желаещи да работят в системата на медицинската експертиза; с нормативната регламентация на отношенията в системата, в това число вътрешноведомствената и междуведомствената координация; свързани с недостатъчния административен капацитет и недостатъчното материално-техническо и финансово осигуряване на органите на медицинската експертиза.
Нормативно в страната са разкрити 98 ТЕЛК по общи заболявания и специализирани експертни лекарски комисии, както следва: по очни болести към четири области – София-град, Варна, Плевен и Пловдив; по белодробни – осем; психични заболявания – осем.
През 2013 г. са извършени над 65 хиляди освидетелствания от специализираните Териториални експертни лекарски комисии, които са натоварени в пъти повече спрямо регламентирания годишен норматив. Желаещи да работят в специализираните ТЕЛК-ове няма, поради което част от комисиите не функционират. Към момента функционират само три по очни заболявания и четири по белодробни болести.
Предприетите мерки за привличане на специалисти за окомплектоване на съставите, в които участват предимно специалисти в пенсионна възраст и пенсионери, не е довело във времето до добри резултати. Проблемът, който от 2010 г. насам се задълбочи, е обсъждан многократно както на експертно ниво, така и в ръководството на Министерството на здравеопазването и в Националния съвет за медицинска експертиза, но реално решение в тези години не е намерено.
В протокол-решение на ръководството на Министерството на здравеопазването е взето решение след актуализация на изготвените предложения от работна група за оптимизиране на медицинската експертиза, отново да бъдат изпратени предложения за изменение и допълнение на Закона за здравето в частта на медицинската експертиза, в който е предвидена възможност лекарите от съставите на органите на медицинската експертиза да упражняват лечебна дейност при определени условия, както и проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работата на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експерти, приет с Постановление на Министерския съвет на 26 април 2010 г., с което се предвижда закриване на специализираните експертни лекарски комисии.
Медицинската експертиза на лица с белодробни, очни и психични заболявания ще се извършва от ТЕЛК с участието на специалисти по белодробни, очни и психични заболявания и от специализираните състави на НЕЛК по съответния профил.
За Бургас положението със специализираните териториални лекарски комисии, както вече казах, не е по-различно от останалите области. От разговори с колеги и, разбира се, с директора на МБАЛ – Бургас, имам уверението, че в момента, в който се либерализира режимът на работа на специалисти в тези ТЕЛК-ове, тоест да не са само лекари, които работят в ТЕЛК-овете, а и колеги, работещи в други лечебни заведения, ще имат възможност при определени условия да взимат и участие в комисиите по ТЕЛК, смятам, че проблемът с кадрите ще бъде решен и ще има възможност да бъде възстановена работата на специализирания ТЕЛК по очни заболявания и в Бургас. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо министър.
Заповядайте, госпожо Василева.
ИВЕЛИНА ВАСИЛЕВА (ГЕРБ): Благодаря, господин председател.
От отговора на министъра разбрахме, че такива проблеми съществуват и не само в Бургас. Тъй като говорихме за очен ТЕЛК, аз държа да Ви уведомя, че не по-малък е проблемът и с белодробния ТЕЛК, който не функционира в Бургас от месец октомври 2013 г. Поради тази причина значителен брой граждани от Бургаска област не могат да разчитат на тази специализирана лекарска комисия – не могат да получат полагащите им се животоспасяващи лекарства, губят здравноосигурителни права и полагащите им се социални помощи.
Вие споменахте, че предвиждате промяна в нормативната наредба, но не разбрахме кога ще се случи тя. Бих желала да се ангажирате с конкретни срокове. Също така смятам, че бихте могли да помислите и в посока прилагане на по-гъвкави механизми. Какво имам предвид? Поне веднъж месечно ТЕЛК – комисията от Варна би могла да бъде командирована в Бургас. По този начин хората с увреждания наистина ще могат да бъдат облекчени.
Мисля, че Вие като политическо лице би трябвало да имате ясната представа, че е необходимо да има волеви, ясни, конкретни действия, за да се подпомогнат тези хора в максимално бърз порядък. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Василева.
С това парламентарният контрол към министър Андреева приключи. Да й благодарим за участието в парламентарния контрол.
Да преминем към въпроси и питания към министъра на земеделието и храните Димитър Греков.
Госпожа Фудулова ще зададе първия въпрос относно Законопроект за Селскостопанската академия.
Заповядайте, госпожо Фудулова.
СИЯНА ФУДУЛОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Уважаеми господин министър, през месец август 2013 г. Министерството на земеделието и храните определи промяната на Закона за дейността на Селскостопанската академия като приоритетен, предвид факта че промените ще доведат до осигуряване на автономия на институцията и в същото време ще гарантират демократичен и независим избор на ръководния екип на академията.
От изключителна важност е промяната в закона да доведе до възможност да се развият институтите, които могат да генерират допълнителни финансови ресурси, свързани с участие в европейски проекти, от собствени приходи, от обучение и консултантска дейност. На този етап средствата, които идват от Министерството на земеделието и храните, не позволяват и не стимулират добрите институти в системата на Селскостопанска академия да се развиват.
Поради тази причина Институтът по пшеницата и слънчогледа в Генерал Тошево, който е и най-големият институт в системата с годишни приходи от 4-5 млн. лв., не е в състояние да ползва собствените си средства както за издръжката, така и за инвестиции в техника, оборудване и така нататък.
Следващият проблем – с Постановление на Министерския съвет от месец октомври 2012 г. числеността на Селскостопанската академия беше намалена с повече от 200 човека, което създава сериозни проблеми в кадровия състав на някои звена в системата.
На следващо място, проблем е липсата на договори за експериментална дейност между институтите в Селскостопанската академия и държавните предприятия. Това създава предпоставки за влошаване на научната дейност.
Ще отбележа, че по време на управлението на ГЕРБ за държавните предприятия не бяха предвидени средства за научна дейност, въпреки че те я изпълняваха. При същото това управление в периода 2009-2013 г. бюджетът на министерството е драстично намален. Общият размер на намалението възлиза на 41% от разходите спрямо 2009 г. През този период средствата по бюджета са редуцирани ежегодно по всички разходни позиции: средства за персонал; текуща издръжка и капиталови пазари.
В тази връзка моят въпрос към Вас е: дали в кратки срокове ще бъдат реализирани промените в Закона за Селскостопанската академия? На какво ниво е обсъждането на закона в Академията и дали участват в неговата промяна заетите в системата? Запознати ли са научните работници и специалисти с готвените промени?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Фудулова.
Уважаеми народни представители, искам да Ви обърна внимание да спазвате двете минути за задаване на въпрос. И с предишния, и с този въпрос излязохте извън времето, а това затруднява отговорите на колегите, които са след Вас.
Заповядайте, уважаеми господин министър, за отговор.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Фудулова, Селскостопанската академия е организация за научни изследвания, за приложно обслужваща и спомагателна дейност в областта на растениевъдството, животновъдството и хранителната промишленост, която е с по-особен статут от този на останалите второстепенни разпоредители в Министерството на земеделието и храните, тъй като е единственият разпоредител, създаден със закон. Исканите промени са в няколко насоки.
На първо място, измененията в закона касаят промяна във финансовата самостоятелност на академията. По силата на сега действащият закон за Селскостопанската академия, приходите по бюджета на Академията, включително и за капиталови вложения, се формират от: субсидии от републиканския бюджет, определени със закон; приходи от сключени договори за изследователски проекти; приходи от реализация на интелектуални продукти, дарения и други. Предлага се Академията да има самостоятелен бюджет, като трансфер, субсидии и вноски за нея да се определят от Закона за държавния бюджет на Република България, а всички приходи на Селскостопанската академия и извънбюджетната субсидия да бъдат изцяло предоставени за разходи на академията.
Предложената промяна, съчетана със строга отчетност на разходите, би подобрила значително финансовата дисциплина на институтите и на базите към Академията. Би превърнала аграрната наука във фактор за развитие на аграрния сектор и значително би подобрила условията на труд и гарантиране на достойни възнаграждения на работещите в нея. Преминаването на Академията на самостоятелен бюджет ще даде възможност за организиране на ефективно управление на системата и повишаване изискванията към науката от страна на Европейската комисия и от потребността на нови форми и взаимодействия с представителите на аграрния бизнес.
Следващата основна промяна е свързана с въвеждане на принципите на академичност и вътрешна автономност и изборност. Предвижда се досегашния ред за назначаване на председателя на Академията от министър-председателя да бъде променен и изборът му да става от нов орган – Общото събрание на академичния състав на академията.
В законопроекта се разписват и основните ангажименти на Общото събрание на академичния състав, неговата структура, организация и дейност. Условията и редът за избиране на членовете на Общото събрание на академичния състав, правилата за избор на председателя и на Управителния съвет на Академията ще бъдат подробно конкретизирани в Устройствения правилник на Селскостопанската академия.
Предложено е мандатността на председателя на Селскостопанската академия и директорите на институтите да бъде осем години. Това е достатъчно дълъг период от време, в който да бъдат постигнати значителни цели, свързани с подобряването на състоянието на Академията и съответния институт.
В законопроекта се иска и прекратяването на някои опитни станции – държавни предприятия, с цел оптимизиране на дейността и повишаване ефективността на системата, в която в момента има натрупани много негативни проблеми. Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на опитните станции ще бъдат поети от съответните научни институти, които осъществяват идентична селскостопанска дейност.
Не на последно място се предвижда разширяване обхвата на лицата, с които Селскостопанската академия ще може да сключва договори с цел подобряване на съвместната си дейност.
Към настоящия момент законопроектът се подготвя за междуведомствено съгласуване. Бюджетът на Министерството на земеделието и храните през 2014 г. е намален с 32 млн. лв. Това ограничение доведе до намаляване бюджета на Селскостопанската академия, от което произтича нуждата от нейното преструктуриране. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, госпожо Фудулова.
СИЯНА ФУДУЛОВА (КБ): Благодаря, господин председател.
Господин министър, имам няколко допълнителни въпроса към Вас.
Първият от тях е: в новия програмен период предвижда ли се възможността структурите на Селскостопанската академия да имат достъп до европейските фондове?
Вторият – това, което казахте, че академията ще премине на самостоятелен бюджет ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Госпожо Фудулова, извинявайте, Вие трябва да направите някаква реплика, защото това не е питане.
СИЯНА ФУДУЛОВА: Репликата ми е по отношение на това, което каза господин министърът за самостоятелния бюджет. Вие казахте, че през тази година е намален. През изминалата седмица има подадено искане към Министерството на финансите за допълнителни 5 млн. лв. субсидия. Ще подкрепите ли Селскостопанската академия в това искане?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви.
Заповядайте, господин министър, за дуплика.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаема госпожо Фудулова, в отговор на Вашия въпрос – в новия програмен период се предвижда възможност структурите на Селскостопанската академия да имат достъп до няколко основни програми, които са свързани с обновяването на техниката, участието и обучението на фермерите, трансферът на знания – да не изброявам всички, които са включени в Оперативната програма.
На другия Ви въпрос – правил съм няколко срещи с представителите на Селскостопанската академия. Те са убедени в едно – че така не може да продължава съществуването на Селскостопанската академия както по структури, така и по финансиране. Затова последната среща, която беше по времето на „Агра”, си дадохме срок предложенията, които ще постъпят от съответните звена, институти и държавни предприятия, да бъдат предоставени до 1 май. Ще ги обединим и ще ги предложим за промяна в Селскостопанската академия, за да може тя да работи така, както е необходимо за една академия – да предоставя знания и опит в областта на земеделието.
Относно средствата, естествено, че ще подкрепя всички допълнителни средства, които биха дошли в Министерството на земеделието. Ще подкрепя едно такова искане и ще бъде насочено към институтите.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Преминаваме към следващия въпрос, зададен от господин Павел Шопов, относно придобиване на земеделска земя от чужди физически и юридически лица.
Заповядайте, господин Шопов, да отправите въпроса в рамките на времето.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Многоуважаеми господин председателю, многоуважаеми господин министре, уважаеми колеги! Този въпрос съм го задал на 11 ноември, но не го казвам, за да отправя упрек към Вас, че ми отговаряте толкова късно. Искам да кажа, че този въпрос и тогава, и сега, и за в бъдеще ще бъде актуален. Той е много важен, труден въпрос, сам разбирате, за един министър. Той е труден и за Вас като сега действащ министър, но би бил труден и за предишните министри, защото е екзистенциален за българския народ. Той е основен въпрос и този проблем, и тази трудност се състоят във факта, че се касае до българската земя, която само ни е останала на нас българите, и която, всички знаем, се разграбва.
От 1 януари влезе в действие възможността земята да се продава на граждани от Европейския съюз, но конституционното правило да не може да се продава и придобива от физически и юридически лица извън Европейския съюз остана.
Всички ние знаем, че в България огромни масиви земя се изкупуват от чужди физически и юридически лица, прикрити и регистрирани като български фирми.
Затова моят въпрос към Вас е: колко декара българска земя е придобита по този начин – от чужди физически и юридически лица, регистрирани като български юридически лица? Съществува ли орган и води ли се – това е най-важното в моя въпрос, някакъв отчет и някой в България знае ли каква част от българската земя и колко декара се придобиват от тези чужди физически и юридически лица по този начин? Каква част от земеделската земя в България е собственост на чужди физически и юридически лица, прикрили се като юридически лица по българското право и регистрирани по българския закон? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Шопов.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! По поставените от Вас въпроси Ви уведомявам за следното.
Извън компетенциите е на органите по поземлената собственост, Министерството на земеделието и храните, областните дирекции по земеделие, а също така и общинските служби по земеделие да събират и съхраняват информация за чуждестранните физически и юридически лица, придобили право на собственост върху земеделските земи. Агенцията по вписванията получава правомощия да води Имотния регистър. Именно там е изградена и внедрена Единна централизирана електронна система по проекта „Кадастър и имотен регистър”, която дава възможност да се осъществява външен и вътрешен мониторинг на извършените сделки на територията на цялата страна. Служителите на агенцията обработват всички подлежащи на вписвания актове и въз основа на тях се извършват справки, издават удостоверения и се правят преписи. По този начин се дава публичност и гласност на извършените вписвания, което гарантира сигурност при извършване на сделки с недвижими имоти.
В проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, внесен в Народното събрание от проф. Бъчварова и група народни представители на 6 февруари 2014 г., са предложени ограничителни условия, свързани с придобиване на правото на собственост върху земеделските земи и от Горския фонд за земеделско ползване.
В този законопроект, който вече мина на първо гласуване на 11 март 2014 г., се предвижда право на собственост върху земеделски земи и земи от Горския фонд за земеделско ползване да могат да придобиват физически и юридически лица, пребивавали непрекъснато или установени на територията на страната за повече от три години.
За юридически лица с регистрация по-кратка от три години това ще става само ако отделните съдружници – членове на сдружението или учредители на акционерното дружество, отговарят също на тези изисквания за уседналост. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Шопов.
ПАВЕЛ ШОПОВ (Атака): Уважаеми господин министър, такъв и отговор очаквах. Много тъжно е, ако си направим някои изводи след този отговор, що за общество сме, що за държава сме, що за хора, които управляваме държавата, ако не знаем най-важното – в чии ръце се намира земята в настоящия момент. За това, разбира се, не Ви обвинявам Вас. Вие не сте виновен.
Но нещата са изключително тревожни и тъжни, защото се касае за националната сигурност на българската държава. Знаем и много пъти от „Атака” сме давали за пример държави, които са се създавали, образували и основали на това, че техни граждани преди това са закупили земя и то земеделска земя.
Ние от „Атака” знаем и много пъти сме казвали, че една политическа сила, няма да я крия – това е ДПС, в централата си има кадастрална карта на България, където защрихова и води сметка за това всеки ден или през определени периоди от време каква земя са закупили граждани на Турция или свързани с тази политическа сила лица. В България е публична тайна, че цели райони от страната се изкупуват, бих казал: Хасковско, Кърджалийско, Сливенско – особено потърпевши, Добруджа, Лудогорието. Цели области в момента са скрити под собственост на чужди физически и юридически лица в нарушение на Конституцията, заобиколили конституционните текстове.
Това, което ни отговорихте на въпроса за законопроекта, внесен от група представители от БСП, е недостатъчно. Да, то може и да мине, но няма да реши проблема. Има фонд в България, който е публична тайна, и той има вече над един милион декара земя. Никой не може да каже, и Вие включително, сигурен съм, само можем да гадаем дали собствениците на този фонд са чужди физически и юридически лица, дали земята в този фонд е придобита чрез заобикаляне на Конституцията.
Така че трябва да се работи по тази тема. В компетенцията и задълженията преди всичко на министъра на земеделието – дали ще сте Вие или някой друг, е да помисли и да вкара законодателни инициативи, обществото да вземе мерки в тази връзка, поне да се знае.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Шопов.
Желаете ли дуплика, господин министър? Заповядайте.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Шопов! Това, което казахте, мисля, че е важно за един минал период. В момента, особено от Нова година насам, не забелязваме някакъв голям интерес към българската земя. Тези хора, които купуват или насочват вниманието си към земеделската земя, имаме вече такива, които са чуждестранни граждани, в крайна сметка работят в нашата страна, наемат наши граждани, работят с тях и продукцията, която се получава, отива на нашите и чуждестранните пазари и допринася за развитието на българското земеделие.
Така че не виждам някакви опасения и не бива, според мен, да създаваме напрежение сред нашите граждани, защото такова въздействие на пазарите не сме забелязали през последните дни и месеци. Така че мисля, че няма основания за тези притеснения, които съществуват. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
С това изчерпахме този въпрос.
Преминаваме към питане от народните представители Павел Гуджеров, Здравко Димитров, Десислава Танева и Владимир Иванов относно цялостната политика и организация на работа по Ос 4 от Програмата за развитие на селските райони.
Заповядайте, уважаеми господин Гуджеров, да поставите въпроса.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги, уважаеми господин министър! Съгласно Наредба 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка „Прилагане на стратегии за местно развитие” и по мярка „Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност” на съответната територия за местни инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие от Програма за развитие на селските райони за периода 2007-2013 г. чл. 24 гласи: ежегодно до 10 ноември от МИГ планират и подават в МЗХ заявления за одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна година по образец. Съгласно чл. 44 не по-късно от 45 работни дни след подаването на заявлението за одобрение на планираните дейности и разходи министърът на земеделието и храните или упълномощено от него лице със заповед одобрява или отказва изцяло или частично одобрението на предложените дейности и разходи. Съгласно цитираните членове до 25 декември 2013 г. местните инициативни групи би следвало да получат одобрение на планираните бюджети за своята дейност, за които разходи конкретно да упражняват дейността си.
Към дата 30 януари 2014 г., днес вече е 21 март 2014 г., местните инициативни групи все още не разполагат с одобрени бюджети за 2014 г. Това, господин министър, сериозно възпрепятства дейността им. Допълнителното забавяне на одобрените бюджети и необходимостта да бъдат направени ежемесечни разходи би могло да доведе до нарушения и неверифициране на разходи, които няма как да бъдат възстановени.
В тази връзка отправяме към Вас следното питане: каква е визията Ви за работа по Ос 4? Кога ще бъдат одобрени бюджетите и каква е причината за забавянето им? Какви мерки ще вземете за компенсиране на забавянето и недопускане на друго подобно забавяне?
Само една скоба отварям и завършвам, господин председател, за това, че ако планирате отговор от гледна точка на това, че някоя местна инициативна група е закъсняла и затова е трябвало да се чака целият поток от местни инициативни групи, които са 35 на брой, за мен това не би бил състоятелен отговор, защото означава, че ще накажем работещите за сметка на неработещите. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Заповядайте, уважаеми господин министър, да отговорите на питането.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Гуджеров! Дирекция „Развитие на селските райони” в Министерството на земеделието и храните като управляващ орган на Програмата за развитие на селските райони организира, координира и отговаря за прилагането на мерките по Ос 4 и „Лидер”.
През този програмен период по Ос 4 – лидер на програмата в България, се изпълняват доста мерки. Към настоящия момент функционират 35 одобрени местни инициативни групи, които изпълняват стратегии за местното развитие.
Съгласно чл. 42 от Наредба № 23 от 18 декември 2009 г. за условията и реда за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по мярка 41 и подмярка 431-1 от програмата за периода 2007-2013 г. одобрените местни инициативни групи всяка година в срок до 10 ноември подават в управителния орган на програмата заявления за одобрение на планираните дейности и разходи за следващата календарна година.
Процедурата предвижда извършване на проверка за административно съответствие и допустимост, като при констатиране на липса, непълнота или неточност управляващият орган изисква от местните инициативни групи допълнителна информация и документи. Преценка за обосновката на предложените разходи се извършва от комисия, определена със заповед на министъра на земеделието и храните или упълномощено от него лице след положителен резултат от проверката за административно съответствие и допустимост. За местната инициативна група, която не подаде заявление за одобрение на планираните дейности и разходи в споменатия срок, дейностите и разходите се определят служебно от комисията.
Действително в чл. 44, ал. 1 от Наредба № 23 е посочено, че одобрението на дейностите и разходите следва да бъдат извършени в срок от 45 работни дни след депозирането на заявлението.
Искам да подчертая, че този срок спира да тече от времето за отстраняване на пропуските в представените документи. Не са единични случаите, при които поради неправилно попълнени заявления от местните инициативни групи се изисква неколкократно допълнителна информация.
Към момента от подадените към управляващия орган 35 заявления за одобрение на планирани дейности и разходи за2014 г. и 2015 г. едно е извън срока съгласно Наредба № 23 и ще бъде разгледано по служебен ред.
По време на извършването на проверката за административно съответствие и допустимост до 29-местни инициативни групи са изпратени писма за предоставяне на допълнителна информация. Първите 14 от тези писма са изпратени на 25 ноември 2013 г., до четири от местните инициативни групи са изпратени повторно писма за предоставяне на допълнителна информация, а до една местна инициативна група са изпратени три писма за допълнителна информация, като последното е изпратено на 3 февруари 2014 г. В отговор на изпратените от управляващия орган писма за допълнителна информация, както и допълнително по инициативата и по преценка на бенефициентите в Министерството на земеделието и храните са постъпили общо 47 писма с допълнителна информация или коригирани заявления. От получените 47 писма през месец януари 2014 г. са получени 10 броя, през месец февруари четири броя, като последните получени две писма са постъпили в Министерството на земеделието и храните на 17 февруари 2014 г.
Много е важно да се отбележи, че съгласно правилата за прилагане на мярката 431-1 комисията определя средна стойност на всички идентични разходи, включени в заявленията за одобрение на дейностите и разходите. Ето защо е необходимо в комисията да бъдат представени едновременно всички заявления, преминали проверката за административно съответствие и допустимост. Това правило е създадено с оглед еднакво недискриминационно и непротиворечиво определяне на видовете дейности и стойностите и разходите спрямо всички местни групи.
Както вече казах, съгласно чл. 44, Наредба № 23 срокът за разглеждане на заявленията е 45 работни дни от тяхното получаване, тоест крайната дата е 16 януари 2014 г. Вземайки предвид и времето, за което местните инициативни групи са предоставили допълнителна информация, при което съгласно Наредба № 23 срокът спира да тече, то крайната дата за одобрение на подадените в управляващия орган заявления за одобрение на планираните дейности и разходи за 2014 и 2015 г. е 8 април 2014 г. Това е при положение, че комисията, извършваща проверката на обосноваността на предложените разходи, не установи необходимост от предоставянето на допълнителна информация.
От изложеното е видно, че не е налице забавяне от страна на управляващия орган, а са налице обективни причини, изцяло предвидени в нормативния акт за извършване на обективна, пълна проверка на подадените заявления.
Вземайки предвид опита от прилагането на подхода „Лидер” през програмния период 2007-2013 г. за следващия програмен период, управляващият орган предвижда по-голяма подкрепа на местните инициативни групи и облекчение на процедурите при прилагането на подмярката за текущи разходи. В тази връзка се предвижда авансово плащане до 50% от общите текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегиите за местно развитие, както и облекчение на процедурите по одобрение на заявките за извършваните дейности и разходи, които ще се разглеждат само от Разплащателната агенция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: И аз Ви благодаря, господин министър.
Заповядайте, госпожо Танева, за два допълнителни въпроса.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Благодаря, уважаеми господин председател.
Уважаеми господин министър, по повод не само прилагането и управлението на мярка „Лидер”, а по повод и управлението на Програмата за развитие на селските райони, искам да Ви задам един допълнителен въпрос. Той е във връзка с излязлата и от Вашия пресцентър официална информация, че вчера са възстановени на България 290 млн. лв. разплатени средства в периода октомври-декември 2013 г. по Програмата за развитие на селските райони. Никъде обаче не се казва, че поисканите средства за възстановяване бяха 623 млн. лв. – поискани на 5 януари, тоест имаме невъзстановени от Брюксел разплатени средства по програмата в размер 330 млн. лв.
Въпросът ми е: тези средства са временно замразени, докато се изяснят получените сигнали за преориентиране на проекти, както и многократните предупреждения от наша страна, и не само от наша страна, че увеличаването и наддоговарянето на бюджетите по общинските мерки беше в разрез с правилата и се очакваше да има санкция, или тези 330 милиона на практика са необратимо загубени, отчислени за сметка на държавния бюджет и за сметка на намаления с този размер на Програмата за развитие на селските райони за предходния период?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева.
Заповядайте, господин министър, да дадете втори отговор на уточняващите въпроси.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаема госпожо Танева! Относно информацията, която давате, нямаме никакви индикации за замразяване на средствата по Програмата за развитие на селските райони. Това, което се е получило, предполагам, че е част от възстановената субсидия. Нямаме индикативни мнения, че средствата по програмата ще бъдат затруднени. Така че мисля, че нямаме основания за притеснения за момента.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Желаете ли да изразите отношение?
Господин Гуджеров, Вие ли?
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря.
Господин министър, първо, има някаква грешка в сметките. Току-що погледнах календара си – 45-ият ден изтича през месец януари. При положение че е имало закъснения от някои местни инициативни групи или е имало нередности, да го кажа, от министерството има искане за допълнителна информация, има 10 дни, а и има такива, към които не е искано – защо те още нямат одобрени бюджети? Надявам се, че ме разбирате! Има местни инициативни групи, от които не е искана допълнителна информация и те все още нямат одобрен бюджет. Има такива, за които веднъж е искана информация, те са я дали и отново, към момента, нямат одобрение.
Има някаква грешка в случая. Препоръчвам Ви с Вашите експерти да я разгледате и уточните и се надявам да не се повтаря. Защото сам разбирате, че един такъв орган, който не получава финансиране, да съществува без финансиране четири месеца – хайде, все още са три, е нещо много трудно. Отделно, те не знаят какво да харчат, защото не знаят колко им е одобрено. Ако похарчат повече от това, което е одобрено, остава за тяхна сметка. Реално тези дружества нямат собственост, с която да покрият разликите.
По отношение на втория въпрос, мисля, че все още информацията е неясна и се надявам да ни уведомите, когато има индикации за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Господин министър, желаете ли да отговорите? Всъщност нямате право. Това беше въпросът.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Да отговоря все пак в едно изречение.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Нямате право, но заповядайте като министър да кажете наистина едно изречение – макар че имате по всяко време, това е извън процедурата на парламентарния контрол.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Всички МИГ-ове са одобрени. Мисля, че това е достатъчно. (Реплика на народния представител Павел Гуджеров.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Моля Ви се, имахте време – и господин Гуджеров, и господин министърът, да развиете дискусия по този въпрос.
Подсещам – въпросите задавате 2 минути, отговорът е 3 минути, репликата – 2 минути, дупликата на министъра – 2 минути.
Сега преминаваме към въпроса на госпожа Ирена Коцева относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина.
Заповядайте, уважаема госпожо Коцева.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин министър! Моят въпрос е относно нарушения в горски територии, незаконна сеч и добив на дървесина. Още в началото на месец януари получих множество сигнали за нарушения в горските територии на териториите на общините Самоков и Ихтиман – Софийска област. Всички получени сигнали, включително и снимков материал, доказват нерегламентиран, незаконен добив и сеч на дървесина, включително гола сеч на достъпни места за граждани. На всичко отгоре направените в последно време промени в законодателството и структурата на независимия контролен орган в горската система – Изпълнителна агенция по горите, потвърждават тези съмнения. Смятаме, че е необходимо спешно свикване на Консултативен съвет по горите за разглеждане и анализиране на възникналите проблеми по опазване и охрана на горските територии.
В тази връзка са въпросите, които Ви зададох: Как се осъществява контролът върху дейността в горските територии и кой носи отговорност за конкретните допуснати нарушения? Как се осъществява контролът върху собствениците и ползвателите на обекти за добив, преработка и търговия с дървесина? По какъв начин ще се повиши квалификацията на служителите в Изпълнителна агенция по горите и нейните структури, съгласно чл. 15 от Закона за горите? Как и защо бяха съкратени, на кого пречеха служителите от закритото звено, чии интереси засегнаха, тъй като това звено, според мен, бе закрито без анализ на ефекта от превенция за незаконни дейности? Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, госпожо Коцева. Аз имам един въпрос към Вас – как да отговори министърът на пет въпроса за три минути?
Обръщам внимание на „Парламентарния контрол” да започнат да ми готвят връщания на такива въпроси, докато не се разбият на отделни въпроси. Сами разбирате – две минути да го развиете е усилие, а как да отговори човек на пет обширни въпроса за две минути?
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаема госпожо Коцева! С оглед постигане на целите, заложени в общите разпоредби на Закона за горите, както и във връзка с утвърдения устройствен правилник, основен приоритет на Изпълнителна агенция по горите се явява упражняване на контролни функции върху дейностите по опазване и ползване на горските територии върху площ от 4 млн. 160 хил. хектара, регламентиране на достъпа и движението на транспортни средства в тях, както и извършване на проверки на обектите за съхраняване и преработка на дървесина и недървесни горски продукти.
Изпълнителна агенция по горите контролира изпълнението, упражнява общ надзор и методическо ръководство върху дейностите на всички органи и лица, на които са възложени задължения по Закона за горите.
Съгласно разпоредбите на чл. 165 от Закона за горите, основният предмет на дейност на държавните предприятия е свързан с опазване на горските територии – държавна собственост. В този смисъл служителите на териториалните поделения на държавните горски и ловни стопанства, на които с административен акт са зачислени определени територии, отговарят пряко за дейностите по опазване на поверените им площи, като същевременно са оправомощени да съставят актове за установяване на административни нарушения при констатиране на нерегламентирани дейности в горите.
Контролът върху физическите лица – собственици на поземлени имоти в горските територии, се осъществява от Изпълнителна агенция по горите чрез регионалните дирекции по горите, които проверяват и одобряват нормативно определените изискуеми документи, необходими за осъществяване на добив на дървесина.
Що се отнася до горските територии – общинска собственост, стопанските дейности по ползване на дървесина и недървесни горски продукти, се осъществява чрез специализирани общински структури или общински предприятия, както и чрез предоставяне на дейност срещу заплащане на съответните териториални поделения на държавните горски и ловни стопанства.
В горските територии – държавна собственост, организацията на дейностите при добив на дървесина се осъществява от съответното териториално поделение на държавни горски и ловни стопанства.
Относно обектите за преработка и търговия с дървесина, същите подлежат на регистрационен режим в съответствие с регионалните дирекции по горите, съгласно чл. 206 от Закона за горите и Наредба № 1 от 2012 г.
Изпълнителната агенция по горите координира и осъществява провеждането на професионални обучения на горските инспектори от нейните структури. По-важните обучения са свързани с продължаващото изпълнение на проектите, ефективно и качествено обучение на служителите от държавната и горска администрация за по-ефективно и професионално изпълнение на техните задължения.
Считано от 1 февруари 2014 г., горските инспектори от Изпълнителна агенция по горите са преназначени в регионалните дирекции по горите. С тази промяна се цели да бъде повишена ефективността от тяхната работа, да реагират по-бързо на подадените сигнали за нарушение в съответните региони и да бъдат значително намалени финансовите разходи, свързани с командировките им.
За работата на горските инспектори, назначени в две регионални дирекции по горите – гр. София и гр. Берковица, се изготвят седмични графици за предстоящите проверки, които се съгласуват с Изпълнителната агенция по горите. По този начин се запазва тяхната независимост по отношение на местните структури при извършване на проверки в съответните региони.
Продължават да се извършват специализирани акции, при които горските инспектори от една регионална дирекция по горите проверяват територии на други регионални дирекции по горите, като с тези мерки допълнително се цели да бъде елиминиран факторът за евентуална обвързаност на местно ниво. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър – успяхте: четири въпроса за 3 мин. и 40 секунди.
Сега Вие, госпожо Коцева, трябва да изразите отношение по четири въпроса за две минути, според правилника.
ИРЕНА КОЦЕВА (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, когато има един такъв общ интерес, от общ интерес е на народните представители, на министерството и на общините да бъде разглеждан въпрос, който предизвиква обществено негодувание. В края на миналата година от едно Ваше интервю прочетох, че Вие смятате, че равносметката Ви за 2013 г. е положителна. Разбира се, постарах се да прочета всички приоритетни области за 2014 г., няма да ги цитирам сега, за да успея да се включа във времето, но за същото време в Ихтиман, в началото на годината напрежението рязко ескалира. Роми, санкционирани за незаконна сеч, заплашиха и нападнаха Общинската администрация и служителите на Общинското горско предприятие. Оттам поискаха допълнително полицейски сили. Същото се случва в Самоков, а сигурно колегите, които стоят тук, ще потвърдят и за други места в страната.
И някак си това сериозно напрежение не ми се вписва в оптимизма, който виждам.
Основната философия на Закона за горите, който Вие цитирахте, е контролна и стопанска дейност. Очаквам от Вас знак, че държавата ще се намеси и ще подпомогне опазването на държавни горски територии, след като очевидно общините и другите собственици се затрудняват с опазването на горите.
Свидетелствам, знам, че скоро изпратихте и Изпълнителната агенция даде указания за работа към общините, спазвайки закона. Това бяха, разбира се, преписани членове от Закона за горите.
Господин министър, изсичането на гората унищожава екосистемата. Зная, че Вие прекрасно разбирате това. В навечерието на Седмицата на гората ми се иска наистина да получим знак, че ще се погрижим да не бъде нарушавано биоразнообразието, защото години наред са необходими на едно дърво, за да стане голямо дърво.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Коцева.
Моля Ви се – моля и Вас, но и всички народни представители: задавайте въпроси, за да получавате отговори, а не да препускате по 3-4 въпроса, които сте задали, министърът да се опитва да отговори за 3 минути на 4-5 въпроса. Принизяваме работата. Съответно се налага и Вие да изразите отношение по 4 отговора – няма как да стане.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Бих искал освен отговора на зададените въпроси, да съобщя някои от резултатите от извършените проверки от горските инспектори към регионалните дирекции на горите през 2013 г., за да се убедите, че грижите към гората, горските площи и опазването им не са само на народните представители, а на всички, които се грижат за нея. В крайна сметка, трябва да убедим и гражданите – това е най-важното.
Извършени са общо 254 хил. проверки, в това число 18 хил. броя проверки на обектите за складиране, преработка и търговия с дървесина и недървесни горски продукти; 15 хил. броя проверки на обекти за добив на дървесина; 132 хил. броя превозни средства, включително проверки по контролните пунктове; 90 хил. ловци, риболовци и други, а също и физически лица са проверени. Общо съставените на тях актове за установяване на административни нарушения са 6 хил. броя.
Данните сочат, че през 2013 г. задържаната по актове за установени нарушения в горските територии дървесина съгласно информационната система на Изпълнителната агенция по горите възлиза на 1 млн. 115 хил. плътни куб. м строителна дървесина; 230 плътни куб.м фасонирана, обработена дървесина; 14 500 пространствени куб. м дърва за огрев и други.
Господин председател, разрешете да спра дотук. Имаме достатъчно информация, за да убедим, че не само Изпълнителната агенция по горите се грижи за това, но уверявам Ви, ще продължим да работим в посока за подобряване на дейността ни.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Минаваме към следващото питане от господин Иван Вълков и госпожа Десислава Танева.
Господин Вълков ще отправи питането.
Заповядайте, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! В приемните ни дни като народни представители от Югоизточния район на Република България – района на Странджа Сакар, на Черноморието, при нас имаше доста оплаквания през последната година за повишената смъртност на пчелите. В районите, които споменах, тя минава над 20%, дори на места стига до 25%, като средната за страната е около 4-5%.
В същото време се наблюдава интерес към инвестициите в сектор „Пчеларство“. Те се увеличават, защото през 2012 г. пчелните семейства са били 19 179, добити са над 9150 т мед. Държавата работи в тази насока с политика, реализирана чрез Националната програма за пчеларство, която ще бъде прилагана вече за трети път. Първият път е през 2008-2010 г., вторият път е през 2011-2013 г., когато имаме 19,6 млн. лв., а от 2012 г. усвояемостта е вдигната на 82%. Наистина се получава сериозен интерес към този сектор.
За съжаление обаче, по тази национална програма и при трите й издания не се предвиждат компенсации за високата смъртност на пчелите.
Уважаеми господин министър, във връзка с гореизложеното моля да ми отговорите за следното. Ще предприеме ли действия и мерки Министерството на земеделието и храните извън новата Програма за пчеларство, ще приложи ли компенсирането на пчеларите за високата смъртност и при какви условия?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Вълков.
Господин министър, заповядайте да отговорите.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Вълков, уважаема госпожо Танева! Както казахте, Националната програма по пчеларство, която е за тригодишен период (2014-2016 г.), е трета подред от присъединяването на Република България към Европейския съюз. В нея е предвидена дейност, при която се възстановяват част от разходите за купуване на препарати за борба срещу вароатозата, разрешени съгласно Закона за ветеринарномедицинската дейност, използвани за пролетно и/или есенно третиране на пчелните семейства. Преди изтичане на срока на сега действащата тригодишна програма по пчеларство през 2016 г., следва да бъде разработена нова тригодишна програма за подпомагане на сектора. Това е възможно съгласно чл. 55 от новия Регламент № 1308 от 2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. В него са залегнали същите възможности за подпомагане, като са добавени две нови мерки, а именно: наблюдение на пазара и подобряване на качеството на продуктите за по-добро използване на техния потенциал на пазара.
Отделно от програмите за пчеларство в законодателството на Европейския съюз за държавни помощи и по-конкретно по чл. 11 от Регламент 1857 от 2006 г. е предвидена възможност за предоставяне на помощ за компенсиране на загубите на растения и животни, понесени от земеделски производители, вследствие на неблагоприятни климатични събития, които могат да бъдат приравнени на природни бедствия.
Съгласно горецитирания регламент е разработена и се прилага съществуваща схема за държавна помощ – помощ за компенсиране на загуби на земеделски производители за напълно пропаднали площи вследствие на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия със срок на действие до края на 2013 г. Трябва да се има предвид, че срокът за прилагане на настоящото законодателство на Европейския съюз за държавните помощи, а заедно с това и срокът за прилагане на съществуващи схеми за получаване на държавни помощи вече изтече в края на 2013 г. Поради тази причина и евентуално изменение на горецитираната схема за държавна помощ за разширяване на обхвата й и включване на животни през новия период 2014-2020 г., би било допустимо, при положение че в новия регламент на комисията относно прилагането на чл. 107 и 108 от Договора за функциониране на Европейския съюз по отношение на държавна помощ за малки и средни предприятия в областта на производството на селскостопански продукти – така наречения Регламент за групово освобождаване, е предвидено прилагането на подобна мярка.
Отчитайки факта, че отглеждането на пчели е рискова дейност и много често пчеларите търпят загуби, причинени от природни бедствия и болести по пчелите, през 2012 г. съвместно с пчеларите беше разработена и оттогава се прилага помощ за съфинансиране за застрахователни премии при застраховане на пчелни кошери с пчелни семейства, чрез която се компенсират част от разходите на земеделските производители пчелари при застраховане на пчелни кошери и пчелни семейства.
Следва да се отбележи, че интересът към схемата е много нисък, като по информация, предоставена от Държавен фонд „Земеделие” за 2012 г. от помощта са усвоени само 721 лв. от двама земеделски производители.
Схемата беше отворена за кандидатстване и през 2013 г., като само един земеделски производител се е възползвал от подпомагането по схема за държавна помощ.
Поради факта, че пчеларството е извън обсега на регламента за директните плащания, пчеларите няма да могат да се възползват от средствата за обвързана подкрепа. Национални доплащания са възможни само за секторите, по които се изплащат директни плащания.
За новия програмен период – 2014-2020 г., към Програмата за развитие на селските райони се разработва тематична програма за развитие на малките стопанства, която ще има самостоятелен бюджет и ще включва набор от мерки, които ще подпомагат тяхната дейност.
Към настоящия момент се обсъждат възможностите за облекчаване условията за кандидатстване на животновъдите-пчелари по тази програма. Благодаря Ви за вниманието.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Госпожо Танева, Вие ли ще зададете два уточняващи въпроса към господин министъра? Заповядайте.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, на основание на отговора, който чух от Вас, искам да Ви поставя два допълнителни въпроса.
Първият въпрос е: при условията на възможност, каквато на практика казахте, че ще има по новия програмен период, под Ваше ръководство ще вземете ли решение да подпомагате пчеларите по схема за държавна помощ „Де минимис” за компенсиране на тези разходи?
Вторият ми въпрос е по повод разработването на тематичната подпрограма в новата Програма за развитие на селските райони за дребните стопани. И по нея наистина пчеларите биха имали възможността да кандидатстват, тя обаче е инвестиционна мярка, не е тип директно плащане, тоест, по-лесно да е усвояването, и в този смисъл и следствие на представянето на тази Програма за развитие на селските райони, което имахме в сряда в редовното заседание на Комисията по земеделие и гори, искам да Ви задам втория въпрос.
Тематичната подпрограма за малки фермери е много добра и тя трябва да бъде разработена с максимално облекчени условия за дребните производители, но ще се преработи ли програмата, по която всички изразиха несъгласие с разпределението на бюджета, който има България за втория програмен период, с което разпределение за бенефициенти-консултанти бюджетът е вдигнат с над 100 млн. евро за настоящия програмен период, а бюджетите за инвестициите в земеделски стопанства, старите 121, 123 мерки, младите фермери са намалени с близо 800 млн. лв.? И това становище го изразиха всички.
Включително и за тематичната подпрограма за младите фермери има голям процент консултантски, но може би само по тази тематична подмярка това е оправдано.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаема госпожо Танева.
За отговор – господин министър, заповядайте.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател! Уважаема госпожо Танева, искаше ми се някак си да продължим с този важен подотрасъл на селското стопанство, който е свързан с пчеларството, но все пак ще отговоря и на това, което поставихте като въпрос.
Естествено, че е важно средствата да бъдат така разположени, така разпространени, така усвоени, че да бъдат балансирани. За това сме се спрели на този вид, на този начин на разпределение на средствата, защото през програмния период 2007-2013 г. има дебалансиране.
Няма нищо лошо, че сме насочили усилията си към едни по-едри земеделски стопанства на зърнопроизводителите, но земеделските производители не са само зърнопроизводители и не само помощта да трябва да се насочва за закупуване на техника.
Всички земеделски производители са съгласни и затова при тази дебалансация, която се е получила през времето, много от отраслите като животновъдство, зеленчукопроизводство, трайни насаждения, традиционни за нашата страна, са оставени на по-заден план.
Пак повтарям обаче, това не означава, че няма да бъде преразгледан този бюджет и тези мерки, които сте ги разглеждали в сряда на Комисията по земеделието и горите. Те ще се поставят на публично обсъждане.
Не бих казал обаче, че всички са недоволни. За тези, които имат „по-висок глас” и изразяват несъгласие, ще кажа, че аз съм може би един от министрите, които ходят из страната. Виждам, че хората казват: да, обърнахте внимание и на нас, на които досега никой не обръщаше внимание.
Затова мисля, че по този въпрос, който поставихте, отговорих.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте, госпожо Танева, за да изразите отношение към отговора.
ДЕСИСЛАВА ТАНЕВА (ГЕРБ): Уважаеми господин председател! Уважаеми господин министър, първо изразявам отношение, че не получихме конкретен отговор ще приложите ли Програма „Де минимис” за пчеларите предвид високата, над средните нива, смъртност на пчелите?
Изразявам отношение по дадения отговор за Програмата за развитие на селските райони.
Моят въпрос беше в аспект, че има дадено увеличение на бюджетите за консултантски услуги и за бенефициенти-консултанти, където няма никакво основание за това, при условие че седем години се е прилагала Програмата за развитие на селските райони и има създаден вече определен административен капацитет.
Всичко останало, като преразпределително плащане, като подкрепа за малките фермери, за зеленчукопроизводство, за овощарство, ние сме изразявали, и в този смисъл Вие сте имали подкрепата за това, но няма как, в никой случай, да приемем, че в нов програмен период при условия на намален бюджет – близо 320 млн. евро по тази инвестиционна програма, ние ще увеличим бюджетите за разпределение на бенефициенти-консултанти, а ще намалим, включително и за „Млад фермер”, предложения ни проект на разпределение на бюджет в сряда. За „Млад фермер” са над два пъти и половина намалени бюджетите!
Говорим за това – за ново разпределение, с което разпределение не само да не бъдат увеличени бюджетите за консултантите, а да бъдат дори намалени от предишния програмен период, за да се компенсира намалението на общия бюджет и да бъдат насочени към мерки за подкрепа на овощари, зеленчукопроизводители, млади фермери и това, което може да се направи за пчеларството, като облекчение по инвестиционните мерки като дребни фермери, по които ще имат възможност да кандидатстват.
За това ни беше въпросът, в такъв смисъл, защото той е много важен!
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Мерси.
Следва въпрос от народните представители Джевдет Чакъров, Тунджай Наимов, Мустафа Ахмед и Мехмет Атаман относно позицията и действията на България, след като на ниво Европейски съюз се разреши отглеждането на нов вид генномодифицирана царевица „ТС 1507” – продукт на американската компания „Пайъниър”.
Заповядайте, уважаеми господин Чакъров.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми колеги! Уважаеми господин министър, с колегите от ДПС Тунджай Наимов, Мустафа Ахмед и Мехмет Атаман поставяме този въпрос за полученото разрешение за отглеждане в Европейския съюз на нов вид генетично модифицирана царевица с огромно притеснение.
Темата за ГМО е с изключително висока обществена чувствителност у нас и ние бяхме свидетели на това, когато преди няколко години правителството на ГЕРБ внесе промени в Закона за генетично модифицираните организми в Четиридесет и първото Народно събрание. Тогава видяхме реакциите и нагласите на хората. Този законопроект бе подготвен от Министерството на околната среда и водите и тогавашния екип на Нона Караджова, като министър и на заместник-министър с водеща позиция Евдокия Манева.
В тази зала, когато разглеждахме на първо четене законопроекта, нямаше още реакция от страна на хората, но аз предупредих от високата трибуна на Народното събрание, че нагласите на хората не съответстват на предвидения за либерализация режим относно генетично модифицираните организми. Впоследствие се видя, че имаше много силна реакция на гражданското общество и най-вече на младите хора. Такива са нагласите относно ГМО и затова действащият Закон за генетично модифицираните организми е доста рестриктивен.
В този контекст бих искал да Ви кажа, че в началото на месец февруари 2014 г. медиите информираха, че на територията на Европейския съюз ще бъде разрешено да се отглежда нов вид генетично модифицирана царевица – ТС1507. Стана ясно, че тъй като държавите членки не са могли да постигнат съгласие помежду си за налагане на пълна забрана за отглеждане на новата ГМО царевица в Европейския съюз като цяло, сега тези, които не са съгласни с това разрешение, могат да приемат на национално ниво предпазна клауза, съгласно която да забранят отглеждането на новата ГМО царевица на своя територия. (Председателят дава сигнал, че времето е изтекло.)
Още само няколко думи, господин председател.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Да, приключвайте.
ДЖЕВДЕТ ЧАКЪРОВ: В тази връзка моите въпроси към Вас са:
Първо, каква е била официалната позиция на България във връзка с предложението да се даде разрешение за отглеждане на територията на Европейския съюз на генетично модифицираната царевица ТС1507?
И второ, какви мерки ще се предприемат на национално ниво, за да не се допусне отглеждане на генетично модифицирана царевица ТС1507 на територията на Република България? Кога и от кого ще бъдат предприети тези мерки?
Всичко това го казвам на фона на това, че преди малко посочих разглеждането на ГМО законопроекта. Впоследствие се запази консервативната, рестриктивна позиция и политики, които са заложени в този закон. Бих казал, че между първо и второ четене ние съумяхме да извървим пътя, за да постигнем този консенсус, и Движението за права и свободи, включително представителите и в комисията, и в пленарната зала, защитихме тази позиция. Ние я споделяме и днес с оглед нагласите на хората, които споделят тази позиция. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Чакъров.
Заповядайте, господин министър, да дадете отговор на този въпрос.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господа Чакъров, Наимов, Ахмед и Атаман, благодаря Ви, че държите пулса на интереса на обществото с този въпрос, защото той е изключително важен за всички нас, които живеем в тази страна.
На проведеното на 11 февруари 2014 г. заседание на Съвета на министрите на Европейския съюз – „Общи въпроси”, Република България гласува против предложение за решение на Съвета за пускането на пазара, в съответствие с Директива 2001/18 на Европейската общност, с цел култивиране на царевица ТС1507 – генетично модифицирана, за повишаване на резистентността към някои люспокрили вредители. Следва да се отбележи, че това гласуване е единственото индикативно, но не и официално гласуване. Това е записано в протокола на самото заседание. В тази връзка на самото заседание Съветът на Европейския съюз не е взел решение по отношение на предложено решение на Съвета за пускането на пазара, в съответствие Директива 2001/18 на Европейската общност, с цел култивиране на гореспоменатия хибрид царевица ТС1507.
Съгласно разпоредбите на чл. 293 от Договора за функционирането на Европейския съюз, Европейската комисия е тази, която може да оттегли своето предложение по отношение на култивирането на горепосочения продукт от 12 февруари 2014 г. Европейската комисия не е оттеглила това свое предложение в рамките на посочения срок, като в резултат от страна на тази процедура тя следва да приеме своето предложение, след като Съветът не е успял да го приеме или отхвърли с квалифицирано мнозинство.
В допълнение, на 12 февруари 2014 г. Република България и 11 държави – членки на Европейския съюз, изпратиха съвместно писмо до комисаря по здравеопазването Тонио Борг с призив Европейската комисия да преразгледа проекта си на решение за разрешаване отглеждането на територията на Европейския съюз на генетично модифицираната царевица.
Като страна – членка на Европейския съюз, Република България спазва директно приложимото законодателство на Съюза в областта на генетично модифицираните организми, както и националното законодателство. В Закона за генетично модифицираните организми съществуват правни механизми, според които страната може да въведе забрана за култивирането на определен вид генетично модифицирана земеделска култура, която е разрешена на ниво Европейски съюз. В случай на окончателно одобряване на гореспоменатата царевица и нейното включване сред разрешените генетично модифицирани култури в Общностния каталог, страната ни може да наложи забрана за нейното отглеждане на територията на страната съгласно действащите норми на Закона за генетично модифицираните организми и релактивните текстове от европейското законодателство, когато има основание да се смята, че този генетично модифициран организъм представлява риск за човешкото здраве и околната среда въз основа на нова или допълнителна информация, станала известна след издаване на разрешението, която се отразява на оценката на риска, или преценка на съществуващата информация на базата на нови или допълнителни научни изследвания. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Господин Атаман, заповядайте за реплика.
МЕХМЕД АТАМАН (ДПС): Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Господин министър, надявам се Министерството на земеделието и храните и правителството като цяло по безспорен начин да защитят българския национален интерес за опазване на чистотата на нашето земеделие от ГМО. Обществените нагласи за това са непроменени, за което свидетелстват инициативите от екологични и браншови земеделски организации, Международната федерация на движението за биологично земеделие, Българската асоциация „Биопродукти”, Фондацията за околна среда и земеделие, Сдружението „За земята”, Коалицията „България свободна от ГМО”.
На срещи с министъра на околната среда и водите Искра Михайлова и с Вас, господин министър на земеделието и храните, още в края на миналата година медиите информираха, че всички тези организации са настояли за забрана на този ГМО продукт и у нас.
Позицията на ДПС също е непроменена и категорична относно опазването на нашите висококачествени земеделски продукти чисти от ГМО. Очакванията на всички нас са страната ни да вземе решение относно новата генетично модифицирана царевица ТС1507 в духа на постигнатия от Четиридесет и първото Народно събрание консенсус за запазването на консервативния режим относно генетично модифицираните организми у нас.
Благодаря Ви, господин министър.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Атаман.
Заповядайте, господин министър, за дуплика. Виждам, че имате какво да кажете.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: В допълнение към това, което посочи колегата, бих искал да уведомя, че към настоящия момент в Съвета на министрите по околната среда на Европейския съюз има внесен Проект за изменение на Директива 18/2001 на Европейската общност и на Европейския парламент, и на Съвета от 12 март 2001 г. относно съзнателното освобождаване на генетично модифицирани организми в околната среда и за отмяна на Директива 90/220 на Съвета. Целта на това изменение е да се даде възможност на държавите членки да ограничават или забраняват отглеждането на генетично модифицирани организми на тяхната територия. Страната ни ще подкрепи подобен текст, който дава автономия на страните сами да инициират забрана или ограничение за култивиране на генетично модифицирани култури на собствена територия. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Следва въпрос от господин Иван Вълков относно актуалното състояние на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки”.
Заповядайте, уважаеми господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми колеги народни представители, уважаеми господин министър! Основните цели на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” е да осигури конкурентоспособност и устойчиво развитие на сектора по рибарство и аквакултури, да осигури развитие на пазара на продукти от риболов и от аквакултури. За целта са разработени пет основни приоритетни оси и общо 21 мерки, като бюджетът за това е около 106 млн. евро.
Основната мярка, която е Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.3, се отнася за инвестиции, за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки. Със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури от 30 април 2013 г. е определено временно да бъде прекратен приемът на заявления за кандидатстване по тази мярка. Заповедта е мотивирана с достигане на 90% от наличния бюджет на мярката.
Въпросът ми към Вас е: какво е актуалното състояние на изпълнението на Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство” по Приоритетна ос 3 „Мерки от общ интерес”, Мярка 3.3 „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, кейови места за разтоварване и закрити лодкостоянки”?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Вълков. Наистина, това е въпрос образец.
Заповядайте, господин министър. Това е един въпрос, а не 4-5.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Вълков, с решение на Европейската комисия на 6 декември 2013 г. е одобрена Версия № 3 на Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство”. В новата версия цялостният бюджет на програмата е променен, както и бюджетът по Приоритетна ос № 3 – „Мерки от общ интерес”. Актуалният бюджет по Приоритетна ос № 3 от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” съгласно Версия № 3 на програмата е в размер на 18 млн. 700 хил. евро, от които 14 млн. евро са от Европейския фонд за рибарство и 4 млн. 700 хил. евро от национално съфинансиране. Бюджетът по Мярка 3.3 от съответната ос е 13 млн. 200 хил. евро, от които 9 млн. 900 хил. евро от Европейския фонд за рибарство и 3 млн. 300 хил. евро от национално съфинансиране.
По Мярка 3.3 - „Инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарските пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки”, има общо три подадени проектопредложения на стойност 15 млн. 200 хил. евро публични разходи.
Към 24 февруари 2014 г. има сключени договори по две от тях на стойност 9 млн. 550 хил. евро за безвъзмездна финансова помощ, което представлява 72,38% от бюджета на мярката.
Третото проектно предложение е разгледано и допустимо за финансиране, но към момента наличните средства са недостатъчни за финансиране на проекта. При промяна на финансовия план на програмата ще бъде предвидено пренасочване на финансов ресурс към съответната мярка с цел осигуряване на финансиране на проекта. Изплатената безвъзмездна финансова помощ по мярката е на стойност 2 млн. 340 хил. евро или 17,76% от нейния бюджет.
Все още няма сертифицирани средства по мярката, тъй като единственото извършено плащане до момента е авансово, което може да бъде сертифицирано едва след извършване на окончателното плащане по проекта. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин министър.
Заповядайте за реплика, господин Вълков.
ИВАН ВЪЛКОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин министър, както разбрахме, информирани от Вас, около 72% са фактически сключените договори за реконструкция и модернизация на две пристанища. Едното вече е в процес на извършване на тази реконструкция, а за другото тя предстои. Допустима е реконструкция на трето пристанище. Има такава допустимост. Това може да стане при прелокиране на средства на по-късен етап.
Това, което не разбрахме, е защо закъсняха мерките по тази мярка, тъй като имаше промени в Закона за морските пространства през 2012 г., което даде възможност на общините да усвояват средства по тази програма. Благодарение на това все пак ще усвоим част от тези средства.
Това, което ни интересува към настоящия момент, е контролът по тяхното усвояване. Крайно време е да разберем какви ще бъдат средствата през следващия програмен период 2014-2020 г. по сектор „Рибарство и аквакултури”, тъй като официално няма позиция и сумата не е обявена. Ако вече има такава, то как ще бъде разпределена тя за съответните мерки през този период?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Вълков.
Желаете ли дуплика, господин министър? Не.
Преминаваме към следващия въпрос от господин Павел Гуджеров, Здравко Димитров и Владимир Димитров относно статут на входирани проекти по Мярка 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, Мярка 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”, и Мярка 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”.
Господин Гуджеров, ако позволите, спрете да употребявате думата „входиране”. Има хубава дума „завеждане” в деловодство, „внасяне”, защото винаги при входирането има и изходиране. Заповядайте един безплатен съвет.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря, господин председател, за безплатния съвет. Ще се старая да го спазвам. И аз съм радетел за българска реч.
Въпросът ми е относно статута на входиране на проекти по Мярка 121, 311 и 312. Проектите по цитираните мерки се оценяват вече повече от осем месеца съгласно регламентиращите наредби, които съм изложил писмено. Няма да ги чета. Срокът за одобрение или отхвърляне е три месеца. Ако има някакво забавяне, бенефициентът трябва да бъде уведомен. Защо се бави тази оценка? Уведомления, поне доколкото имам информация, не са получавани все още.
В тази връзка въпросите ми към Вас са: какво наложи това голямо забавяне на оценката на проектите по цитираните мерки? Кой е отговорен за тази липса на координация? Какви мерки ще бъдат предприети, за да не се повтарят въпросните пропуски? Моля да ни кажете има ли сигнали за извършено прерамкиране на проектите от Европейската комисия. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, уважаеми господин Гуджеров.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гуджеров, през календарната 2013 г. съгласно правилото „N+2”, бюджетът на 2011 г. от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г., който следваше да бъде разплатен до края на 2013 г., възлизаше приблизително на 398 млн. евро – средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Неразплащането на тези средства до края на 2013 г. автоматично създаваше предпоставки за отчисления на средства от бюджета по програмата, които на практика нямаше да бъдат усвоени от българската страна и същите нямаше да стигнат до потенциалните кандидати на програмата.
Забавянето в сроковете по обработката на заявленията за подпомагане по мерки 121, 311 и 312 е и продиктувано от стремежа средствата, предоставени по Програмата за развитие на селските райони за България за този период, да бъдат усвоени в максимална степен от страна на бенефициентите, както и да се сведе до нула рискът от отчисляване на загуба на средствата от бюджета на програмата в края на 2013 г. Именно по тази причина като акцент и приоритет на прилагане на програмата през последните няколко месеца на 2013 г. бяха заложени обработването на заявки за плащане и изплащане на финансова помощ по сключени договори. Приоритет, насочен към усвояването на средства през 2013 г., беше предоставен във връзка с обработката и разплащането на средства по отношение на тъй наречените „общински мерки”, към които през 2013 г. също беше заявен свръх 3интерес от страна на кандидатите.
Благодарение на положените усилия в тази посока от страна на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” – Разплащателната агенция, бяха разплатени всички средства по Бюджет 2011 до края на 2013 г. и не се допусна загуба на средствата от бюджета на програмата.
Към настоящия момент е в ход обработка на постъпилите заявления от кандидатите за подпомагане по мерки 121, 311 и 312, за което трябва да предоставят допълнителна информация по своите заявления за уведомяване на това с официална кореспонденция в съответствие с установените правила за работа.
Преди да дойда на заседанието, лично ходих в Разплащателната агенция, за да проследя докъде е стигнало рамкирането и класирането относно тези проекти. Най-вероятно по Мярка 121 ще излязат до края на месец март, а обещанието за останалите е до средата на месец април да бъдат рамкирани.
По отношение на въпроса Ви кой е виновен за тази абсолютна липса на координация и контрол, искам да Ви уведомя, че мерки 121 – „Модернизиране на земеделските стопанства”, 311 – „Разнообразяване към неземеделски дейности”, и 312 – „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия”, са изключително популярни сред потенциалните кандидати в България за периода 2007-2013 г., което беше потвърдено от активността на кандидатите в рамките на проведените приеми през 2013 г.
Само за 2013 г. по трите мерки са постъпили 2154 заявления. От стартирането на програмата по тези мерки до края на 2013 г. са сключени над 4 400 договора. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Господин Гуджеров, заповядайте за реплика.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Благодаря Ви, господин председател.
Уважаеми господин министър, колеги! От една гледна точка, все още не е ясно дали не сме загубили средства по повод на тези 330 милиона, които госпожа Танева отбеляза. От друга гледна точка, не мисля, че е редно, защото е имало свръхинтерес или защото наблягаме на други мерки, да оставим настрана също толкова актуални мерки, които изброих. Съгласете се с мен, че не е нормално 8 месеца да се чака одобрение, а вече и 9 всъщност. За това време, то е вече една година, много неща могат да се променят. Това обрича на големи проблеми бенефициентите, които ще изпълняват проектите.
Уважаеми господин министър, някъде се къса връзката. Не зная дали е в министерството, дали е във фонда, но резултатите не са добри към момента. Искрено се надявам да предприемете сериозни, коригиращи действия за това. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин Гуджеров.
Господин министър, желаете ли дуплика.
Заповядайте.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гуджеров, към 7 ноември 2013 г. и встъпването на длъжност на настоящето ръководство на Държавен фонд „Земеделие” завареното положение е следното, за да се отговори на част от въпроса.
Отворен е почти едновременно прием по трите горепосочени мерки, като общо постъпилите проекти са 2154. Същите не са били разпределени за разглеждане дотогава. Въпреки че приемите по Мярка 311 и Мярка 312 са приключили на 31 май 2013 г., но тогава не са били отворени за разглеждане. Съответно приемите по Мярка 121 са приключили на 5 юли 2013 г. и на 12 юли 2013 г. Всички постъпили 937 проекта по Мярка 121 са с ограничен бюджет и следва да бъдат разгледани.
До 7 ноември 2013 г. не са били извършени никакви действия по разглеждане на проектите по същество. Единствено е била проведена процедура по ранкинг на проектите по Мярка 311 и Мярка 312, тъй като постъпилите заявления за подпомагане са надвишавали бюджета по договаряне на мерките. Във връзка с това средната натовареност на един експерт е около 32 проекта за разглеждане към настоящия момент.
В допълнение към неразгледаните 2154 броя заявления следва да се добавят и постъпилите заявления по Мярка 313, Мярка 321, Мярка 322. Общият брой на заявленията за подпомагане, подадени по общинските мерки, е 921. Съответно приемите са били приключени през месеците септември и октомври. За периода месец ноември до края на месец декември 2013 г. всички 921 проекта бяха обработени. Приоритет бе даден и на общинските мерки, тъй като там изпълнението като процедура е по-сложно поради необходимостта от провеждане на обществени поръчки, което допълнително забавя процеса на изпълнение.
Не на последно място следва да се добави и че в допълнение на тези 3075 броя заявления, постъпили по горепосочените мерки, бяха заварени неразгледани общо 558 проекта по мерките от „Лидер”.
Към настоящия момент е създадена допълнителна организация от Държавен фонд „Земеделие” за осигуряване на допълнителни експерти, като са командировани експерти от областните дирекции с цел по-бързото разглеждане на тези постъпили проекти. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Преминаваме към питане на господин Павел Гуджеров, Здравко Димитров и Владимир Иванов относно политиката и Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заповядайте, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин министър, подготовката на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. беше направена сравнително непрозрачна, без консултации с широката общественост, без оценка на въздействието на приложените мерки в програмата. В крайна сметка резултатът е програма без абсолютно никакъв фокус – 19 мерки, с 46 подмерки и, разбира се, крайно недостатъчен бюджет за всяка една от мерките, което, честно казано, не е Ваша вина, така че да има някакво значимо въздействие върху земеделския сектор – като млади фермери, група производители, инвестиции, развитие на нови продукти.
Освен това в Национална стратегия 2020 е заложено, че земеделският сектор е приоритетен за България. В крайна сметка може да се твърди, че той е приоритетен за Европа, но не и за България. Тъй като предвиденото кофинансиране е в размер на едва 17,83%, нормално е когато един сектор е приоритетен, да се инвестира в него повече, а не само да се разчита на парите от Европейския съюз.
Във връзка с това въпросите ми към Вас са: защо допуснахте непрозрачна подготовка на Програмата за развитие на селските райони? Кой би поел отговорността за тази некачествена подготовка? Възможно ли повишаване на националното съфинансиране?
Искам да отворя само една скоба, че въпросите – този, предишните два и следващите, които ще задам, са ми зададени в приемни, които провеждам, от неформална сериозна група млади фермери, които действително са с дълбока загриженост за състоянието на Програмата за развитие на селските райони, за земеделския сектор в България, които искат да се развиват именно в този сектор. Надявам се на добър отговор от Ваша страна. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви и аз, господин Гуджеров, за отправеното питане.
Има думата уважаемият министър на земеделието и храните господин Греков за отговор на питането.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители! Уважаеми господин Гуджеров, политиката на партньорство е основен приоритет и ключов елемент на доброто управление. При разработването на Програмата за развитие на селските райони 2014 2020 г. процесът на партньорство обхвана всички действия и етапи на проектния цикъл с активно привличане на всички заинтересовани страни.
В изпълнение на чл. 5 от Постановление № 5 от 18 януари 2012 г., Решение № 328 от 25 април 2012 г. на Министерския съвет, Министерството на земеделието и храните създаде организация и проведе процедура за сформиране на тематична работна група за разработване на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. За членове на тематичната група бяха поканени и включени представители на неправителствени организации, академичната общност, национално представени организации на работодатели, работници и служители, Национално сдружение на общините в Република България, регионалните съвети за развитие на национално представените организации за хора с увреждания, министерства, Комисията за защита от дискриминация и други.
На заседанията на тематичната група по програмата бяха поканени и други заинтересовани лица – бъдещи бенефициенти и социално-икономически партньори. Досега са проведени 5 заседания на тематичната група. На тези заседания бяха обсъдени всички етапи по разработването на програмата, както и проблемите, пряко свързани с процеса на програмиране.
На проведената работна група през месец ноември 2013 г. между експерти на управляващия орган и Държавен фонд „Земеделие” са обсъдени работещите и неработещите практики от сегашния програмен период. Целта на дискусията е по-добър механизъм за прилагане на новата програма.
На 4 декември 2013 г. в Брюксел се състоя годишната Техническа среща с Европейската комисия, на която също бяха обсъдени въпроси по разработването на тази програма. В края на месец ноември и началото на месец декември 2013 г. бяха проведени поредица от фокус групи с партньорските организации, на които бяха представени и обсъдени вариантите на мерките. Коментарите и предложенията бяха обобщени, осмислени и приети или обосновано отхвърлени от управляващия орган на програмата.
На 11 декември 2013 г. пред тематичната работна група бяха представени всички предложения и коментари на фокус групите и становището на управляващия орган на програмата.
В резултат на този непрекъснат процес на консултации в началото на месец февруари 2014 г. първият цялостен вариант на програмата е изпратен в Европейската комисия за неформални бележки. Този вариант е обсъден на заседание на тематичната група на 10 февруари 2014 г. и е изпратен за бележки на екипа, разработващ предварителната оценка на програмата.
За осигуряване на публичност и прозрачност проектът на програмата е публикуван в интернет страницата на Министерството на земеделието и храните.
В сътрудничество с областните информационни центрове стартира и първата фаза за информиране на широката общественост. Служители на Министерството на земеделието и храните осведомяват потенциалните бенефициенти за приоритетите на Европейския съюз и за нашите национални приоритети за развитие на селските райони, както и за същността на параметрите на мерките, включени в новата програма.
По отношение на въпроса Ви относно националното съфинансиране, искам да Ви уведомя, че съгласно Регламент 1305/2013 на Европейския парламент и на Съвета е възможно националното съфинансиране да се увеличи. Това е въпрос на национална политика, тъй като всяко увеличение на националното съфинансиране би натоварило допълнително държавния бюджет. Когато се увеличава националното съфинансиране, расте и бюджетът на програмата.
В заключение искам да подчертая, че от всичко изложено до този момент е очевидно, че новата Програма за развитие на селските райони се изготвя по прозрачен начин и с участието на всички заинтересовани страни и партньорски организации. Министерството на земеделието и храните вече започна да получава бележки по първия цялостен вариант на програмата.
Отразяването на бележките и по-нататъшната подготовка се извършва в срок и в процес на непрекъснати консултации с партньорите, съгласно регламентите и нормативната уредба, свързана с политиките за развитието на селските райони. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин министър.
Господин Гуджеров, желаете ли да зададете допълнителни въпроси по Вашето питане?
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Уважаеми господин министър, споменахте за широката тематична група, която е съставена. Допълнително искам да попитам: при това положение защо все пак крайният продукт, който е Програма за развитие на селските райони, е неприемлив за по-голяма част от сектора?
Защо липсва фокус? Фокус е даден единствено на консултантските услуги – 150 милиона за консултантски услуги. Защо? Не виждам никакъв смисъл в това.
Отделно, намаляваме с два пъти и половина бюджета на една от най-атрактивните мерки – „Млад фермер”,. По този въпрос сме коментирали и друг път от трибуната. Изключително актуална, изключителна интересна и атрактивна мярка, която наистина дава реална възможност за започване на бизнес, за започване на земеделие, разширяване на обхват, заетост, която би решила наистина много проблеми. Ние я намаляваме два пъти и половина и даваме 150 милиона за консултантски услуги. Ако може да ми обясните това?
И също, както казах, първо, защо крайният продукт при това положение се получава неприемлив?
Относно това, което казахте, че допълнителното финансиране би натоварило държавния бюджет. Мисля, че 500-те милиона, които се дадоха за едни проекти с не знам каква готовност, разгледани толкова бързо от една странна експертна група, ако бяха влезли реално в земеделието, биха създали устойчива заетост, устойчив източник на доходи и устойчиво развитие. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Заповядайте, господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател! Уважаеми господин Гуджеров, не бих искал да се присъединя към Вашето мнение, че програмата е неприемлива. Това, което виждаме досега, е, че все пак програмата се приема от голяма част от земеделските производители, но ще се съглася с факта, че едни доста големи средства отиват за консултантски фирми. Това е поставяно и на Комисията по земеделието и мисля, че може да се отстрани при по-нататъшното разглеждане на тази програма и финансирането.
Същевременно обаче искам да кажа, че от направения анализ относно Програмата за млад фермер се установи, че част от тези средства – това не е като общо заключение, не се използват целесъобразно. Обратно на това, аз лично подкрепях предложенията, които са направени в Румъния, да се увеличи финансирането на младите фермери – не да бъде по 25 хил. евро, а да бъде съответно, в началото беше на 35 хил. евро, след това – на 45 хиляди, но виждате, че болшинството решава как да се вземе това решение.
Не на последно място, естествено не е без значение, е наличието на средства в програмата и как да бъдат разпределени. Така че все още има време програмата да бъде обсъждана и средствата да бъдат насочени там, където е необходимо.
За младите фермери бих искал да кажа още, че искахме и този период на обхвата на действие да бъде малко по-дълъг, защото земеделие не се прави за една или две години. И тези средства, които са необходими или които в момента се дават – 25 хил. евро, са съвършено недостатъчни. С тях можеш само леко да стартираш, а не да продължиш по-нататък да развиваш земеделското производство. А целта на всички, стоящи в тази зала, е устойчиво да се развива земеделието от тези млади хора, които получават тези средства. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте да изразите отношение, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Господин министър, и в следващите въпроси ще Ви запитам за въпросната мярка „Млад фермер”, но това, което изложихте, проблемите, които изказахте, по принцип се решават от наредбата, която регламентира мярката. Абсолютно във властта на Министерството на земеделието и храните е да промени наредбата така, че тя наистина да създава нещо устойчиво. Петдесет хиляди наистина може да не са много, но като начало е много добре. След като човек направи тези инвестиции, би се старал да надгражда, със сигурност. Искрено се надявам да вземете под внимание това.
Още един въпрос, който много ме учуди – ще Ви го кажа само като коментар, като отношение. В общинските мерки, които се обединяват, които също нямат достатъчно средства, в критериите за избор, понеже ги разглеждах много внимателно, има един критерий, който искрено ме притесни – проекти на общини от малцинствен произход ще бъдат одобрявани приоритетно.
Господин министър, това е много неправилно, това е абсолютна дискриминация към всички останали общини, освен малцинствените. Този въпрос зададох и на господин Гечев в комисията и честно да Ви кажа, той се чудеше откъде идва това нещо, което витае в публичното пространство. Мога да го покажа. Това е разписана проектонаредба, която е дадена от Министерството на земеделието и храните на Националното сдружение на общините и те спускат към общините за обсъждане. Искрено се надявам този текст да отпадне. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
В момента Вие изразихте отношение, но имате следващ въпрос. Задайте го, защото има три минути до определеното време, но смятам да минем още един въпрос – на господата Летифов и Халит, които са тук, и така ще приключим. А Вие, господин Гуджеров, господин Радулов, ще продължите другия път. Просто няма време. Съжалявам! Даже и с това ще просрочим времето. Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Господин председател, понеже имам няколко въпроса, предполагам, че сега следва този за ...
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: За „Млад фермер”. Имате два въпроса за „Млад фермер” – за създаване на стопанства на млади фермери, а другото е за промяна в оценителната система.
Сега задавате въпроса си за създаване на стопанства, а друг път ще зададете другия въпрос.
Заповядайте.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ: Сърдечно благодаря, господин председател.
От месец септември 2013 г. ръководството на Министерството на земеделието и храните и най-вече заместник-министър Явор Гечев многократно поема ангажименти, че цитираната мярка, касаеща подпомагане на млади фермери, ще стартира през месец май 2014 г. За да могат обаче да се разработят или преработят сегашните проекти, фермерите трябва да са наясно с условията, по които ще бъдат оценявани, както и колко трябва да са големи техните стопанства. Тази информация все още не е налична и много земеделски производители, особено зеленчукопроизводителите, са притеснени, че ако условията излязат в последния момент, няма да могат да се подготвят и така отново ще им бъде отнет шансът за кандидатстване по мярката.
Затова в отворено писмо до Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” група млади фермери настояват условията, датата и бюджетът на предстоящия прием на мярката за млади фермери да станат ясни не по-късно от 20 март.
Същевременно, след изпращането на отвореното писмо, в неделя, 16 февруари 2014 г., излиза репортаж на bТВ, в който се казва отново, че мярката ще отвори през месец май и за повече информация фермерите могат да се обърнат към най-близката Служба за съвети в земеделието.
След като фермерите се свързват с най-близката Служба за съвети в земеделието, получават отговор, че последните не знаят нищо за новите условия, както и че тези условия първо трябва да бъдат обнародвани в „Държавен вестник”. По този начин Министерството на земеделието и храните допълнително стимулира търсене на такива проекти, което по никакъв начин не може да бъде задоволено с крайно ограничения бюджет в момента.
В тази връзка задавам следните въпроси: кога ще бъдат обнародвани условията за кандидатстване по мярката и защо ръководството на Министерството на земеделието и храните, в лицето на господин Гечев, оповестява публично подвеждаща информация?
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Гуджеров.
Господин министър, заповядайте за отговор на въпроса.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Господин председател, с риск да наруша правилата само искам да допълня предишния въпрос, че консултантските не са 150 милиона в програмата, а са само 8 милиона, господин Гуджеров. Може би някой стар драфт четете.
Но да се насочим към следващия въпрос.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин Гуджеров! Кога ще бъдат обнародвани условията за кандидатстване по тази мярка? Целта на Министерството на земеделието и храните, която то си е поставило по отношение на подпомагането на стартирането на стопанството на млади фермери, е мярката да бъде първата достъпна за кандидатстване в рамките на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. още през календарната 2014 г.
Към момента е представен първи проект на Програмата за 2014-2020 г. и текстове на отделните мерки. Проектът беше обект на обсъждане, тематична работна група за разработване на бъдещата програма следва да представи своите бележки и предложения още един път.
След финансиране на текстовете по мярката управляващият орган на програмата ще предложи и съответния проект на наредба за прилагане на мярката. В нея ще бъдат посочени подробно условията за предоставяне на финансова помощ.
Отчитайки всички тези фактори и необходимостта от съгласуване на програмата с органите на Европейската комисия, управляващият орган по програмата ще предприеме всички действия по навременната информираност на потенциалните кандидати за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по мярката, включително и разработване на приложимото национално законодателство в рамките на 2014 г.
Друг основен важен момент за планиране и определяне на период на прием на Мярката 2014 г. е значителният интерес към подобен тип на подпомагане от страна на млади земеделски производители и посоченият в бъдещата програма приоритет за подпомагане на същите, който инициира и Вашият въпрос.
Защо ръководството на МЗХ оповестява публично подвеждаща информация?
Подготовката на мерките по Програмата 2014-2020 г. е един динамичен процес, който е свързан с редица фактори, най-вече с приложимото европейско законодателство, които оказват влияние върху процеса на програмиране и разработване на условията и реда за подпомагане. При предоставяне на информация от страна на Министерството на земеделието и храните по отношение на напредъка по разработване на програмата и условията, отделните мерки, включително прогнозни и възможни периоди за прием по отделните мерки, се взема под внимание текущото състояние на процеса, програмирането и етапът за разработване на програмата.
Също така официалната информация за отделните периоди на прием по мерките се публикува в интернет, в сайта на програмата под формата на прогнозен индикативен график. Конкретните периоди на прием се публикуват също на интернет страницата на програмата, като същите се определят със заповед, в която изрично се посочват точните дати и приемът на определения бюджет на съответната мярка. Информацията на интернет сайта на програмата е публично достъпна и всеки потенциален кандидат има възможност да се информира за възможностите, които предлагат мерките от програмата.
В допълнение следва да се направи уточнението, че при планиране на конкретни периоди на прием ще бъде осигурена прозрачност и навременна осведоменост на потенциалните кандидати за възможностите на изискванията по отделните мерки от програмата, което от своя страна ще осигури време на кандидатите за подготовка на проектите и предложения за необходимите документи за кандидатстване. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
Заповядайте, господин Гуджеров.
ПАВЕЛ ГУДЖЕРОВ (ГЕРБ): Господин министър, все пак не чух отговор на въпроса защо е дадена подвеждаща информация от господин Гечев, поне на мен не ми стана ясно. Защо знам, че няма такава информация за изготвена наредба? Защото самият господин Гечев по време на комисията отбеляза, щрихова някакви промени, които ще се случат конкретно по „Млад фермер”, които все пак още не са се случили. Госпожа Танева го попита: „И все пак, кога ще отворите”, той каза: „Когато видите заповедта, тогава ще отворим”.
Самият той много се учудва защо получаваме предимно проекти за червеи. Това ще стане ясно в следващия въпрос, но днес няма да мога да го задам. Все пак мога да Ви дам една таблица, с която съм сигурен, че разполагате, относно това какво излиза една инвестиция в червеи и една инвестиция в крави, овце или нещо друго и крайното финансиране, което ще се получи, е едно и също. Самият Вие като професионалист и човек от бранша, имате представа какво е да се гледат 200 квадрата червеи и 165 овце например.
Още веднъж: на консултантските услуги – явно аз не се изразих добре, мога да покажа мерките, които реално не отиват в сектора, реално не отиват за земеделие и за общини и те наистина са 150 милиона: трансфер на знания и действия, консултантски услуги за управление на стопанство, „Сътрудничество” – Мярка 16, Мярка 17 – „Управление на риска”, Мярка 20 – „Техническа помощ” и така нататък, общо 161, близо 162 милиона. Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря, господин Гуджеров.
Желаете ли да направите дуплика, господин министър?
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Господин председател, уважаеми господин Гуджеров! Това, което искате да чуете като информация относно стартирането на Мярка 112, действително е искано не само от Вас, а и от много хора, които кандидатстват за тази мярка.
Да, ние нееднократно сме споменавали, не само господин Гечев, аз също, че имаме намерение тази мярка да стартира през май месец на собствен риск, тоест на риск на държавата. Потвърждаваме, че ако не май, началото на юни тази мярка желаем да стартира, защото знаете, че проектите, които са подадени по нея, са твърде много, може би ще бъдат финансирани само 400. Има поне два-три пъти по толкова, които желаят да кандидатстват по тази мярка, така че сме на мнение, че тя трябва да стартира на собствен риск. Тогава ще бъдат изготвени съответните наредби... Не тогава, естествено предварително ще бъдат изготвени наредбите, за да могат кандидатите да видят какви са изискванията.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
И последно за деня Халил Летифов и Шендоан Халит са задали въпрос относно информация за откриване на процедура за набиране на проектни предложения по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.
Заповядайте, да зададете въпроса.
ХАЛИЛ ЛЕТИФОВ (ДПС): Благодаря Ви.
Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги! Само встрани от въпроса да припомня на господин министъра, че проектите са около 2600, специално за Мярка „Подпомагане на младите фермери”. Ако си спомняте, господин министър, последните три-четири години там се увеличиха многократно задълженията на младите фермери да инвестират в техника, включително многократно се увеличиха осигуровките, които плащаха, така че цялата помощ отиваше да се платят тези ангажименти.
В тази връзка е и нашият въпрос във връзка с публикуван на сайта на Министерството на земеделието и храните Проект за нормативни документи, в частност доклада за Проект за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 6 април 2009 г. за условията и реда за прилагане на Мярка 214 „Агроекоелогични плащания” от Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г.
В доклада става ясно, че са очертани ясни тенденции за намаляване на административната тежест при подаване на заявления в общинските служби „Земеделие” и областни дирекции на Държавен фонд „Земеделие”. Проектът на наредбата изцяло отговаря на логиката на прехода и предходната програма към Програмата за развитие на селските райони за 2014-2020 г.
Въпросите, които възникват и тревожат немалка част от земеделските производители, предимно младите земеделски производители, част от които са кандидатствали по Мярка 112 за създаване на стопанства за млади фермери, са свързани с това, че през кампания 2014 няма да се подават заявления за подпомагане, а само за плащане. Това означава, че няма да се приемат заявления от нови кандидати. Също така ако някой от бенефициентите, кандидатствали до момента, е решил да увеличи своята площ, то той няма да има възможност да получи допълнително компенсаторно плащане по мярката за увеличените си площи.
Друг казус, който възниква, ако промените бъдат въведени по този начин, касае кандидатите, подали заявления за подпомагане по Мярка 112. Голяма част от тях са поели ангажимент, че ще отглеждат в своите стопанства биопродукти и съответно ще кандидатстват по Мярка 214 през настоящите години.
Има и други казуси, но за да вляза във времето, ще задам два въпроса. По какъв начин министерството предвижда да компенсира новите производители на биологична продукция и всички останали кандидати, които ще загубят възможност да получат компенсаторни плащания, предвидени в Мярка 214 за увеличени площи и/или животни? Второ, по какви критерии ще се извърши ранкингът на подадените в Държавен фонд „Земеделие” над 2600 проекта по Мярка 112, след като кандидатите няма да имат възможност да кандидатстват по тази мярка? Благодаря.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Летифов.
Като задавате много въпроси, така става – избирате някои от тях, които да зададете тук.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Летифов, уважаеми господин Халит, уважаеми дами и господа народни представители! Поради заплаха от недостиг на средства Министерството на земеделието и храните взе решение 2014 г. да бъде нулева за нови ангажименти по Мярка 214 – „Евроекологични плащания”.
Като пример мога да Ви посоча, че плащанията по мярката през последните две години нарастват от 28 млн. евро през 2012 г. на 138 млн. евро през 2013 г., или увеличението е почти пет пъти. Ако през 2014 г. допуснем плащанията да се увеличат дори само два пъти, се изправяме пред реалния риск да не прилагаме нови евроекологични дейности през целия следващ планов период 2014-2020 г., защото новоприетите петгодишни ангажименти ще изчерпят предварително всички средства, предвидени за новата Програма за развитие на селските райони. Ако имаше възможности за компенсиране, Министерството на земеделието и храните нямаше да прибягва до такава мярка.
Оценката на заявлението за подпомагане по Мярка 112 – „Създаване на стопанство на млади фермери” се извършва в съответствие с критериите за оценка, посочени в Наредба № 9 от 2008 г. Тези критерии за оценка са включени в текста на програмата още през 2012 г. Максималният брой точки, който може да получи едно заявление за подпомагане, е 100, като същите се формират на базата на изпълнение на посочените и в Приложение № 1 към Наредба № 9 критерии за оценка.
Предоставянето на точки по всеки един от критериите е обвързан с обективни и проверими от страна на Държавен фонд „Земеделие” факти и обстоятелства за конкретния кандидат и заявление за подпомагане. Всяко заявление за подпомагане се обработва индивидуално, като се извършва проверка в каква степен същото отговаря и изпълнява критериите за допустимост и критериите за оценка, посочени по-горе.
В допълнение правим уточнението, че Мярка 214 – „Агроекологични плащания” е включена в програмата 2007-2013 г., което от своя страна не предвижда възможност за поемане на нови ангажименти през 2014 г. поради липса на свободен финансов ресурс по мярката. Липсата на свободен финансов ресурс по Мярка 214 на практика прави невъзможно кандидатстването през 2014 г., което от своя страна прави заявените от кандидатите по Мярка 112 намерения за кандидатстване практически неизпълними.
Министерството на земеделието и храните в качеството си на управляващ орган на програмата държи на стриктно и прозрачно прилагане на процедурите за избор и оценка на проектните предложения. Приемът на заявления за подпомагане на всички компенсаторни мерки ще започне след одобрение на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. от Европейската комисия. Следвайки разчетите на подготовката на програмата и имайки предвид, че заявления за подпомагане по тези мерки се подават всяка календарна година, заедно със заявлението за подпомагане по схеми и мерки за директни плащания, това ще се случи от 1 март 2015 г.
Както вече споменах, Министерството на земеделието и храните не разполага с финансови ресурси за компенсиране на нови кандидати по мерките „Агроекология и климат” и „Биологично земеделие”, но в същото време направи всичко възможно да подсигури средства, необходими за поетите вече петгодишни ангажименти. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, уважаеми господин министър.
Заповядайте за реплика, уважаеми господин Халит.
ШЕНДОАН ХАЛИТ (ДПС): Благодаря, господин председател, че ни дадохте възможност днес да участваме в парламентарния контрол.
Уважаеми господин министър, разбираме актуалния период на действие на програмите и процедурите по прием на проектни предложения. В регламентите обаче са дадени възможности на страните членки да избегнат подобни ситуации. Сигурен съм, че служителите в администрацията на Министерството на земеделието и храните и Държавен фонд „Земеделие” са професионалисти и с необходимите компетенции да ги разчетат и приложат съгласно нашето законодателство и да се позволи при възможност подпомагане или с национални схеми, или чрез нормативите на регламентите на Европейския съюз за поемане на нови ангажименти, които впоследствие се прехвърлят финансово към новата програма.
Уважаеми господин министър, нашето притеснение са биопроизводителите и тези, чиито петгодишни ангажименти са изтекли през 2013 г., да останат без подпомагане.
Относно промяната при ранкирането на проектите по Мярка 112 е важно да се отбележи, че декларацията за поемане на ангажименти за кандидатстване по Мярка 214 в същността си е поемане на ангажимент за извършване на агроекологичните дейности, включително и биологично земеделие. В този случай би било по-коректно според нас поетите ангажименти да се причислят към поемане на ангажименти за кандидатстване по новите мерки от програмата и над тях да им бъдат дадени допълнително точки при ранкинга по Мярка 112, съгласно процедурите, обявени при прием на документите. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин Халит.
Заповядайте, уважаеми господин министър.
МИНИСТЪР ДИМИТЪР ГРЕКОВ: Уважаеми господин председател, уважаеми господин Халит! През програмния период 2014-2020 г. дейностите от Мярка 214 – „Агроекологични плащания” ще се трансформират в две нови мерки: „Биологично земеделие” и „Агроекология и климат” и ще се прилагат по идентичен начин.
Земеделските производители, които имат поет петгодишен ангажимент по Мярка 214 и им остават две години, ще трябва да довършат поетия през предходния период ангажимент, като подадат през следващите две календарни години – 2014-2015 г., заявления за подпомагане.
Поетите ангажименти по дейности от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. ще бъдат финансирани от бюджета на програмата до края на 2015 г., а след това ще бъдат изплатени от бюджета на Програмата за развитие на селските райони през периода 2014-2020 г.
Земеделски производител може да кандидатства по новите мерки от програмата 2014-2020 г. само с дейности, различни от дейностите, по които имат поет стар петгодишен ангажимент. Благодаря Ви.
ПРЕДСЕДАТЕЛ МИХАИЛ МИКОВ: Благодаря Ви, господин министър.
С това днешният парламентарен контрол приключи.
Знаете, във вторник – извънредно заседание. Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,16 ч.)


Председател:
Михаил Миков

Заместник-председатели:
Мая Манолова
Алиосман Имамов

Секретари:
Пламен Нунев
Шендоан Халит
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ВТОРО НАРОДНО СЪБРАНИЕ