Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Стенограми от пленарни заседания
ТРЕТО ИЗВЪНРЕДНО ЗАСЕДАНИЕ
София, вторник, 21 ноември 2017 г.
Открито в 14,45 ч.
21/11/2017
Видео архив » Преглед на видео архив
Председателствали: председателят Цвета Караянчева и заместник-председателят Явор Нотев

Секретари: Симеон Найденов и Николай Александров

ПРЕДСЕДАТЕЛ ЯВОР НОТЕВ: Добър ден, уважаеми народни представители!
Имаме кворум.
Откривам заседанието. (Звъни.)

Уважаеми народни представители, днешната програма, съобразно предварително приетия дневен ред, включва точка единствена:
ОБРЪЩЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ Г-Н АНТОНИО ТАЯНИ КЪМ НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ.
Ще имаме възможността да изслушаме обръщението на господин Таяни през следващите минути.
Очакваме влизането на гостите в залата. (Всички стават и приветстват гостите с ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, колеги.
Уважаеми колеги народни представители! Днес Народното събрание посреща своите приятели от Европейския парламент. За нас е чест да приветстваме президента Антонио Таяни – председател на Европейския парламент. (Ръкопляскания.)
В ложата на балкона на пленарната зала са и членовете на Председателския съвет на Европейския парламент. Моля да ги приветстваме с добре дошли! (Ръкопляскания.)
Уважаеми господин президент Таяни, уважаеми господин генерален секретар Веле, уважаеми дами и господа председатели, уважаеми дами и господа народни представители, Ваши превъзходителства, скъпи гости! От свое име и от името на народните представители на Четиридесет и четвъртото народно събрание на Република България имам честта да Ви приветствам с „Добре дошли!“ в сградата на българския парламент. От края на XIX век до днес тя е символ на демокрацията в страната. В навечерието на първото българско председателство на Съвета на Европейския съюз нашият девиз „Съединението прави силата!“ е по-актуален от всякога. Именно затова той бе възприет за официално мото и на председателството ни.
Вашето участие в пленарното заседание днес е ясен знак за отличното сътрудничество между Народното събрание и Европейския парламент. Народното събрание и Европейският парламент вървят ръка за ръка. Уверена съм, че през следващите месеци то ще стане още по-интензивно и ползотворно. За успеха на парламентарното измерение на председателството ще ни е необходима и Вашата ангажираност, и Вашата подкрепа. Нека не забравяме, че парламентарната дипломация е съществен фактор за намирането на консенсус по актуалните теми на Европейския съюз.
Уважаеми колеги, това, което ни събира днес, е общата ни отговорност към европейските граждани – заедно да начертаем пътя към една сигурна, справедлива и просперираща Европа. За всички нас е висока чест, че председателят на Европейския парламент ще направи днес обръщение към българския парламент. Един политик със забележителен парламентарен опит, политик, за когото най-важен приоритет е да работи за приближаването на Европа до гражданите, политик, който винаги поставя на водещо място приоритетите на европейците – безработица, сигурност, имиграция, защита на околната среда.
Господин Таяни, за мен е чест да Ви предоставя думата за обръщение към българския парламент!
Заповядайте. (Ръкопляскания.)
АНТОНИО ТАЯНИ: Госпожо председател Караянчева, уважаеми депутати, дами и господа! За мен е огромна чест, че мога да говоря пред представителите на българския народ, на който искам да предам най-горещ поздрав от целия Европейски парламент. Ако аз и моите колеги, председатели на политически групи, сме тук днес, то не е само заради една традиционна среща във връзка с предстоящото Ваше председателство, но и защото искаме да засвидетелстваме чрез нашето присъствие близостта ни до европейските институции, до гражданите, искаме да доближим Европа до нейните граждани, до важния ангажимент, който поех аз в момента на моя избор като председател на Европейския парламент, и един приоритет, разгледан също предвид предстоящите европейски избори през 2019 г. (Ръкопляскания. Прекъсване поради технически причини.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Заповядайте отново, господин Таяни. (Ръкопляскания.)
АНТОНИО ТАЯНИ: Смятам, че това, през което в момента преминаваме с моите колеги – председателите на парламентарните групи, не са само официални срещи, за да се подготви шестмесечното председателство на България, но са по-скоро плодотворни срещи. Наистина имаше срещи по много важни теми, които касаят нашата Европа. Ние сме много доволни от това как протекоха нещата и не можеше да не приключим срещите, които са политически, с парламентите. За нас отношенията с националните парламенти са изключително важни. Принципът на субсидиарност е един от най-важните принципи, на които се основава Европейският съюз. Вашата задача е да проверявате дали ние спазваме винаги тези принципи, тоест това е основно – да има сътрудничество между нас.
Нашият ден завършва със срещата с Вас, но също така и с една среща с българските студенти. И защо е тази среща? Защото ние имаме цел, както и Вие имате, да сближим Европа с гражданите. Това е един ангажимент, който е много точен, който аз поех в момента, в който бях избран през месец януари за председател на Европейския парламент, и той също е насочен към предстоящите избори през 2019 г.
Със сигурност не е много лесна задача – това, което аз поех, и считам, че всички ние сме в икономическа криза, от която тъкмо излизаме, безпрецедентният миграционен феномен, на който сме свидетели, заплахата от тероризъм, която все още виси над нашите градове – това са основните притеснения на нашите граждани. Европейските народи искат от институциите да отговорят на тези страхове по един конкретен начин. Трябва да ги слушаме и да ги защитаваме. И само като отговаряме истински, можем да отговорим на риториката на тези, които предлагат на всички затваряне и свиване сами в себе си, и това противопоставя Европа на държавите членки. В Европа държавите, регионите не са изобщо констрастиращи единици, но допълващи се нива на това многостепенно управление, което днес се налага, като единственото решение е да се устои на сложността на съвременните проблеми.
Трябва да отбележим, че някои проблеми се разрешават най-добре на регионално ниво, други – на държавно ниво, а други пък на европейско ниво, и на това прилагане, както казах в началото на моята реч, на принципа на субсидиарност и пропорционалност, чийто контрол е едно от задълженията на всеки един национален парламент. Но за да се направи така, че всичко това да функционира, се нуждаем от ефикасни институции, които са способни да отговорят на предизвикателствата на нашето време. Европейският парламент започна широк дебат за бъдещото на Съюза и за вида на реформите, които са необходими. Приносът на националните парламенти има ключово значение за това.
Освен това предвид че една голяма част от законодателната дейност на националните парламенти се състои в приемането и транспонирането на европейското законодателство в държавния регламент, те имат възможността да обяснят и илюстрират на техните граждани и техните избиратели конкретната добавена стойност на Европа в тяхното ежедневие.
Националните парламенти не се съревновават с Европейския парламент, напротив, те са негови естествени съюзници, Вие сте нашите най-добри съюзници за сближаването на гражданите на Европа с европейските политики. Европейските парламенти и националните парламенти вече сътрудничат ефикасно на различни форуми и посредством различни механизми на сътрудничество и диалог. Имам предвид например Конференцията на парламентарните комисии КОСАК, Конференцията на Комисията по вътрешна политика и групата за външна безопасност. За функционирането на последната група сме сигурни, че можем да помогнем на България да завърши започнатото.
Относно икономическото управление Европейският парламент ще е домакин в Брюксел на парламентарна седмица в Европа. Българското председателство може да разчита още отсега на нашата пълна подкрепа и на нашето сътрудничество.
Смятам, че България се подготвя много добре за шестмесечното председателство на Европа, което ще започне от началото на следващата година. Смятам за особено подходящ избора на българското правителство да направи отворено към гражданите председателство, което да е близо до гражданите. Искам също така да поздравя Вас и българските власти на всяко ниво за постигнатия напредък в последните години.
Според последния доклад на Механизма за сътрудничество и контрол на Европейската комисия, публикуван миналата седмица, България показва нов напредък. Окуражавам Ви съответно да следвате този път. В сравнение с Франция или Германия България представлява една малка държава, но има огромен потенциал, който трябва да използва, за да последва поетия път към разрастване на конкурентоспособността и отваряне на пазара. Това може да бъде използвано и като предимство – модернизацията на манифактурната промишленост, пълното интегриране на единния пазар на стоки и услуги, засилването на енергийните инфраструктури, на транспорта и на дигиталните технологии.
Със своите външни граници – морски и сухопътни, границата си с Турция, България, Вашата страна, е ключова за успеха на европейската политика за сближаване – както за безопасност, така и за управление на миграционните процеси. Имиграцията, казах го в началото, е един епохален и глобален феномен. Можем да го посрещнем само с една обща политика – силна, структурирана и ефикасна. Отделните държави, особено тези, които се намират по границата, както са България, Италия и Гърция, не могат и не трябва да бъдат оставяни сами. И считам, че бе важно съобщението, че работата по европейската охрана ще започне с присъствието на едно ядро във Вашата държава.
Миналата седмица Европейският парламент одобри своята позиция за реформата на регламента в Дъблин – една много спешна реформа, защото системата за убежище се оказа неефикасна и съвсем неадекватна да отговори на миграционната криза. Това е нечестно и трябва да бъде незабавно променено. Трябва да подчертая, че България заслужава оценката и аплаузите на европейските държави за това как упражнява контрола на своите външни граници.
Относно Шенген парламентът поддържа убедено, както винаги, влизането на България в тази система. Очаквам, пожелавам в това отношение да се постигне скоро съгласие и в Съвета.
Дами и господа депутати, България може да разчита много на своите най-млади деца, които често са изключително талантливи. Това е огромен потенциал, който трябва да бъде оценен и поддържан в полза на държавата, а също и за да се пребори със застаряването на населението. Трябва да действаме заедно, да предложим на тези младежи професионално бъдеще. Ако искаме да създадем заетост, трябва да привлечем по-големи инвестиции, особено в сферите на дигиталните технологии, на креативната промишленост и на туризма. Да не говорим за големите възможности, които предлага красивият град Варна.
В края на миналата седмица участвах в среща с лидерите на държавите членки в други институции за растеж и развитие. В края на срещата един от европейските стълбове за социалните права налага борбата с младежката безработица като основен приоритет. Трябва да внимаваме следващите месеци тези ангажименти да не останат само като едни добри намерения. Трябва обаче да бъдат приведени в конкретни действия. А конкретните действия не са нищо друго освен добра политика, една политика за поддържане на земеделието, политика за поддържане на малките и средните предприятия, политика за поддържане на занаятчийството, тоест една добра политика, която поддържа реалната икономика.
Накрая бих искал да припомня, че Вашата страна има ключова роля за бъдещата връзка на Европа със Западните Балкани, Вашето председателство вече я е включило сред своите приоритети и благодарение на ангажимента на министър-председателя Бойко Борисов бе включено като постоянна точка в дневния ред.
Скоро бях на официално посещение в Черна гора, а в началото на следващата година ще имам още една мисия в други страни от Балканите. Споделям Вашата чувствителност за това и осъзнаването на стратегическата важност на процеса за стабилизиране и интегриране на Балканите. Не можем да изоставим тази европейска зона на амбициите на други страни извън Европа. Трябва да дадем силен сигнал на сближаване на Балканите посредством нашата дипломация, икономически, също чрез сътрудничеството на инфраструктурите – не само транспортните, но и дигиталните.
Днес също помислихме за един избор, който би могъл да бъде споделен с Европейския парламент и българското председателство – да се разшири безплатният роуминг и в балканските държави. Това би бил един добър сигнал, че ние, европейците, даваме превес на тази реалност, която искаме да бъде все по-близо до нас, защото, ако не постъпим така, рискуваме фундаментализмът и тероризмът да използват тези територии, да се трансформират в кръстопът на трафик на дрога и на престъпност. Това не искаме и не можем да го толерираме.
Уважаеми колеги, трябва да увеличим доверието и интереса на гражданите към изграждането на Европа, защото този общ проект изисква много труд, но това е нашата единствена възможност за бъдещето, ако наистина искаме да избегнем нашият континент да бъде осъден на една маргинална роля от страни като САЩ, Китай, Русия или Индия. Ние бяхме вече достатъчно слаби в миналото – неща, които касаеха Европа, значи имаме ситуацията с Близкия изток, това, което се случва в Сирия, това, което се случва и в Африка. Ние трябва да бъдем силни, да говорим с единен глас и да направим така, че да има единна външна политика и обща политика на защита.
Разбира се, много неща в Европа се променят. Не всичко е както трябва. Щяхме да сме слепи, ако кажем, че няма изобщо неща за коригиране. Трябва да го направим, тоест всички заедно трябва да направим това. Ето защо считам, че е изключително важно да започнем големия дебат за бъдещето на Европа, за да разберем къде и как можем да се намесим. Разбира се, необходими са реформи.
Много хора мислят, че трябва да се направят корекции в договорките, но първата реформа, която смятам, че трябва да бъде направена, няма нужда от смяна на договорките, нарича се „завръщане към политиката“.
Политиката трябва да се завърне и да бъде главен герой на европейските избори, защото, когато политиката е слаба, има други, които решават вместо политиката. Политиката не е нищо друго освен мястото на представяне на народите. Политиката в една демокрация като нашите се обсъжда в парламента, но първият избор, който трябва да направим, е да се върне политиката. Безсмислено е Вие да казвате, че бюрокрацията управлява, в Брюксел нещата не работят, защото изборите са бюрократични. Ако политиката не развива своята роля, разбира се, както казах, има веднага други, които ще заемат мястото на политиката, тоест ние сме тези – избраните от народа, които трябва да решат, и ако сме се справили добре, гражданите ще ни се доверят, ако не сме се справили, ще трябва отново да работим, както преди, защото вече гражданите няма да ни се доверяват. Но това е ключовият механизъм и ние трябва да отговорим. Ако упражняваме нещо, което не е подчинено на волята на народа, тогава има нещо, което не работи добре. Ние трябва да помним това по един много ясен начин.
Казах неща, които не са хубави, но трябва да си спомним, че има и други много положителни неща. Да не забравяме, че сме най-големият пазар на света – една зона на мир и просперитет, и всички ни завиждат. Ние сме единствената част на планетата, където смъртното наказание е премахнато. Критиката към европейските институции, което в последните години бе отправена с всички дефекти, това не е нищо друго освен единственият начин, който европейските народи намериха по мирен начин да разрешат техните противоречия след две хиляди години братоубийствени войни, но мирът и стабилността не са наготово и неотменими. Това е тежко, ако го помислим.
Точно тази година стават десет години от влизането на България в Европа. Почина големият български философ Цветан Тодоров. Бих искал да цитирам една негова мисъл, чието съобщение е живо и актуално. Той каза: „Цивилизованото съвпада с моралното поведение, което никога не е придобито окончателно – нито от страна на един отделен индивид, нито от страна на един отделен народ.“ Всички трябва да помним тези думи. Всяко завоювано нещо никога не е окончателно и никога не е неотменимо.
Ето защо, скъпи приятели и депутати в българския парламент, моля Ви да допринесете и да ни помогнете да придобием европейския проект, да обясним на гражданите, така че всички от Бургас до Лисабон, от Малта до Рованиеми да се чувстват съпричастни. Обръщам се към това авторитетно събрание да участва активно в дебата за бъдещето на Съюза и да насърчава електората за 2019 г., когато и българските граждани ще бъдат призовани да изберат своите представители в Европа.
Аз съм сигурен, че така както винаги се е случвало в миналото в трудни моменти, Европа може да разчита на Вас, на стойността, интелигентността и ентусиазма на този древен европейски народ, на който Вие сте представители. Нашето бъдеще е заедно! „Съединението прави силата!“ Благодаря за Вашето внимание. (Ръкопляскания.)
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин президент Таяни.
Колеги, искам да поканя председателите на парламентарните групи от българския и Европейския парламент и заместник-председателите на Народното събрание да заповядат в зала „Изток“ за предстоящия разговор с президента Таяни. Заповядайте.
Закривам заседанието. (Звъни.)

(Закрито в 15,15 ч.)Председател:
Цвета Караянчева

Заместник-председател:
Явор Нотев

Секретари:
Симеон Найденов
Николай Александров
Форма за търсене
Ключова дума
ЧЕТИРИДЕСЕТ И ЧЕТВЪРТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ