Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно разходвани средства от капитала на Българската банка за развитие Емил Караниколов, министър на икономиката 18/03/2019 в процес на обработка
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно намаляване на хранителните отпадъци Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/03/2019 в процес на обработка
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно актуалните проблеми на българите в Украйна и предприетите действия от страна на Министерството на външните работи Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/03/2019 в процес на обработка
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно програми за допълващи се дейности към кариерното ориентиране на учениците и изграждане на система за кариерно ориентиране на ученици в училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/03/2019 неотговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно липса на постоянен служител в пощенска станция село Камено поле, община Роман Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 15/03/2019 в процес на обработка
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно статистика за медицинските длъжности Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно статистика относно заболеваемостта в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно прилагане на Рамковата директива за морска стратегия Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/03/2019 неотговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно инвестиции в пътна инфраструктура в област Смолян Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/03/2019 неотговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно трайното укрепване и обезопасяване на свлачището на път II-86 в участъка Смолян-Средногорци при с. Тикале Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/03/2019 неотговорено
ЕРДЖАН СЕБАЙТИН ЕБАТИН; Относно забраната на неместния вид Американска норка (Neovison Vison) и липсата на конкретни действия от страна на МОСВ по въпроса за зачестилите сигнали за забелязани екземпляри от вида Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/03/2019 неотговорено
ДЕСИСЛАВА ВЪЛЧЕВА АТАНАСОВА; Относно реализирането на проекти по Проект "Енергийно обновяване на българските домове" в област Разград Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно обновяване на базата на Спешната медицинска помощ на територията на област Добрич по проекта за модернизация на спешната медицинска помощ Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/03/2019 отговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; Относно изграждането на нов мост над р. Бели Осъм, гр. Троян, обл. Ловеч Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно изпълнението на проект за реконструкция на пречиствателната станция в гр. Тервел Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/03/2019 неотговорено
БОРИС ПЕТКОВ КЪРЧЕВ; МАНОИЛ МИНЧЕВ МАНЕВ; Относно проект за обходен път на гр. Казанлък след тунела под Шипка, осигуряващ връзка на републикански път I-5 с републикански път I-6 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
ПЛАМЕН ИВАНОВ МАНУШЕВ; ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно изпълнението на проект "Рехабилитация на водопровод Помпена станция Малина до водоем 300 м3 - Генерал Тошево" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 отговорено
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерките, предприети от Министерството на правосъдието за противодействие на незаконната реч на омраза Цецка Цачева, Министър на правосъдието 13/03/2019 отговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно постигнати резултати по изпълнение на препоръките от Доклада на ЕК за напредъка на България по механизма за сътрудничество и оценка Цецка Цачева, Министър на правосъдието 13/03/2019 отговорено
РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; Относно изпълнение на Оперативна програма "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 неотговорено
ТЕОДОРА РАДКОВА ГЕОРГИЕВА; Относно изработването и одобряването на кадастралната карта и кадастралните регистри за територията на Студентски град и дейността на Международната работна група за извършване на цялостен анализ на правния и градоустройствения статут на имотите в местност "Студентски град" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2019 неотговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно агресията в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/03/2019 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно сериозен пропуск в условията на труд на служители от Министерство на вътрешните работи Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 12/03/2019 неотговорено
БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно продължаващо ограничение на скоростта за движение на автомагистрала "Тракия" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/03/2019 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно форум "Двойният стандарт при храните в ЕС - да сложим проблема на масата", който се проведе на 30 април 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/03/2019 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно демографската криза Марияна Николова, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/03/2019 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно компостираща инсталация за разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци, инсталации за предварително третиране на битови отпадъци и съпътстваща инфраструктура за Регионална система за управление на отпадъците на общините Сандански, Струмяни и Кресна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/03/2019 неотговорено
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно състоянието на републикански пътища Гл. път I-3 " Гара Бяла - о. п. Плевен - Луковит - Коритна - Ябланица - Ботевград " ; III - 306 " Луковит - Червен бряг - Чомаковци - Еница - Еница - Кнежа- Оряхово " и III - 307 " Луковит - Дерманци - Угърчин - Микре " извън и в населените места на територията на Община Луковит , Област Ловеч и в частност в общинския център гр. Луковит Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/03/2019 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно осигуряване на визи за руски туристи в България Николина Ангелкова, министър на туризма 07/03/2019 неотговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно въвеждането на разпоредбите на Директивата за аудиовизуални медийни услуги в българското законодателство Боил Банов, Министър на културата 06/03/2019 неотговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно изграждане на ракетни площадки за противоградова защита в област Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/03/2019 неотговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно свръхупотреба на енергийни напитки на деца в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/03/2019 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно разходвани средства за подобряване на жилищните условия на ромите Томислав Дончев, заместник министър-председател 06/03/2019 неотговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно добив на скално-облицовъчни материали Теменужка Петкова, министър на енергетиката 06/03/2019 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно закриване на паралелка във Финансово-стопанската гимназия "Васил Левски" гр. Добрич Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/03/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно интегриран проект за подобряване на водния сектор в гр. Добрич Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/03/2019 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно мерки на министерството да пресече нахлуването на "джендър идеалогията" в българските училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 01/03/2019 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; Относно позицията на Министерството на младежта и спорта по Конвенцията на Съвета на Европа срещу манипулиране на спортни състезания Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/02/2019 отговорено
МЛАДЕН НИКОЛОВ ШИШКОВ; Относно спортната инфраструктура за лека атлетика Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 28/02/2019 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно интегриране на ромите Томислав Дончев, заместник министър-председател 28/02/2019 оттеглен
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно изпълнението на оперативна програма "Околна среда 2014 - 2020" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/02/2019 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно изграждането на четирилентов път между Бургас и най-посещавания черноморски курорт Слънчев бряг Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/02/2019 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно основен ремонт на пътен участък между АМ " Струма " и град Сандански Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/02/2019 отговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; Относно закупуването на 120 високопроходими спешни автомобили Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/02/2019 неотговорено
АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно стъпки за насърчаване на вътрешния туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 26/02/2019 отговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно туристическия пазар в Сърбия Николина Ангелкова, министър на туризма 26/02/2019 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно нападението над лекари Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2019 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно осигуряване на обществения ред и сигурност в страната при провеждане на спортни мероприятия Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 26/02/2019 отговорено
ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г. Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2019 отговорено
ВЕНКА КОНСТАНТИНОВА СТОЯНОВА; Относно националната здравно-информационна система Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2019 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ГЕЧЕВ; Относно кампания за кандидатстване по Проект " Красива България " 2019 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/02/2019 отговорено
КЛАВДИЯ ГЕОРГИЕВА ГРИГОРОВА-ГАНЧЕВА; Относно ефект на мерките, свързани със защита на служителите срещу неизплащането на трудови възнаграждения и обезщетения от работодателя Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/02/2019 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно условия за българските граждани и бизнеса след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС Емил Караниколов, министър на икономиката 26/02/2019 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно Лот 6 "Път II-86 Пловдив - Асеновград от км 14+860 до км 25+150, с обща дължина 10,3 км, област Пловдив" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно отпуснати 30 млн. лв. за лечебни заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2019 отговорено
ДАНИЕЛА ДОБРЕВА ДИМИТРОВА; Относно "Енергийна ефективност в периферните райони - 2" Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2019 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно основен ремонт на републикански път III-1003 Рударци-Кладница Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2019 отговорено
ВАЛЕНТИН МИРЧОВ МИЛУШЕВ; РАДОСЛАВА ПЛАМЕН ЧЕКАНСКА; Относно ремонтни работи по път II-62 Дупница - Самоков Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 26/02/2019 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно актуалната ситуацията с разпространението на заболяванията от морбили на територията на страната Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 26/02/2019 отговорено
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; Относно дейността на Център за асистирана репродукция Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/02/2019 отговорено
ИГЛИКА ИВАНОВА ИВАНОВА-СЪБЕВА; Относно действия на Министерство на правосъдието по отношение на превенцията на домашното насилие Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/02/2019 отговорено
АННА ВАСИЛЕВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно развиване на потенциала на човешкия ресурс на съдебната власт, чрез изграждане на ефективен модел за придобиване на юридическа правоспособност Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/02/2019 отговорено
МАРИЯ ЙОРДАНОВА ИЛИЕВА; Относно изпълнение на решенията на Европейския съд по правата на човека Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/02/2019 отговорено
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ; ПЛАМЕН ТРИФОНОВ ХРИСТОВ; Относно разходване на средства от Министерството на отбраната за медии и кампанията "Бъди войник" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/02/2019 неотговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно събиране на такса шум (екологична) от летищата за обществено ползване Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/02/2019 неотговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно финансиране на средното образование за 2020 - 2021 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/02/2019 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно повишаване статуса на българския учител Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/02/2019 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно прилагане на Закона за семейни помощи за деца Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/02/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно откриване на консулство на Република България в град Барселона, провинция Каталуния, Кралство Испания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 20/02/2019 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно здравно неосигурени лица Владислав Горанов, Министър на финансите 20/02/2019 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно условия за българския бизнес след оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС Емил Караниколов, министър на икономиката 15/02/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно влагане на количества течен оборски тор в земеделските земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/02/2019 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно финансиране на дунавските общини за осъществяване на дезинсекционна кампания през 2019 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 15/02/2019 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; Относно финансово състояние на "СБР - НК" ЕАД, филиал Павел баня, област Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 15/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно предприети действия по възстановяване на неправомерно изплатените суми по Договор № 18/121/06803 от 28.08.2014 г. подписан между Държавен Фонд "Земеделие" и ППК "СТАРТ 93" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/02/2019 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно ръководители на дипломатически мисии Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/02/2019 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно безопастност при експлоатация на сградата на Безистен в град Ямбол Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно състоянието на съоръжение (мост), намиращо се на (83+200 км), част от Републикански път I-6 от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ през територията на област Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно състоянието на пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа на територията на област Русе Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; Относно стратегията за развитие и подкрепа на българската култура и изкуство, творческите и културните индустрии в България, която Министерството на културата ще приеме, както и представянето на нова методика за справедливо разпределение съгласно тази Стратегия на бюджетните средства за 2019 г. Боил Банов, Министър на културата 14/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ВАЛЕРИ МИРЧЕВ ЖАБЛЯНОВ; Относно изразходвани средства по Споразумения за предоставяне на консултантски услуги с ЕЦБ и СБВР Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на Военномедицинска академия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно финансовото състояние на лечебни заведения Росен Желязков, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 14/02/2019 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно изграждане на временни пътища и сондажи на територията на Югозападно Държавно Предприятие Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/02/2019 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно необходимост от разширение на околовръстен път на гр. Пловдив , включващ път III-805 , участък от път I-8 Пазарджик - Пловдив-пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86 , участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян ( км 0+000 до км 14+750) Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подобряване качеството и на превантивния и на текущия контрол в строителството и на строителните продукти Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2019 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно създаването на публичен регистър на разпространителите и доставчиците на медийни услуги Боил Банов, Министър на културата 14/02/2019 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно случаите на морбили /дребна шака/ на територията на Република България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно подобряване на качеството на живот на групи от населението чрез развитие на социалната икономика и чрез прозрачни социалноотговорни бизнес практики Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 14/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изпълнението на Цел 18, Мярка 80 от програмата на правителството 2017 - 2020 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно възможности за финансиране на етапите от геотермалната отоплителна система в гр. Златоград Владислав Горанов, Министър на финансите 14/02/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно структурни промени в Института по криобиология и хранителни технологии към Селскостопанската академия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно незаконна сеч на гори на територията на община Оряхово, област Враца Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/02/2019 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно приоритети на Министерството на външните работи по отношение на помощта за развитие Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/02/2019 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно изграждане на обходен път на град Плевен, свързващ пресичането на АМ "Хемус" с път II - 35 Плевен - Ловеч с републикански път I-3 Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно сондажи, прокарване на временни пътища и други строителни дейности на територията на ТП "Държавно горско стопанство Кресна", Югозападно Държавно Предприятие Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/02/2019 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно замърсяването с мазут на плажа на къмпинг "Добруджа" край гр. Шабла Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/02/2019 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно Финансовото състояние на община Стамболово за 2018 г Владислав Горанов, Министър на финансите 13/02/2019 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно изграждане на допълнителен пътен участък на територията на община Сандански Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно средства отпуснати за опазване и развитие "Античен комплекс", разположен в землището на с. Гърло, община Брезник, област Перник, включващ "Храм-кладенец", Късноантичната крепост "Кула", "Римска баня" Боил Банов, Министър на културата 13/02/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно рехабилитация, ремонтни дейности и стойността им на територията на община Перник Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/02/2019 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно финансовото състояние на община Тополовград за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 13/02/2019 отговорено
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ; Относно сключени договори за ремонт на въоръжение и техника между министъра на отбраната и "ТЕРЕМ-ХОЛДИНГ" ЕАД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно финансовото състояние на община Маджарово за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 13/02/2019 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно финансовото състояние на община Симеоновград за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 13/02/2019 отговорено
ВЕСЕЛИН НАЙДЕНОВ МАРЕШКИ; Относно състоянието на Военно издателство Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно разпределение на бюджета на Националната здравноосигурителна каса Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/02/2019 оттеглен
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно обществена поръчка по ЗОП за избор на изпълнител за охрана на ТЕЦ "Марица изток 2" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно осигуряване на условия и възможности за физическа активност и спорт за хора с увреждания Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно укрепване на местното самоуправление Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2019 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно балансираното регионално развитие и укрепване на местното самоуправление Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно капиталов ремонт на танкове Т 72 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно разходи за отбрана и повишаване на отбранителните способности на българската армия Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проект за придобиване на бронирани машини за пехотата Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно указания на министъра на отбраната по отбранителната политика Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно Програма за развитие на отбранителните способности на Въоръжените сили на Република България 2020 Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустените в Белославското езеро количества течна тарова фракция от свинекомплекс в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна в периода от 01.01.2012 г. до 3.12.2018 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия по изграждане на участък от АМ "Струма" в Кресненското дефиле, преди да е приключила обществената поръчка за избор на изпълнител Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Никола Козлево за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Върбица за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Хитрино за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Велики Преслав за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Смядово за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Нови Пазар за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Каолиново за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Венец за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно финансовото състояние на община Шумен за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/02/2019 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно Закон за задължителното депозиране на печатни и други произведения Боил Банов, Министър на културата 12/02/2019 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно държавната политика на Министерството на земеделието, храните и горите за развитие на памукопроизводството в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/02/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно съкращенията на персонал в "Напоителни системи" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/02/2019 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно увеличение на работните заплати в администрацията на МЗХГ и на второстепенните разпоредители на бюджетни кредити Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно дейност на Дирекция поземлени отношения и комасация към МЗХГ Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно действия или бездействия на служители на СДВР при гражданска инициатива проведена пред Президентството на Република България Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 11/02/2019 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно нарушения на Закона за държавния бюджет и на Закона за публичните финанси в община Септември, Пазарджишка област Владислав Горанов, Министър на финансите 11/02/2019 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно приети мерки във връзка със създаването на Единна система за туристическа информация Николина Ангелкова, министър на туризма 11/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проблеми в аптечната мрежа, свързани с Наредба Н-18/ 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно пенсиониране на директора на ОУ " Иван Вазов ", с. Поточница, обл. Кърджали Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/02/2019 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно извършени укрепителни дейности на свлачище при кв. 8+800 и ремонтни дейности на първи тунел " Мало Бучино " на АМ " Струма " Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/02/2019 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно проблеми с въвеждане в експлоатация на проект " Надграждане на основните системи на Агенция " Митници " за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно информация относно регистрирани земеделски производители на аквакултури Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно информация относно регистрирани земеделски производители на аквакултури Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно проблеми с достъпността на определени лекарствени средства Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/02/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно рехабилитация на третокласен път III -559 с. Полски градец - Тополовград - с. Устрем , област Хасково Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/02/2019 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно фискализиране на паркинг автомати Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно нередности във връзка със Заповедното производство Цецка Цачева, Министър на правосъдието 08/02/2019 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно рехабилитация на републикански път I-7 км. 189+300 до път III 7006 км. 202+290 от разклона на Садово и Везенково в посока Върбица и отварянето на Върбишкия проход за движение на МПС Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/02/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно броя и окомплектоването на местата за лишаване от свобода в Република България от държавни служители Цецка Цачева, Министър на правосъдието 08/02/2019 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно задължения и вземания към 31.12.2018 г. на Министерство на здравеопазването и Националната здравноосигурителна каса по държави и суми Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Батак за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Септември за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Пазарджик за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Стрелча за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Белово за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Велинград за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Сърница за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Брацигово за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Лесичово за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Панагюрище за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно състоянието на мост на река Улу дере до с. Бориславци, община Маджарово Петя Аврамова, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Пещера за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно финансовото състояние на община Ракитово за 2018 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 08/02/2019 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно предоставяне на услугите в домашна стред ("Личен асистент" и "Домашен помощник") за подкрепа на хора с увреждания и възрастни хора, които са в частична или пълна невъзможност за самообслужване и/или в риск от социално изключване през 2019 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/02/2019 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно реимбурсиране на лекарство срещу спинална мускулна атрофия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/02/2019 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно предприемане на действия по съхраняване на археологичен паметник на културата в гр. Стара Загора, под "Аязмото" Боил Банов, Министър на културата 08/02/2019 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно организиране и провеждане на неофашистка проява в България -Луковмарш Младен Маринов , Министър на вътрешните работи 07/02/2019 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно дейностите по почистване на речното корито и осигуряване на проводимост на река Тунджа в землището на село Розово, които провокираха напрежение и протести сред жителите на селото Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/02/2019 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политика на Министерството на образованието и науката за превенция на насилието в образователните институции Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 07/02/2019 отговорено