Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функционалните задължения на министъра на Българското европредседателство към момента Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/09/2018 в процес на обработка
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно системни спирания на тока в гр. Мартен, общ. Русе, обл. Русе и гарантиране на електроподаването през зимния сезон в област Русе Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/09/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно състояние на спортните бази в училищата на територията на Пловдив област Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно процедура на Министерството на отбраната за осигуряване летателната годност на самолети Су-25 К/УБК Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно възможността за електронно обучение на учениците Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/09/2018 неотговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно невярна, неадекватна и подвеждаща информация, изпратена от Българската агенция по безопасност на храните до Световната организация по здравеопазване на животните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно проблеми при тютюнопроизводството и мерките, които Министерство на земеделието, храните и горите предприема за тяхното решаване Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно актуализиран проект на инвестиционен разход "Придобиване на нов тип боен самолет", приет с Решение на 43-ото Народно събрание на 2 юни 2016 г. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно актуализиран проект за инвестиционен разход "Придобиване на многофункционален модулен патрулен кораб за ВМС", приет с Решение на 43-то Народно събрание на 2 юни 2016 г. (ДВ, бр.43 от 2016 г.) Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно разработване и приемане и областни планове за развитие на горските територии Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно изплащането на задължения от "Топлофикация София" ЕАД към БЕХ и "Булгаргаз" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 19/09/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно проект за инвестиционен разход за придобиване на основна бойна техника за пехота Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2018 неотговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно отпускане на допълнителни бройки към Център за спешна медицинска помощ Хасково за сформиране на допълнителен екип към филиала в гр. Тополовград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 19/09/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно мерки за недопускане на заболяването африканска чума по свинете в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2018 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно подписване на Споразумение за защита на децата от съдържание, което е неблагоприятно или създава опасност от увреждане на тяхното физическо, психическо, нравствено и/или социално развитие Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 18/09/2018 неотговорено
ХРИСТИАН РАДЕВ МИТЕВ; Относно издаването на Наредба по чл.450а, ал.3 от Гражданския процесуален кодекс за електронни запори на банкови сметки Цецка Цачева, Министър на правосъдието 18/09/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприети мерки от органите на МВР за преустановяване, разкриване и недопускане извършването на престъпление по чл. 159 Наказателния кодекс Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/09/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно включване на ваксината срещу Ку-треска в държавната профилактична програма за 2019 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/09/2018 неотговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; Относно определяне цената на поливната вода от "Напоителни системи" ЕАД - клон Хасково, за поливен сезон 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/09/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно брой регистрирани животновъдни обекти по чл. 137 от Закон за ветеринарномедицинската дейност на територията на област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/09/2018 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно финансово и оперативно състояние на свързаните предприятия с "Държавна консолидационна компания" ЕАД Емил Караниколов, министър на икономиката 13/09/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българско-Швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/09/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно мерки, визия и осигуряване на надлежната защита на защитена местност "Клептуза", общ. Велинград Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/09/2018 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно подкрепа на пчеларството и спазване на Наредба №13 за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно състояние на родилната помощ в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно чистотата на въздуха в Република България Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/09/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно актуално състояние на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изразходваните финансови средства и стойността на сключените договори Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на канализация в кварталите Средна кула и Долапите на град Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/09/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно просрочени задължения на/към Националната здравноосигурителна каса към/от чужди държави и фондове Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/09/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно премахването на подоходния критерий при определяне правото на месечни помощи за отглеждане на дете до завършване на средно образование Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 12/09/2018 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно състоянието на пътната маркировка и пътните знаци в регион Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/09/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно проведена инвентаризация на активите на "Напоителни системи" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2018 отговорено
РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно процедура по предоставяне на концесия за добив на подземни богатства - строителни материали от находище "Киреч Търла" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/09/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно изпълнение на оперативна програма "Морско дело и рибарство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно финансовото състояние на "Напоителни системи" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/09/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно нападение на дървесни видове от вредители Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/09/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно нападение на дървесни видове от вредители Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/09/2018 отговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно нерешени проблеми с Регионално управление на образованието - Сливен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно степента на риска от по-масово разпространение на заболяването "западнонилска треска" у нас Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 05/09/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прилагане на разпоредбите на Наредба № 4/14.09.2004 г.на министъра на регионалното развитие и благоустройството за условията и реда за присъединавяне на потребителите и за ползване на водоснабдителните и канализационни системи Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/09/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно организацията нa дейността на детските кухни, необходимост от промени в правилата за регистрация на желаещите и получаването на храна за неорганизиран контингент деца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/09/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно лечение на пациенти с Муковисцидоза и Пулмонална хипертония Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 04/09/2018 оттеглен
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно каменни кариери до с. Белащица, Община Родопи, Област Пловдив Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/09/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно концесия за добив на подземни богатства по чл.2, ал.1, т.5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище "Кереч Търла" участък "Кереч Търла - запад" и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с.Едрево, община Николаево, и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, област Стара Загора, на АС - Стоунс" - ООД, Пловдив Теменужка Петкова, министър на енергетиката 28/08/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно концесия за добив на подземни богатства по чл. 2, ал. 1, т. 5 от Закона за подземните богатства - строителни материали - варовици и доломити, от находище „Кереч Търла“, участък „Кереч Търла – запад“ и участък "Кереч Търла - изток", разположено в землището на с. Едрево, община Николаево и в землищата на с. Братя Кунчеви и с. Оряховица, община Стара Загора, на "АС - Стоунс" ООД, Пловдив Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/08/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно проблеми с водоподаването на кв. Рилци, гр. Добрич Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/08/2018 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно реализиране на съвместна дейност с трансплантационните центрове в Европа на базата на двустранни и многостранни споразумения Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/08/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в гр. Харманли и други населени места от общината Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/08/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно установена наднормена концентрация на уран в питейната вода в град Харманли и други населени места в общината Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/08/2018 неотговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно Наредба №6 от 10.05.2018 г. за реда за лицензиране на спортните организации в Република България Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/08/2018 неотговорено
ДИМИТЪР НИКОЛОВ ЛАЗАРОВ; ЗАПРЯН ВАСИЛЕВ ЯНКОВ; Относно взетите мерки срещу замърсяване на атмосферния въздух в района на с. Белащица от дейността на двете кариери Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/07/2018 отговорено
ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; Относно процедура по отдоване на концесия на Летище София Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27/07/2018 отговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно придвижване на животни и консумация на месо при условията на заболяването чума по дребни преживни животни (овце и кози) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/07/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/07/2018 отговорено
КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно мерки в подкрепа на българските граждани, осъдени или обвинени за трафик на хора в Гърция Цецка Цачева, Министър на правосъдието 27/07/2018 отговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно действия на Агенцията за социално подпомагане Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/07/2018 отговорено
ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно отношение към българска гражданка и начин на работа на органите на МВР в гр. Трявна и гр. Габрово Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 26/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно финансиране на изложба от Българския културен институт в Лондон Боил Банов, Министър на културата 26/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно дейността на българските културни институти в чужбина за периода януари 2017 г. - юни 2018 г. Боил Банов, Министър на културата 26/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно концесията на летище Пловдив Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/07/2018 отговорено
НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно осветлението на пътен възел "Пъстрогор" за входа на гр. Свиленград на АМ "Марица" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/07/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно критерии за изпълнител на обществена поръчка Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 оттеглен
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно Националната програма за енергийна ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 25/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на ПГИ "Рачо Стоянов" - гр. Дряново Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 25/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно проблеми в прилагане на норми на трудовото право в "Летище София" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно административна сграда, ул. "Г. Бенковски" № 1-3, част от архитектурен паметник на културата от Национално значение Боил Банов, Министър на културата 25/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно развитие на читалищното дело и подпомагане на читалищата в България Боил Банов, Министър на културата 25/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно анализ на капиталовите разходи, извършени от Летище София ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 25/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно Плащания по схемата за единни плащания на площ за отглеждане на царевица за силаж през кампании 2015, 2016, 2017 г. и по подадени заявления за кампания 2018 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно сечи в санитарно-охранителни зони на водоизточници за област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/07/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изградена през 2017 г., чрез Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, нова канализация в кв. "Делниче", гр.Батановци, община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно зачестили оплаквания и притеснения на граждани във връзка с кръводаряването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 20/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Габрово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състояние на санитарно-охранителни зони и водите във водоизточници след извършени сечища в тях за област Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно разрешителни издадени от Национална служба за растителна защита при Българската агенция по безопасност на храните за повторно използване на утайки от Софийска пречиствателна станция за отпадни води-Кубратово с оператор "Софийска вода" АД върху земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/07/2018 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно одобряване и въвеждане в експлоатация на преместваеми обекти в община Несебър Николина Ангелкова, министър на туризма 19/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по пътя Русе - Бяла Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно възстановяване на фактически изплатени средства на членове на Доброволно формирование за отстраняване на щети от наводнения в община Брегово Владислав Горанов, Министър на финансите 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изследвания Емил Караниколов, министър на икономиката 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно решение по утилизация на утайката от Пречиствателна станция за отпадни води "Златни Пясъци" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/07/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно обявяване на конкурс за директор на СУ "Христо Ботев" в град Септември Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/07/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно републикански път ІІІ-6372: с. Вукан - с. Костуринци - с. Стайчовци - с. Долна Мелна - с. Долна Лука Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно "интеграционните добавки" за хората с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/07/2018 отговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно състоянието на път III-161 Ребърково-Литаково-Ботевград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно финансиране на неправителствени организации от бюджета на Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/07/2018 отговорено
ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГАДЖЕВ; Относно дължими местни данъци и такси за недвижима собственост към общините Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно изграждане на ЛОТ 3 на АМ "Струма" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно ползите от въвеждане на смесения модел на ТОЛ такси и електронни винетки Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно опазване и поддържане на сградния фонд на "Български пощи" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно мерки за повишаване на контрола за недопускане на нерагламентиран внос на чорапени изделия Владислав Горанов, Министър на финансите 18/07/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно приоритетните задачи на Българската агенция по безопасност на храните в областта на здравеопазването и хуманното отношение към животните в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно ограничаване на незаконната сеч на горите в горските територии в България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Сандански Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно търговия с електрическа енергия, извършвана от Юридическо лице Теменужка Петкова, министър на енергетиката 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно разграничаване на торовите маси в съоръжение за съхранение в стопанството на животновъден обект с Рег. № 7419-0026 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно загробване на животински трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно загробване на животинските трупове на десетки глави овце на 15.07.2018 г. в с. Караманово, община Ценово, област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно спазване на изискванията за наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно спазване на изискваниятаза наличие на съоръжения за съхранение на оборска тор, съгласно Част ІІІ, раздел А задължителни за земеделските стопани от декември 2010 г. в животновъдните обекти с. Караманово, община Ценово, област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдни обекти с Рег. № 8700-0900, 8677А-0001, 8600Б-0002, 8600Б-0001 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно патриотичното образование и възпитание в училищата Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 18/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно случаи на Ку-треска на територията на Република България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 17/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с Рег. №6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено оглеждане на свине в област Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от 36 607 свине, съгласно Регистър на БАБХ от 30.05.2018 г. за отглеждани в животновъден обект с Рег. № 7400А - 0495 в гр. Исперих, община Исперих, област Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно осъществени проверки от служители на ДФ "Земеделие" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно държавна субсидия за читалищата Боил Банов, Министър на културата 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно данък върху откраднати коли Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно финансовото състояние на Селскостопанска академия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на торовата маса отпадаща от животновъдните обекти с рег. №:6075-0146 в с. Пъстрен и рег. №6269А-0185 в с. Боздуганово и двете за промишлено отглеждане на свине в област Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "Вардмекс" ООД Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно уведомителни писма за извършена оторизация и изплатено финансово подпомагане по схеми и мерки за Директни плащания за кампании 2015, 2016 и 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно изискване за осигуряване на затапени отточни канали под боксовете в помещенията за отглеждане на свине Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно закриване на ревматологичното отделение в МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/07/2018 отговорено
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно актуалното финансово състояние на МОБАЛ "Д-р Стефан Черкезов" - Велико Търново Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/07/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно обслужване на пациенти, нуждаещи се от АГ помощ в Карлово и областта Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 12/07/2018 отговорено
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ; Относно дейността на консулската служба на Република България в Москва Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 11/07/2018 отговорено
ВОЛЕН НИКОЛОВ СИДЕРОВ; Относно концесиите за злато на територията на Република България Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 11/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно анализ на дейността на специализираните звена по чл.17 от Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 11/07/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно водоснабдяването в общ. Аксаково и обл. Варна Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно финансовото състояние на Селскостопанска академия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 11/07/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно спечелени конкурси по мярка "Училищно мляко" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на СУ "Максим Райкович" - гр.Дряново Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/07/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно изграждане на транспортна връзка между път I-6 и централната градска част на гр. Перник, в района на комуникационен възел "Марина бара" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно забраните и ограниченията за по-стари дизелови автомобили в страните от Западна Европа и свързаното с това увеличаване на вноса на такива автомобили в България Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 11/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно противодействие на битовата престъпност Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 11/07/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отсечени 44 броя орехови дървета в общ. Шумен Нено Димов, Министър на околната среда и водите 06/07/2018 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; ТОМА НИКОЛОВ ТОМОВ; Относно разкриване на филиал на Спешна помощ в община Белица, област Благоевград Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 06/07/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно ролята и дейността на обществените съвети към училищата и детските градини Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 06/07/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно отсечени 44 броя орехови дървета от община Шумен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/07/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно предприети действия за недопускане на пътнотранспортни произшествия по път Е-79, в участъка Видин - Монтана Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 06/07/2018 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно подписване на "Европейска инициатива за интервенция" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 06/07/2018 отговорено
ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно лошото състояние на асфалтовата настилка на републикански път II - 81 София - Костинброд - Монтана - Лом, в участъка от км 5+745 до км 8+500 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно промени в Закона за културното наследство Боил Банов, Министър на културата 06/07/2018 оттеглен
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно участие на посолството на Република България в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в организирането на изложба Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/07/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно участие на Българския културен институт в Лондон в организирането на изложба Боил Банов, Министър на културата 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно ползите от Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно развитие на масовия спорт Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 06/07/2018 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно изпълнение на проекти по Приоритетна Ос 1 на Оперативна програма "Региони в растеж 2014 - 2020 г.", от общ. Шумен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно Българското председателство на Съвета на Европейския съюз Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 06/07/2018 отговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно мерки за развитие на туризма Николина Ангелкова, министър на туризма 06/07/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно новите правила, свързани с целевите помощи за хората с увреждания за помощни средства, приспособления, съоръжения и медицински изделия Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 06/07/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно нормативно регламентиране на подкрепа от личен асистент/придружител на децата и учениците в образователните институции Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/07/2018 отговорено
ИСКРЕН ВАСИЛЕВ ВЕСЕЛИНОВ; Относно не упражнен контрол при разходването на публични средства Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно мониторинг и контрол на плана за рекултивация, вследствие на дейността в с. Белащица Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2018 отговорено
ЕЛЕНА СТЕФАНОВА АКСИЕВА; Относно замърсяване на околната среда, вследствие на дейността на кариера в с. Белащица Нено Димов, Министър на околната среда и водите 05/07/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно умъртвяването на стотици животни в с. Кости, общ. Царево от Българската агенция по безопасност на храните - Бургас Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2018 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно отказана регистрация на МПС поради непокриване на екологични норми Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 04/07/2018 отговорено
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; Относно предприети мерки по възстановяване на път II - 86 - Соколовци - Смолян - Средногорци и укрепване на възникнало срутище при с. Тикале, общ. Смолян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/07/2018 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ЖЕЛЯЗКОВА; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно възникване на огнище на чума по дребните преживни животни в с. Кости, общ. Царево и последващи мерки Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно констатациите на Министерството на земеделието, храните и горите, довели до масово избиване от Българската агенция по безопасност на храните на домашни животни в Странджа планина, поради случаи на чума и предприетите мерки за недопускане на други подобни случаи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно отмяната на чл. 23 от Наредба № 3/2015 г. на Министерството, на земеделието, храните и горите за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно прекратено финансиране за рехабилитация на републикански път PVN II-11, в участъка от с. Милковица, през с. Долни Вит и с. Сомовит, до разклона за гр. Никопол, при с. Черковица, общ. Гулянци, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 03/07/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно отмяна на Заповед № РД09-459 от 16.05.2018 г., с която са утвърдени Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 8.3 "Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно компенсиране на загубите на фермерите, в резултат от констатирани огнища на чума по дребните преживни животни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 03/07/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно финансовото състояние на МБАЛ "Д-р Тота Венкова" Габрово Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 29/06/2018 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Обновяване на сградата в гр.София, ж .к. Младост 1, бл.103, вх. А и Б по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Регионално развитие" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Околна среда" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма за развитие на сектор "Рибарство" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Наложени финансови корекции на община Бургас в периода 2007 - 2013 по Оперативна програма "Административен капацитет" Владислав Горанов, Министър на финансите 28/06/2018 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно повишаване на цените на лекарства в последните два месеца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/06/2018 оттеглен
ВАЛЕНТИН ГЕОРГИЕВ ЛАМБЕВ; Относно нивата на битова престъпност в с. Камен, общ. Стражица, обл. Велико Търново Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/06/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно пенсии за деца с един и без нито един родител Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 27/06/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно спазване на изискванията в Закон за тютюна, тютюневите и свързаните с тях изделия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно приемане на национална стратегия за култура Боил Банов, Министър на културата 27/06/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно изграждането на пристройка към училищната сграда в с. Касъка, общ. Доспат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти (вкл. инсталации за изгаряне) Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно публичен национален електронен регистър на обектите и инсталациите за обезвреждане на странични животински продукти и за съхранение на странични животински продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дейността (работата) на мобилна инсталация за изгаряне, която се ползва за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях установена на територията на с. Калояновец, общ. Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно подобряване на управлението на НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно изграждането на тунела под връх Шипка Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно поредни промени в Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема "Училищен плод" и схема "Училищно мляко" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно дейността (работата) на мобилна инсталация за изгаряне, която се ползва за обезвреждане на странични животински продукти и на продукти, получени от тях, установена на територията на с. Калояновец, общ. Стара Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/06/2018 отговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно липсата на адекватна пътна инфраструктура за обслужване на Икономическа зона София - Божурище Емил Караниколов, министър на икономиката 27/06/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно тежкото състояние на пътното платно, след рехабилитацията на 20 км, отсечка от път III-804 Поповица - Асеновград и мостово съоръжение, при км 0+189 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/06/2018 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно констатирани отклонения в качеството на водите, предназначени за питейно-битови нужди Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно дължими месечни отчисления по реда на чл.60, ал.3 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците от общините разположени на територията на Пернишка област Нено Димов, Министър на околната среда и водите 27/06/2018 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно извършени залесителни дейности в горски територии с цел създаване на специални, защитни и стопански гори и на гори в защитени територии Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/06/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно ресурсна обезпеченост и организация на работа на служителите в звената на МВР, които се занимават със сигнали за инциденти с животни Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно актуално състояние на УМБАЛ Канев АД във връзка с нови сигнали за трудности в работата на лечебното заведение Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 27/06/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно информация за сиво счетоводство в сектор млекопреработване Владислав Горанов, Министър на финансите 27/06/2018 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно стратегическата визия на Министерството на земеделието, храните и горите, с оглед преустановяване на обезлюдяването на селските райони, чрез прилагане на глобална стратегия за обновяване на поколенията Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 25/06/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно плановете на Министерство на земеделието, храните и горите за почистване на езерото в кв. Панчарево Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 25/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно смяна на ръководител на СТИВ - Ирак, Ербил, регион Кюрдистан, Република Ирак Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/06/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно по-високо заплащане и по-добри условия за полагане на нощния труд Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/06/2018 отговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно облагането на доходи на физически лица получени чрез печалба от участие в хазартни игри Владислав Горанов, Министър на финансите 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно производства по придобиване на българско гражданство и техния брой по години Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/06/2018 отговорено
ЕМИЛ МАРИНОВ ХРИСТОВ; Относно финансово състояние на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно дейността на Главна дирекция "Изпълнение на наказанията" (ГДИН) Цецка Цачева, Министър на правосъдието 22/06/2018 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитет на съоръженията за съхранение на течна торова маса Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно конвенциите за уреждане на гражданството на лица с двойно гражданство и за предотвратяване на възникването на двойно гражданство Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 22/06/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно подкрепа за доставки на хляб и хранителни продукти в малки и планински селища Владислав Горанов, Министър на финансите 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Кралство Испания Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Катар Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Гърция Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно размера на инвестиции от Саудитска Арабия Емил Караниколов, министър на икономиката 22/06/2018 отговорено