Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно готовността на Агенция "Пътна инфраструктура" за обезпечаване на зимното поддържане и снегопочистването на републиканската пътна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/10/2017 в процес на обработка
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно изпълнение на Програма за развитие на селските райони по проекти за неземеделски дейности в област Плевен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/10/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно предприети действия за вливане на "Военно издателство" ЕАД във военно-ремонтни заводи "ТЕРЕМ" ЕАД Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/10/2017 неотговорено
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/10/2017 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно актуално състояние на УМБАЛ РУСЕ АД и мерки за развитието й Николай Петров, Министър на здравеопазването 13/10/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно резултата от оперативно - издирвателни мероприятия за разкриване на авторството на тежко престъпление Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/10/2017 в процес на обработка
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно политика на Министерството на отбраната за запазване на архива ва Военния филмотечен фонд Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/10/2017 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно необходимостта от педагогически съветници, психолози, ресурсни учители и логопеди в системата на предучилищното и училищното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/10/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно мерки за подпомагане на земеделски производители в сектор лозарство Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/10/2017 неотговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно едносменен режим на обучение в училища от гр.Варна без самостоятелни сгради Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/10/2017 неотговорено
КОРНЕЛИЯ ПЕТРОВА НИНОВА; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно официалната позиция на заместник-председателя на Министерския съвет г-н Валери Симеонов от 07.10.2017 г., публикувана на електронната страница на правителството Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 13/10/2017 в процес на обработка
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно разширение на околовръстен път на гр. Пловдив от ПВ "Царацово" до връзката с пътя Пловдив - Асеновград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/10/2017 неотговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно кадровата политика на РУО-Шумен Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/10/2017 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради, изпълнение на дейностите по Програмата за територията на гр. София Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2017 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно родната къща на писателя Димитър Талев в град Прилеп Боил Банов, Министър на културата 12/10/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно проведена процедура за възлагане на обществена поръчка за въвеждане на електронна система за събиране на тол-такси Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/10/2017 неотговорено
АТАНАС СЛАВЧЕВ СТОЯНОВ; Относно възстановяване на поземлени имоти в землището на община Струмянни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/10/2017 неотговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно организацията на учебното време на децата от 5-7 клас Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 11/10/2017 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно прекратено подаване на питейна вода в с. Бърложница, общ. Сливница, обл. Софийска Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/10/2017 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно тежката пътна обстановка на АМ "Марица" в участъка от гр. Свиленград до ГКПП "Капитан Андреево" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 11/10/2017 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно реализацията на проект "Екологосъобразно обезвреждане на излезли от употреба пестициди и други препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност" по Българо - Швейцарската програма за сътрудничество в община Стрелча Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/10/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Русе за 2016 и 2017 г. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 11/10/2017 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно подобект "Инсталация за компостиране на зелени отпадъци/биоразградими отпадъци към "Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" по проект: "Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)", финансиран по Договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR-5112122-C004 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/10/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно преминалите моторни превозни средства през всички ГКПП на територията на област Силистра за 2016 и 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 11/10/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно осигуряване на финансовите средства за справяне с водната криза в община Севлиево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/10/2017 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно състоянието на републикански път III-5502 "(път II-55) - Килифарево - Ялово - граница с обл. Габрово" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/10/2017 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно Рилски езера Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/10/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно откриване на българско държавно училище в Одеса Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 10/10/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно нелегални ислямски пансиони на територията на страната Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 10/10/2017 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно готовността за обезпечаване на зимното снегопочистване сезон 2017 - 2018 г. за област Добрич Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 10/10/2017 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно защитена зона BG0000181 - част от Европейската екологична мрежа "Натура 2000", нерегламентиран добив на инертни материали в имот с кадастрален № 045010, землището на с. Рибен, община Долна Митрополия Нено Димов, Министър на околната среда и водите 10/10/2017 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно признаването на българското малцинство в Република Албания Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 10/10/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно предоставяне на концесия на: "Гражданско летище за обществено ползване Пловдив" Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 10/10/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно упражняване на контрол върху дейността на животновъдни обекти в населени места Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 10/10/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно прекратена обществена поръчка за проектиране и строителство на тунел "Железница" на АМ "Струма" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 09/10/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно дължими концесионни такси от въгледобивните дружества Теменужка Петкова, министър на енергетиката 09/10/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно мерки за ограничаване популацията на хищници Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/10/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно брой на сключените договори и списък на фирмите работещи по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в община Перник Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/10/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно професионален стаж за придобиване на юридическа правоспособност Цецка Цачева, Министър на правосъдието 05/10/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно суми от влезли в сила наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда", които не са дадени за принудително събиране Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/10/2017 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно изоставане от страна на общините в изработването и приемането на общи устройствени планове Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/10/2017 неотговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно опасен пътен участък на АМ "Тракия" км. 66, ляво пътно платно (посока за гр. София) Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/10/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно необходимо изграждане на кръгово движение на пътя Пазарджик - Пловдив (разклон за с. Мало Конаре и с. Огняново) Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/10/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно авариралия през м. февруари 2017 г. понтонен мост на р. Искър, при с. Искър, община Гулянци, област Плевен, необходимост от спешни действия Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/10/2017 неотговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно пътно-транспортни произшествия на околовръстен път гр.Пловдив, включващ път III-805, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Пътен възел Царацово - Съединение (км 0+000 до км 4+120) и път II-86, участък път I-8 Пазарджик - Пловдив - Асеновград - Смолян (км 0+000 до км 14+750) Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/10/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно бъдещето на Давидковското руднично поле Теменужка Петкова, министър на енергетиката 04/10/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно подготовката на зимния туристически сезон и готовността на районните служби за пожарна безопасност и защита на населението да гарантират спокоен туристически сезон Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 04/10/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно замърсяване на атмосферния въздух в град Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/10/2017 неотговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предоставяне на информация за закритите училища, за брой на учениците и паралелките в действащите училища по отделни населени места в област Русе Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 04/10/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно предложение на Министерството на здравеопазването за провеждане на лечение с иновативни лекарствени продукти, които да се осигуряват безплатно от фирми производители Николай Петров, Министър на здравеопазването 04/10/2017 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно осигуряване на безопасен пешеходен маршрут през републикански път ІІ - 18 Софийски околовръстен път между с. Казичане и кв. Видните Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/10/2017 неотговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно изграждането на Единна система за туристическа информация (ЕСТИ) Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 04/10/2017 оттеглен
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно изграждането на Единна система за туристическа информация Владислав Горанов, Министър на финансите 04/10/2017 оттеглен
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно замърсяване на река Струма под язовир "Пчелина" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 04/10/2017 неотговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; Относно декларирани намерения за намаляване на административната тежест и изискуеми документи за издаване на свидетелства за съдимост на граждани Цецка Цачева, Министър на правосъдието 04/10/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно служители на турския Дианет в средните ислямски училища в Русе, Шумен и Момчилград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 03/10/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мигрантски маршрут през Румъния и България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 03/10/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно използването на сили и техника от състава на 68-а бригада в полицейска операция Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 02/10/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно кадрова политика в "Югоизточно държавно предприятие" ДП-гр.Сливен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/10/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно изграждане на кариера за строителни материали в район Нови Искър, гр. София Нено Димов, Министър на околната среда и водите 02/10/2017 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно опазване на боровата гора на град Карлово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/09/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; ИВАН КИРОВ ГЕНОВ; Относно оборудване за АЕЦ "Белене" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 29/09/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно незаконно строителство в с. Ново Паничарево, общ. Приморско и бездействието на общинската и държавната администрация Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/09/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно поставения от Министерството на здравеопазването приоритет за въвеждане на модел за заплащане на труда в областта на здравеопазването Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно предложението на Министерството на здравеопазването за създаване на фонд за редки болести Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/09/2017 отговорено
НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно Център за личностно и творческо развитие на децата в Благоевград Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно промените от 01.01.2016 г. условия за придобиване на право на пенсия, оценка на въздействието като ефект върху бюджета на Държавното обществено осигуряване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 29/09/2017 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно водоснабдяване и състояние на водопреносната система в с. Владо Тричково, общ. Своге, Софийска област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно изграждане на мост, свързващ ул."Копривщица" и бул."България" - гр.Пловдив Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2017 неотговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно сигнал за незаконен строеж Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно злоупотреби с изплащаните от Националния осигурителен институт обезщетения за временна нетрудоспособност Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за справяне със затлъстяването при децата Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за справяне със затлъстяването при децата Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 27/09/2017 неотговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно принципи на провежданата кадрова политика Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 27/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно състояние на път II - 58 Асеновград - Кърджали, участък Асеновград - с. Новаково Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно предприети действия за подобряване на качеството на кадастралната карта и кадастралните регистри Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно конкурс за заемане на длъжността "директор" на Държавна опера - Бургас Боил Банов, Министър на културата 27/09/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно предоставяне на представената информация от Министерство на здравеопазването пред Националния статистически институт, във връзка с регламент (ЕС) 2015/359 на Комисията от 4 март 2015 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 1338/2008 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на статистиката за разходите и финансирането на здравното обслужване, за годините 2014 г., 2015 г., 2016 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/09/2017 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно състоянието на държавната пътна инфраструктура на територията на Варненска област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2017 отговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно управление на Асоциация по ВиК Варна Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно управление на Асоциация по ВиК Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 27/09/2017 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно неспазване на правилата и нормите за пожарна безопасност на територията на Френския лицей "Виктор Юго" град София Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 27/09/2017 отговорено
АНДОН ДИМОВ ДОНЧЕВ; Относно обучението на кадри за ръководител полети Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 27/09/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно неизпълнение на Плана за действие на Република България за прилагане на Конвенцията за правата на хората с увреждания (2015 -2020 г.) Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 26/09/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно предприети мерки по функционирането и експлоатацията на Регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник, изградена с финансиране от Оперативна програма "Околна среда 2007 - 2013 г." чрез Европейския фонд за регионално развитие, договор за безвъзмездна финансова помощ № DIR - 592115 - С001 от 30 ноември 2011 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/09/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазването, съхранението и развитието на обект паметник на културата с национално значение - Билински манастир "Св. Архангел Михаил", с. Билинци, община Брезник, област Перник Боил Банов, Министър на културата 21/09/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно структура и размер на задълженията на община Перник от 2012 г. до сега Владислав Горанов, Министър на финансите 21/09/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА ЙОРДАНОВА КОСТАДИНОВА-ГУШЕВА; Относно безплатно детско здравеопазване по черноморските ни курорти Николай Петров, Министър на здравеопазването 21/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ДИМИТЪР ВЕЛИЧКОВ ГЕОРГИЕВ; Относно основен ремонт на стадион "Пловдив" в гр. Пловдив Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/09/2017 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно конкурси и назначения в Министерство на вътрешните работи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/09/2017 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно постоянно полицейско присъствие в населените места в община Брегово Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/09/2017 отговорено
ЦВЕТА ВЪЛЧЕВА КАРАЯНЧЕВА; Относно изграждането на обходен път на гр. Кърджали Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/09/2017 отговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно дейност на инсталация за производство на електроенергия от биологични отпадъци с.Труд област Пловдив Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/09/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно изграждане на Интермодален терминал в Русе Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 21/09/2017 отговорено
СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно републикански път ІІІ-7306 Лозарево - Черница - Сунгурларе - Чубра - адм. граница с област Сливен и републикански път ІІІ-7006 І-7 с. Садово - адм. граница с област Сливен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/09/2017 неотговорено
БОРИС ЯНКОВ ЯЧЕВ; Относно дейност на биоцентрала в землището на с.Труд, община Марица, област Пловдив Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 21/09/2017 неотговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно актуалното състояние на процеса по погасяване на издадените от държавата компесаторни инструменти за одържавеното имущество на гражданите Емил Караниколов, министър на икономиката 21/09/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ТИХОМИРОВ СИМОВ; Относно съкращаване на щат в Регионалното управление по образованието - Кърджали Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ - град София, бул. "Княгиня Мария Луиза" № 22, заемани от Национален геоложки фонд Теменужка Петкова, министър на енергетиката 20/09/2017 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно освобождаване на работни помещения, намиращи се в сградата на МОСВ-град София, бул."Княгиня Мария Луиза" №22, заемани от Национален геоложки фонд Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2017 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно заличаването на резерват "Купена"от списъка на Програмата "Човекът и биосферата" на ЮНЕСКО Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2017 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно състояние и ремонт на мостово съоръжение "Дъгов мост" над р. Русенски лом, гр.Русе Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/09/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно предоставяне на информация на гражданите отсносно промените в КСО за изчисляването на индивидуалните коефициенти Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 20/09/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно държавен поземлен фонд на територията на общини от облсаст Силистра Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/09/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно територия на община Тутракан Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/09/2017 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно средното образование на ученици от обединените училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2017 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно правата на българското малцинство в Украйна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 20/09/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно договорните и финансови отношения между Националния исторически музей и две юридически лица - търговско дружество "Акшаена-2007" ООД и Сдружение "Плиска" Боил Банов, Министър на културата 20/09/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно Национална олимпиада по география и икономика Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/09/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно обявения от Министерство на културата конкурс за директор на Националния исторически музей Боил Банов, Министър на културата 19/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно върнати преждевременно отпаднали ученици в училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно откриване на българско държавно училище в Одеса Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 19/09/2017 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно състоянието на хранителния блок във военно формирование 28880-Белене Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2017 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно поддържането на пътищата по време на предстоящия зимен сезон в Разградска, Русенска, Силистренска, Шуменска и Търговищка област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/09/2017 отговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд Теменужка Петкова, министър на енергетиката 19/09/2017 отговорено
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно "Специализирана болница за АЛББ - Сливен" ЕООД- прекратено чрез ликвидация Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/09/2017 отговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд Нено Димов, Министър на околната среда и водите 19/09/2017 отговорено
ХАСАН АХМЕД АДЕМОВ; Относно неправомерно разкопаване на имоти от Общински и Държавен поземлен фонд Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 19/09/2017 отговорено
КОНСТАНТИН ВЕСЕЛИНОВ ПОПОВ; Относно състояние на търговските дружества на Министерство на отбраната с принципал министъра на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 19/09/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно извършена отчуждителна процедура по реда на глава III от Закона за държавната собственост със Заповед № РД-09-4 от 20.01.2016 г. на областния управител на област Бургас за изграждане на обект: "Реконструкция на оптичен кабел на "СКАТ" ТВ при км.212+011" по отношение на части от имоти - частна собственост, намираща се в землищата на с.Равда, община Несебър и гр.Ахелой, община Поморие, област Бургас, съгласно ПУП - парцеларен план, одобрен със заповед № РД-02-15-138/09.10.2015 г. на министъра на регионалното развитие и благоустройството и влязло в закона сила писмо с изход.№ АУ14-4/19.11.2015 г. на заместник министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/09/2017 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно държавен образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 19/09/2017 отговорено
ПОЛИНА ЦВЕТОСЛАВОВА ЦАНКОВА-ХРИСТОВА; Относно езикови и културни права на българите мюсюлмани в Гърция Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 18/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно осигуряване на населението с дърва за огрев през 2017 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно актуални данни за хората с увреждания в страната Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 18/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно събрани суми от наказателни постановления по актове, съставени от служители на Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/09/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 15/09/2017 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г., 2016 г. Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Емил Караниколов, министър на икономиката 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Нено Димов, Министър на околната среда и водите 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Боил Банов, Министър на културата 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Теменужка Петкова, министър на енергетиката 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/09/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Николина Ангелкова, министър на туризма 15/09/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно проведени проверки по черноморските курорти и комплекси Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 15/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно извършени разходи по въвеждане и прилагане на електронно управление за периода -2014 г., 2015 г. и 2016 г. Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 15/09/2017 отговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; ДЕСИСЛАВА ЖЕКОВА ТАНЕВА; ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно енергийна централа за комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, използваща анаеробно разграждане над биомаса от растителни и животински субстанции на територията на град Нова Загора Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/09/2017 отговорено
ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно нивото на престъпността в морските общини Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/09/2017 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; Относно наличието на конфликт на интереси в Многопрофилна болница за активно лечение АД - Хасково в противоречие на закона Николай Петров, Министър на здравеопазването 13/09/2017 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно отпускане на безлихвен заем от републиканския бюджет на общ. Криводол Владислав Горанов, Министър на финансите 13/09/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискваните по закон при саниране на блок по Програмата за енергина ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/09/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г. Николай Петров, Министър на здравеопазването 13/09/2017 оттеглен
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно възобновяване на пълния обем на дейност и нормалната работа на най-големия работодател в община Трявна - "Емко" ООД, гр. София Емил Караниколов, министър на икономиката 13/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно погазени езикови и културни права на българското малцинство в Украйна Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно изявление на заместник министър-председателя по икономическата и демографската политика за корупционна схема в ТЕЦ "Марица - изток 2" при провеждане на поръчка за закупуване на варовик Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/09/2017 в несъответствие с ПОДНС
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно констатации на вложени топло-изолационни материали, неотговарящи на изискване по закон при саниране на блок по Програмата за енергийна ефективност Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/09/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно крайно тежкото финансово и организационно състояние на Диагностично-консултативен център "Свети Георги" - Хасково, търговско дружество към Министерството на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 13/09/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно стопанисване на общински път PVN1080 ( път II-13-с. Долни Луковит - път III-137), участък път II-13- с. Долни Луковит Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно състоянието на републиканската пътна мрежа, свързваща общините Попово и Търговище Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагането на чл. 20 от Закона за посевния и посадъчен материал Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно изпълнение на споразумение за предоставяне на консултантски услуги между МЗХГ и Международната банка за възстановяване и развитие в подкрепа на сектор "Гори" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/09/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно мерки на Министерството на вътрешните работи срещу опасното разпространение на интернет играта "Син кит" Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно приходи за държавата от концесиите на морски плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 12/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно незаети лекарски практики и мерки за справяне с проблема Николай Петров, Министър на здравеопазването 12/09/2017 отговорено
КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно Община Луковит изявява желание да се ангажира с дългосрочно стопанисване и управление на пещерите от Карлуковски карстов комплекс / Темна дупка, Проходна, Свирчовица, Банковица и Хайдушка дупка/ Нено Димов, Министър на околната среда и водите 12/09/2017 отговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно механизъм за социална оценка на индивидуалните потребности на хора с увреждания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 11/09/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно придобити по давност селскостопански земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/09/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно водна криза в гр. Плиска Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/09/2017 отговорено
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; Относно складова база за съхранение и утилизация на боеприпаси и взривни вещества "Стралджа-Мараш" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 08/09/2017 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно състоянието на инженерно-преградното съоръжение на българско-турската граница към август 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 08/09/2017 отговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно информация за работата на МОН по обхващане и задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/09/2017 отговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно процедура "Изграждане и развитие на центрове за върхови постижения" към Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/09/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно етап на реализиране на проекти за справяне с безводието в общ. Севлиево Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 08/09/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно проверките на СМГ "Паисий Хилендарски" от Агенция за държавна финансова инспекция и от Министерството на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 08/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблеми при отпускането и изплащането на пенсии на български граждани, работили в Гърция Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 08/09/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно спазване на законовата процедура и добрата практика при проведен конкурс в ИА "ВКВПД", в Териториален отдел - Бургас, главна дирекция "Военни клубове и военно-почивно дело" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 07/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за задържане на децата в училище Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/09/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за преодоляване на недостига на учители по физика в средното образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно провеждането на политиката по безопасност на храните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/09/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно регистрация на правните основания за ползване на земеделските земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/09/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно осигуряване на достъп до извънболнична медицинска помощ на лица, които нямат доход и/или лично имущество, което да им осигурява лично участие в здравноосигурителния процес Николай Петров, Министър на здравеопазването 01/09/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно представяне на подробна информация за направените касови разходи от Министерството на здравеопазването, по отделни видове показатели, съгласно одобрената за съответната година бюджетна класификация за годините - 2014 г., 2015 г. и 2016 г Николай Петров, Министър на здравеопазването 01/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно водоснабдяването на село Спасово, община Чирпан, област Стара Загора Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/09/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно ограничаване на употребата на наргилета от малолетни и непълнолетни Николай Петров, Министър на здравеопазването 01/09/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно нередности в първи взвод "Военна полиция" - Казанлък Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/09/2017 оттеглен
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно неправомерно назначаване на управител на "Плод - зеленчук" ЕООД - гр. Габрово Емил Караниколов, министър на икономиката 01/09/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно резултати от назначената проверка по изпълнението на Националната програма за енергийна ефективност - качество на строителството и работа на надзорните фирми, използвани за санирането материали, пожаробезопасност на същите Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 01/09/2017 отговорено
КРУМ КОСТАДИНОВ ЗАРКОВ; Относно проблем с електричеството в гр. Глоджево, общ. Ветово Теменужка Петкова, министър на енергетиката 31/08/2017 отговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; Относно път ІІ-99 "Царево-Малко Търново" от км 56+860 до км 114+060, с обща дължина 57 км Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 31/08/2017 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с венерически заболявания в страната и в частност в област Шумен Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/07/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно възстановяване на нормалната атмосфера в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/07/2017 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г. Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 26/07/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно участие на академичните среди в работата на българското правителство Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 26/07/2017 отговорено
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; Относно провеждане на събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 26/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно ангажимент за извършване на обществени превозни услуги от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД по линия Троян-Плевен-Троян Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно предоставяне на обобщена информация за структурата на приходите и разходите на организациите реализиращи дейност във функция "Здравеопазване" Николай Петров, Министър на здравеопазването 26/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно създаване на маршрути за поклоннически и религиозен туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 25/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 24/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 24/07/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/07/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 24/07/2017 отговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно реализирането на заложените мерки в Оперативна програма "Развитие на селските региони" 2014-2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/07/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно състоянието на пътища II-99 и III-908 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно запазване на Военния санаториум в гр. Поморие Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/07/2017 отговорено