Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Входящ номер
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
КОЛЬО ЙОРДАНОВ МИЛЕВ; Относно проблеми по възстановяването на спортната зала във военно формирование 22220-гр. Сливен Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/03/2018 в процес на обработка
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно изграждане на обходен път на гр. Брегово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/03/2018 в процес на обработка
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно издадени разрешителни и събирани такси за водоползване от язовири "Душанци" и "Жеков вир" Нено Димов, Министър на околната среда и водите 21/03/2018 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно подкрепата за мерките на Великобритания срещу Русия след отравянето на Сергей и Юлия Скрипал Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 20/03/2018 неотговорено
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно ремонтът, поддръжката и реконструкцията на паметника на Бузлуджа Боил Банов, Министър на културата 20/03/2018 оттеглен
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно ремонт на път гр. Пловдив - с. Скутаре, община Марица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/03/2018 в процес на обработка
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно преустройство на съществуващо кръстовище в кръгово на път ІІ-64 при км 48+728 и път ІІІ-606 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/03/2018 в процес на обработка
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно насоки за кандидатстване по мярка 8.6 "Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработка, мобилизиране и търговия с горски продукт" от Програмата за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 20/03/2018 в процес на обработка
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изпълнението на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/03/2018 в процес на обработка
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно функции на Министерския съвет Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 20/03/2018 в процес на обработка
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно Ваше изявление по повод позицията на Великобритания за отравянето на Сергей Скрипал Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 16/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно мерки за безопасност, предприети от Националния орган за безопасност на България в резултат на извършени през 2016 г. проверки на УП и ЖП Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 16/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно мястото и развитието на пробационните мерки в България Цецка Цачева, Министър на правосъдието 16/03/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно републикански път III-637: с.Вукан - с.Мрамор - с.Горочевци - с.Видрар - с.Дьоковци - с.Пенкьовци; Републикански път III-6372: с.Вукан - с.Костуринци - с.Стайчовци -с.Долна Мелна - с.Дълга Лука Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/03/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно сроковете и времето за издаване на разрешително за стопански риболов, на специално разрешително за улов на определен квотен вид риба и за удостоверение за придобито право за усвояване на ресурс от риба и други водни организми във водите на Черно море и река Дунав Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/03/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно добив на бяла пясъчна мида Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/03/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно воденето на риболовни дневници от риболовни кораби с дължина под 10 м. Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/03/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ВЕСЕЛИНОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно проверка от страна на Национална агенция за приходите /НАП/ на български физически и юридически лица като ползватели на автомобили от висок ценови клас Владислав Горанов, Министър на финансите 16/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно предоставени кредити за закупуване на фураж в периода 2008-2012 г Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно създаването на Национална онкологична стратегия Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/03/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно действията на МВР по отношение на контрол и предотвратяване жестокост към животни Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 16/03/2018 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно взаимодействие на Българска агенция по безопасност на храните и МВР по отношение на контрола за хуманно отношение към животните Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 16/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно състоянието на път II-81 София - Лом, участък Монтана - Лом Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно програмата за дентално протезиране на възрастни хора Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 16/03/2018 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно пътища от републиканската пътна мрежа с изтекъл експлоатационен срок на територията на област Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 15/03/2018 неотговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно бъдещето на Затвора в град Белене Цецка Цачева, Министър на правосъдието 15/03/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансово състояние на община Поморие Владислав Горанов, Министър на финансите 15/03/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансово състояние на община Несебър Владислав Горанов, Министър на финансите 15/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно политики за Многогидишната финансова рамка за периода 2021-2027 на ЕС Владислав Горанов, Министър на финансите 15/03/2018 неотговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно Спортно училище - гр.Велико Търново Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 15/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно проблеми и нарушения в читалищната дейност в с.Самуилово, общ.Стара Загора Боил Банов, Министър на културата 15/03/2018 неотговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно възникналия инцидент в цех на Завод-3 в гр. Казанлък на дружеството "Арсенал" АД Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 15/03/2018 неотговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно финансовата децентрализация на общините Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно предприетите мерки за превенция срещу престъпността на територията на курортен комплекс "Слънчев бряг" и черноморските общини Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно здравно неосигурените лица Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно либерализиране на системата за ваучери за храна Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно политики за Многогодишната финансова рамка за периода 2021-2027 на ЕС Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 14/03/2018 в несъответствие с ПОДНС
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно осигуряване на средства за изграждане на паметник в град Плевен в памет на героите от Дойранската епопея Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 14/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно лицата, които заплащат данък върху доходите на физически лица Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно законодателни промени в Закона за местните данъци и такси Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно средствата, постъпили в Националния компенсационен жилищен фонд Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно изплащане и отчитане на транспортните разходи на педагогическия персонал Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/03/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно установяване причините и условията, способстващи извършването на престъпления против личността на детето, с цел своевременното им отстраняване Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/03/2018 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно опазване на горите в землището на община Девин Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/03/2018 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно обявяването новите образци на акцизните бандероли Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно извършените проверки от НАП Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; Относно дейността на Областната дирекция на МВР Варна Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/03/2018 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно подзаконовата нормативна уредба в областта на ваучерите за храна Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно започналата наказателна процедура от страна на Европейската комисия, свързана с разпоредби в Закона за данък върху добавената стойност Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно състояние на третокласния път III-305 от републиканската пътна мрежа, в участъка, преминаващ през с. Садовец, общ.Долни Дъбник, обл. Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/03/2018 неотговорено
ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно структура и размер на задълженията на община Бургас от 2010 година до сега Владислав Горанов, Министър на финансите 14/03/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно състоянието на предпазните диги по поречието на р. Тимок на територията на община Брегово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/03/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно състоянието на питейната вода в община Брегово и региона Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата, предназначена за питейни нужди на територията на община Трън Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на община Брезник Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на община Радомир Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно качеството на водата предназначена за питейни нужди на територията на община Земен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно регистри в системата на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно действията на Министерството на образованието и науката по намаляване на административната тежест в дейността на учителите в системата на средното образование в България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно капацитета на съоръженията за съхраненията на течен и твърд оборски тор на фирма "Караджа Фаг" ООД с ЕИК: 826018141, развиваща производствена дейност в с. Драгомъж, община Исперих, област Разград Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно заустване на течна торова маса в Белославското езеро от свинекомплекс собственост на "Манекс Сън" АД в с. Слънчево, община Аксаково, област Варна в Белославското езеро Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/03/2018 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно техническото състояние на съоръженията за гарантиране безопасната експлоатация на язовирите в област Пазарджик, с цел недопускане на риск за живота и здравето на населението и стопанските субекти Емил Караниколов, министър на икономиката 14/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно спазването от българските съдилища на сроковете по чл. 344, ал. 4 от Кодекса на труда за разглеждане на трудови спорове Цецка Цачева, Министър на правосъдието 14/03/2018 оттеглен
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно Взетите мерки и контрола по изпълнението на горскостопанските планове и програми по защитата на горските територии от ерозия и порои на територията на Северозападно, Северноцентрално, Североизточно, Югоизточно, Югозападно и Южноцентрално държавни предприятия Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/03/2018 неотговорено
ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политиката на МОН за осигуряване условия за работа, квалификация и развитие на ръководните кадри в системата на средно образование в страната Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 14/03/2018 неотговорено
ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ; Относно проект за преносен газопровод Симитли-Разлог-Банско Теменужка Петкова, министър на енергетиката 14/03/2018 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно случаите на агресивно отношение и побой над деца в детски заведения Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/03/2018 неотговорено
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно осигуряване на спешна медицинска помощ на територията на гр. Копривщица и близките населени места Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 14/03/2018 неотговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно речната граница между България и Румъния Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 14/03/2018 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; ГЕОРГИ ДИМИТРОВ АНДРЕЕВ; ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно реакцията и предприетите мерки от Министерството на външните работи по повод изказване на 11.03.2018 г. на президента на Република Турция Реджеп Ердоган, касаещо население и територия в пределите на Република България Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 14/03/2018 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно извършени проверки в дирекция "Социално подпомагане" - Габрово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 14/03/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно "Плод и зеленчук" ЕООД - гр. Габрово Емил Караниколов, министър на икономиката 14/03/2018 неотговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно предприети мерки във връзка с тежкото финансово състояние и нуждата от ремонт в Специализираната болница за активно лечение на белодробни болести Перник ЕООД Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 13/03/2018 неотговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно случая с генералния консул на Република България в гр. Одрин (Турция) във връзка с честването на националния празник Трети март Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 13/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно доставки на електрическа енергия за нуждите на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/03/2018 неотговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; Относно основен ремонт на водопроводната мрежа в гр. Велико Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/03/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно посещение на органите на реда на домашни адреси Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/03/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно проверките на пешеходните пътеки Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; Относно периодична липса на животоподдържащи лекарства Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно проект на Методика за субсидиране на лечебните заведения през 2018 г Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/03/2018 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно пребазиране на Министерството на здравеопазването и на НЗОК Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 09/03/2018 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно великденски добавки към пенсиите Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 09/03/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно проект по Мярка 6, Подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитието на малки стопанства" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/03/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно конкурс за главен секретар в Областна дирекция "Земеделие" -Стара Загора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 09/03/2018 неотговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно качества и показатели на питейната вода в област Шумен Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/03/2018 отговорено
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно качества и показатели на питейната вода в област Шумен Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно задължително ваксиниране Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 08/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно отчитане на концентрациите на диоксини и диоксиноподобни съединения в димните газове на пещите използващи за гориво RDF в "Девня Цимент" АД гр. Девня, област Варна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 08/03/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно контрола на горските територии като дейност на Изпълнителната агенция по горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/03/2018 неотговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно проведена инвентаризация на активите в "Напоителни системи" ЕАД Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/03/2018 неотговорено
БОРИС ВАНГЕЛОВ БОРИСОВ; Относно състоянието на горския фонд на територията на област Габрово Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 08/03/2018 неотговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно сключени сделки от "Холдинг БДЖ" ЕАД на Софийската стокова борса Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 08/03/2018 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно заявени инвестиционни намерения за изграждане на АЕЦ "Белене" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 07/03/2018 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно злоупотреби с деца и детски образи в рекламни съобщения и клипове Валери Симеонов, заместник министър-председател по икономическата и демографската политика 07/03/2018 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно ремонтни дейности на пътна инфраструктура на АМ "Люлин" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/03/2018 неотговорено
ДЖЕВДЕТ ИБРЯМ ЧАКЪРОВ; ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; Относно необходимостта от предприемане на спешен и неотложен ремонт, реконструкция и рехабилитация на третокласен път "Юговски разклон - Лъки"/ III-861 (Бачково-Хвойна) - Югово - Лъки - Джурково - местност Здравец - местност Мимина вода - местност Рожен (Чепеларе-Соколовци) в Община Лъки, област Пловдив до границата с област Смолян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно негативните явления пораждани от генерираните газови емисии, твърд и течен инфилтрат от инсталация за "Биогаз" на площадката на "Градус 2" ООД, гр. Нова Загора, върху здравето на населението в гр. Нова Загора, течащи и подпочвени води и почви Нено Димов, Министър на околната среда и водите 07/03/2018 неотговорено
МИХАИЛ ИВАЙЛОВ ХРИСТОВ; Относно срока на валидност на свидетелствата за управление на моторни превозни средства на лица с трайни увреждания Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно извършване на гола сеч в крайречен парк в район Искър, гр. София Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/03/2018 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно подготовката за предстоящия летен сезон Николина Ангелкова, министър на туризма 07/03/2018 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; Относно етапа на изпълнение на обхода на град Поморие Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/03/2018 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно действия на Българската банка за развитие Емил Караниколов, министър на икономиката 06/03/2018 неотговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; Относно стартиране и кандидатстване по подмярка 6.4 от Програма за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/03/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно качеството на атмосферния въздух в София след предприетите мерки Нено Димов, Министър на околната среда и водите 06/03/2018 оттеглен
ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно обществена поръчка за изработване на телевизионни, аудио и интернет клипове и банери за популяризиране на председателството на България на Съвета на ЕС Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 02/03/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно дейността на Централния орган за покупки за нуждите на органите на изпълнителната власт Владислав Горанов, Министър на финансите 02/03/2018 оттеглен
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно относно актуализиране на акта за създаване на Висше военноморско училище "Н. Й. Вапцаров" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 02/03/2018 оттеглен
АНТОН КОНСТАНТИНОВ КУТЕВ; Относно проведената на 22.01.2018 г. среща на министър-председателлите на Република България и Чешката република Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/03/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно подкрепа в обвързаната подкрепа Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/03/2018 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно нотификациите за обвързаната подкрепа Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 02/03/2018 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно нарушения при изпълняване на дейността на началника на РУ - Тетевен Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/03/2018 неотговорено
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА; КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно плановете на Министерството на здравеопазването за оздравяване на МБАЛ "Христо Ботев" АД, гр. Враца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/03/2018 оттеглен
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно АМ Русе - Велико Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/03/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно необходимостта от разширение на 6-километровата връзка на Стара Загора с автомагистрала "Тракия" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 02/03/2018 неотговорено
ПЕТЯ ЦВЕТАНОВА АВРАМОВА; КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; Относно осигуряване нормален работен процес в отделенията на Многопрофилна болница за активно лечение "Христо Ботев" АД, гр. Враца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 02/03/2018 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно жалба срещу отказ за включване в дейност "личен асистент" на Национална програма "Асистенти на хора с увреждания" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 02/03/2018 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно жалба за причинена средна телесна повреда от служители на РУП - МВР Велинград Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/03/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно престъпление на държавен служител Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 02/03/2018 в несъответствие с ПОДНС
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно Постановление № 263/24.11.2017 г. за изменение и допълнение на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 02/03/2018 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изготвяне на графологични експертизи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 02/03/2018 неотговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно промяна на границите и стратегия за развитие на Свободна зона-Русе Емил Караниколов, министър на икономиката 01/03/2018 неотговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно обявена обществена поръчка за 4 броя витлови леки самолети Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; Относно начин на административна обработка на пациенти в Специализираната болница за активно лечение на хематологични заболявания ЕАД София Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно определянето на национални консултанти в системата на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 01/03/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно договор за безвъзмездна помощ № DIR-592115-1-11 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в Регион Перник по Договор за безвъзмездна помощ по ОП "Околна среда" в периода 2007-2013 г. с бенефициент Община Перник Нено Димов, Министър на околната среда и водите 01/03/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно системно унищожаване на ниви и селскостопанска продукция от пасищни животни Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 01/03/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно политика на МО за развитие на военно-образователната система и привличане на студенти и курсанти във военните училища Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 01/03/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно инженерно-възпрепятстващо съоръжение на границата с Република Турция Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно отчети на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 28/02/2018 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно проект за закриване и рекултивация на Общинско сметище Куклен Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от лечебни заведения, второстепенни разпоредители и дружества с принципал Министерство на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2018 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; ГАЛЯ СТОЯНОВА ВАСИЛЕВА; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; ИВАН СТЕФАНОВ ВЪЛКОВ; Относно състоянието на път II-99, отсечката между Царево и Малко Търново Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от военни формирования, държавни предприятия и и дружества с принципал Министерство на отбраната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от държавни предприятия и дружества с принципал Министерство на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от структури на Министерство на вътрешните работи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от второстепенните разпоредители и второстепенните звена към МОН, БАН и ДВУ, както и държавните предприятия и дружества към Министерство на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно сключени договори за доставчик на активна електрическа енергия от държавни предприятия и дружества с принципал Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; КРИСТИАН ИВАНОВ ВИГЕНИН; Относно осигуреността с болнични легла в област Ямбол Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно инцидента с Асен Маринов от Центъра за настаняване на деца с увреждания в гр. Роман, довел до смъртта му, след отказ на три болници да го приемат Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 28/02/2018 отговорено
ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно Битпазар Малашевци Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/02/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно броя на пътнотранспортните произшествия и загиналите в тях хора на път I-1 от кв. "Княжево" до ПВ "Даскалово" -км.276+162 до км. 286-847, с обща дължина 10,685 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 27/02/2018 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно предоставена цялата документация свързана с оценката на стратегия представена от СНЦ "Местна инициативна група Радомир - Земен" по подмярка 19.2 "Прилагане на операции в рамките на стратегии за ВОМР" на мярка 19 "Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 година Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 27/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно представения за обществено обсъждане проект за изменения и допълнения в Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 26/02/2018 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно предприетите от Министерство на образованието допълнителни мерки за олекотяване на ученическите раници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/02/2018 отговорено
КРЪСТИНА НИКОЛОВА ТАСКОВА; Относно плановете на Министерството на икономиката за развитие на логистичен хъб или индустриален парк на терените на някогашното летище Стара Загора Емил Караниколов, министър на икономиката 26/02/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно освобождаване на началници на РУО (РИО) Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/02/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политиката на Министерството на образованието и науката в рамките на председателството на България на Съвета на ЕС за създаването на механизъм за обмен на информация за проследяване обучението на децата, които мигрират с родителите си в други европейски страни, и за улесняване на включването на завърналите се от чужбина ученици в образователната система Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/02/2018 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно възможностите пред българските специалисти по гериатрични грижи Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/02/2018 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно допълнително финансиране Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 23/02/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно МБАЛ - Добрич Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/02/2018 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно държавни обекти с културно предназначение на територията на област Добрич Боил Банов, Министър на културата 23/02/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно срока за разглеждане и произнасяне по пенсионни искания Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 23/02/2018 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на област Видин Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/02/2018 отговорено
ЕЛЕНА НИКОЛОВА ЙОНЧЕВА; Относно резултатите от анализите на пробите питейна вода в гр. Хасково, м. юни 2017 г. Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно случаите на деца болни от морбили в съседни страни и риска от достигане на заразата в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 23/02/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно необходимостта от повишаване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/02/2018 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно мерки за сигурност в българските училища Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 22/02/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно постъпленията от здравноосигурителните вноски за 2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно отказ на лечение на български граждани в чужбина Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ МИХАЙЛОВ; ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно разминаването в данните за задълженията на НЗОК за лечение на български граждани в чужбина Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/02/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно цялостното състояние на охраната на българо-турската граница Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 22/02/2018 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно изнесена информация от проф. Камен Плочев, че на около 330 български граждани е отказано лечение в държави-членки на Европейския съюз Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/02/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно състоянието на питейната вода в Хасково и региона Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 22/02/2018 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно връщането на хигиенни изисквания за здравна защита на селищната среда в Наредба № 7 на Министерството на здравеопазването Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно държавния фонд за гарантиране устойчивост на държавната пенсионна система Владислав Горанов, Министър на финансите 22/02/2018 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно условията на труд, натовареността и работните заплати в отделите "Закрила на детето" към дирекциите "Социално подпомагане" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 22/02/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно възстановяване на финансирането на Драматично - кукления театър в Силистра от страна на община Силистра Боил Банов, Министър на културата 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно инвестиционен проект "Проектиране и изграждане на компостираща инсталация и инсталация за предварително третиране на битови отпадъци за общините от РСУО Разград по Приоритетна ос 2 "Отпадъци" на Оперативна програма "Околна среда" 2014 - 2020 г. Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/02/2018 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно изготвяне на окончателен проект за Национална стратегия за развитие на културата Боил Банов, Министър на културата 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно документ по чл.35 от Закона за управление на отпадъците издаден на ППК "СТАРТ 93" с ЕИК 827113051 оператор на "Инсталация за компостиране на животински отпадъци", находяща се в имот № 063024 на територията на тлеугоителен комплекс в стопански двор, местност "Ливадите", с.Караманово, Община Ценово, Област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК 104040438, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с. Караманово, Община Ценово, Област Русе Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 22/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно Капацитета на съоръженията за съхранение на течен и твърд оборски тор на фирма "ВАРДМЕКС" ООД с ЕИК 104040438, развиваща производствена дейност в местността "Ливадите" в ПИ 063047 в землището на с.Караманово, Община Ценово, Област Русе Нено Димов, Министър на околната среда и водите 22/02/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно МБАЛ "Христо Ботев" - Враца Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/02/2018 отговорено
ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно екипа на министъра на образованието и науката Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 21/02/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно изчезнал канабис от РПУ Нова Загора Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/02/2018 отговорено
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно превенция и пресичане разпространението на наркотици в училищата Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/02/2018 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно престъпни структури с изградена йерархия на управление Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/02/2018 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно качеството на питейната вода в квартал "Настан", град Девин Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2018 неотговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно състоянието и тенденциите на престъпността през туристическия сезон в зимните курорти Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/02/2018 отговорено
ТАСКО МИХАЙЛОВ ЕРМЕНКОВ; Относно доклад от инспекцията на "Топлофикация Габрово" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 21/02/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно в кои РПУ към МВР на територията на Бургаска област се провеждат ремонтни дейности на сграден фонд с цел подобряване условията на труд Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/02/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансово състояние на община Сунгурларе Владислав Горанов, Министър на финансите 21/02/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансово състояние на община Малко Търново Владислав Горанов, Министър на финансите 21/02/2018 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансово състояние на община Айтос Владислав Горанов, Министър на финансите 21/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно продажбите на лекарствено средство без регистрация в България Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/02/2018 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно обобщена информация за разходваните средства от структурите на МС за функция "Здравеопазване" Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 21/02/2018 отговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно предприетите от МВнР дипломатически действия по повод задържани в чужбина български граждани Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/02/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно финансовото състояние на община Димитровград Владислав Горанов, Министър на финансите 21/02/2018 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно финансовото състояние на община Хасково Владислав Горанов, Министър на финансите 21/02/2018 отговорено
АЛЕКСАНДЪР НИКОЛАЕВ САБАНОВ; Относно Софийската конвенция за определяне на речната граница между България и Румъния Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно системата, придобила известност като "пръстова идентификация" и нейната отмяна от Върховния административен съд Кирил Ананиев, Министър на здравеопазването 21/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно Европейска гаранция за децата Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/02/2018 отговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно въвеждането в експлоатация на електронната тол система Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/02/2018 оттеглен
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно извършена проверка, касаеща закупени нови автомобили за нуждите на МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/02/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно политическия кабинет на министъра на вътрешните работи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 20/02/2018 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно дейността на регионалните звена на ГДБОП Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 20/02/2018 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно контрол и противодействие на незаконния хазарт Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 20/02/2018 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно читалищната дейност в с. Каравелово, община Карлово Боил Банов, Министър на културата 16/02/2018 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; Относно състоянието на държавната и общинската пътна инфраструктура на територията на София област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 16/02/2018 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно постигнато споразумение между Министерство на правосъдието и Синдиката на работещите в места за лишаване от свобода и в Главна дирекция "Охрана" за подобряване на условията на труд и кадровата обезпеченост Цецка Цачева, Министър на правосъдието 16/02/2018 отговорено