Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Форма за търсене
41 Народно събрание
42 Народно събрание
43 Народно събрание
44 Народно събрание
Ключова дума
Адресат:
Народен представител:

Народен представител Актуален въпрос Адресат Дата на постъпване Статус
НИГЯР САХЛИМ ДЖАФЕР; Относно диагностиката, лечението и проследяването на пациенти с венерически заболявания в страната и в частност в област Шумен Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/07/2017 неотговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно възстановяване на нормалната атмосфера в Софийската математическа гимназия "Паисий Хилендарски" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 26/07/2017 неотговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10А от Закона за хазарта за 2017 г. Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 26/07/2017 неотговорено
СТАНИСЛАВ ТОДОРОВ СТАНИЛОВ; Относно участие на академичните среди в работата на българското правителство Бойко Борисов, Министър-председател на Република България 26/07/2017 неотговорено
ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВ ХРИСТОВ; Относно провеждане на събития в рамките на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г. Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 26/07/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно ангажимент за извършване на обществени превозни услуги от страна на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД по линия Троян-Плевен-Троян Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 26/07/2017 неотговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно предоставяне на обобщена информация за структурата на приходите и разходите на организациите реализиращи дейност във функция "Здравеопазване" Николай Петров, Министър на здравеопазването 26/07/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно създаване на маршрути за поклоннически и религиозен туризъм Николина Ангелкова, министър на туризма 25/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 24/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 24/07/2017 неотговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 24/07/2017 отговорено
ДЖЕЙХАН ХАСАНОВ ИБРЯМОВ; Относно физическа агресия и нацистки поздрав от страна на ученик към учител Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 24/07/2017 неотговорено
РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно реализирането на заложените мерки в ОП "Развитие на селските региони 2014-2020" Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 24/07/2017 неотговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно състоянието на пътища II-99 и III-908 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно запазване на Военния санаториум в гр. Поморие Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 21/07/2017 отговорено
АДЛЕН ШУКРИ ШЕВКЕД; Относно изграждане на индустриална зона в област Кърджали Емил Караниколов, министър на икономиката 21/07/2017 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно изграждане на българската част на пътя при с. Салаш, община Белоградчик Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ЕВГЕНИЯ БИСЕРОВА АЛЕКСИЕВА; АЛЕКСАНДЪР РУМЕНОВ НЕНКОВ; ВАЛЕНТИН АЛЕКСИЕВ НИКОЛОВ; Относно работата по разширението на южната дъга на Околовръстния път в участъка от кв. "Младост" до магистрала "Тракия" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно рискове за безопасността на граждани в община Чупрене Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 21/07/2017 неотговорено
НОНА КРЪСТЕВА ЙОТОВА; Относно спазването на Закона за авторското право и сродните му права при ползването на музикални произведения от заведения Боил Банов, Министър на културата 21/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно изграждане на КПП при с.Салаш, община Белоградчик Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 21/07/2017 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно бедствено състояние на свлачището на пътен участък на общински път BLG22-74/III-197 Сатовча-Доспат/-Осина на км.0+200 и км.0+400 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 отговорено
ЕЛХАН МЕХМЕДОВ КЪЛКОВ; Относно бедствено състояние на свлачището в кв.33, кв.34 с.Плетена, Община Сатовча Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 21/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неоснователни изисквания и условия към бенефициенти по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/07/2017 оттеглен
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно прекратяване на процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 21/07/2017 оттеглен
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно спешна необходимост от възобновяване строителството на нов мост над река Вит в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно спешни мерки за рекултивация на депо за неопасни отпадъци отпадъци в землището на с.Гложене, община Тетевен, област Ловеч Нено Димов, Министър на околната среда и водите 20/07/2017 отговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; НИКОЛАЙ КРЪСТЕВ БОШКИЛОВ; Относно разкриване на филиал за Спешна помощ в община Белица, област Благоевград Николай Петров, Министър на здравеопазването 20/07/2017 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно статута, дейностите и условията на труд на училищните психолози и педагогическите съветници Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/07/2017 отговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно необходимост от педагогически кадри в системата на образование Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 20/07/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно пътища от републиканската пътна мрежа преминаващи и намиращи на територията на област Перник с изтекъл експлоатационен срок Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 20/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; последно изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 19/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, приета с ПМС № 298 от 17.12.2003 г., обн. - ДВ, бр. 111 от 22.12.2003 г.; в сила от 01.01.2004 г.; последно изм. и доп., бр. 22 от 14.03.2017 г., в сила от 14.03.2017 г Боил Банов, Министър на културата 19/07/2017 отговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно ВиК Добрич АД Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 неотговорено
КРАСИМИР ХРИСТОВ ЯНКОВ; Относно установяване на самоличност на пътниците в МПС Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/07/2017 неотговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; Относно стратегия за запазване и развитие на държавното и общинско здравеопазване Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/07/2017 оттеглен
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; Относно проект "Модернизация на системата за спешна медицинска помощ" Николай Петров, Министър на здравеопазването 19/07/2017 отговорено
ИВАН ТОДОРОВ ИБРИШИМОВ; Относно съкратени миньори в община Бобовдол Емил Караниколов, министър на икономиката 19/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно състоянието на държавната пътна инфраструктура на територията на Русенска област Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; Относно рехабилитация на пътни участъци на територията на община Омуртаг Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
ИМРЕН ИСМЕТОВА МЕХМЕДОВА; Относно водоснабдяване на гр. Омуртаг - изграждане на връзки между НВСредна зона и вътрешна водопроводна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 19/07/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно предприети мерки от ОД на МВР Перник срещу незаконния добив на въглища Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 19/07/2017 неотговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно задължителната двустранна компютърна връзка по чл.6 от ЗКИР между кадастъра и имотния Цецка Цачева, Министър на правосъдието 19/07/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно необходимост от реновиране и обезопасяване на жп прелезите в района на село Ганчовец, Община Дряново Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 19/07/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно изпълнението на Националната програма "Помощ при пенсиониране" Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 19/07/2017 отговорено
ВЕЛИСЛАВА ИВАНОВА КРЪСТЕВА; Относно локация на провежданите заседания по време на Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова, министър за Българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018 19/07/2017 неотговорено
БЮРХАН ИЛИЯЗОВ АБАЗОВ; Относно проблеми при провеждането на електронни търгове за продажба на дървесина, организирани от ДП Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 18/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно изграждане на полицейски участъци в ромските махали Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/07/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно противодействие на ало-измамите Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 18/07/2017 неотговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно състоянието на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ИВАНОВ; Относно защитените територии - национална и общочовешко благо, финансиране на дейностите по тяхно управление, опазване и съхранение Нено Димов, Министър на околната среда и водите 18/07/2017 отговорено
ДАНИЕЛА АНАСТАСОВА ДАРИТКОВА-ПРОДАНОВА; Относно реализиран проект в УМБАЛ "Св.Анна" гр.София съвместно с екипи на МЗ и на Националната здравноосигурителна каса по реално остойностяване на клинични пътеки Николай Петров, Министър на здравеопазването 18/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно неотложна необходимост от извършване на основен ремонт на част от републикански път III-5031 (Опан-Гълъбово) в регулацията на гр.Гълъбово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно необходимост от основен ремонт на третокласен път III-5504, част от републиканската пътна мрежа, преминаващ изцяло по територията на Старозагорска област, Община Гълъбово Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 17/07/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно мерки за опазването, съхранението и развитието на Античен комплекс, включващ "Късноантичен комплекс Кула", "Храм-кладенец" и "Римска баня", намиращ се край с. Гърло, община Брезник, област Перник Боил Банов, Министър на културата 14/07/2017 неотговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно финансиране на ремонтни дейности от бюджета на Агенция "Пътна инфраструктура" на АМ "Люлин" за периода 2012-2017 г Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство Томислав Дончев, заместник министър-председател 14/07/2017 отговорено
ХРИСТО ГРУДЕВ ГРУДЕВ; Относно ситуацията в Асеновград Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 14/07/2017 неотговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно състоянието на МБАЛ "Света Петка" Видин Николай Петров, Министър на здравеопазването 14/07/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно одит на МБАЛ-Шумен АД Николай Петров, Министър на здравеопазването 14/07/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно завършване на републикански път I-7 - Върбишки проход Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 14/07/2017 отговорено
ИВАН ВАЛЕНТИНОВ ИВАНОВ; Относно действия на шуменската областна дирекция по безопасност на храните в с. Кспичан, община Каспичан Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 14/07/2017 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на депо за отпадъци във вододайната зона на Варна Нено Димов, Министър на околната среда и водите 14/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; Относно обществено недоволство от закриване на плаж "Делфин" Николина Ангелкова, министър на туризма 14/07/2017 неотговорено
ДИМИТЪР СТОЯНОВ СТОЯНОВ; НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; ПЕТЪР ГЕОРГИЕВ КЪНЕВ; ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно финансовите резултати на "Слънчев бряг" АД и визия за развитието му Николина Ангелкова, министър на туризма 14/07/2017 неотговорено
ПЕТЪР ХРИСТОВ ПЕТРОВ; Относно намиране на допълнителни средства при прилагане на подмярка 19.2 от Оперативна програма за развитие на селските райони Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 неотговорено
БОГДАН ЕМИЛОВ БОЦЕВ; Относно преустановена процедура за съгласуване и реализиране на Хидровъзел "Брезница", община Гоце Делчев, област Благоевград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 отговорено
ВЕСЕЛА НИКОЛАЕВА ЛЕЧЕВА; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно ангажиментите на Министерството на младежта и спорта в домакинството на София, като европейска столица на спорта Красен Кралев, Министър на младежта и спорта 13/07/2017 отговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; БОРЯНА ЛЮБЕНОВА ГЕОРГИЕВА; Относно обозначаване чрез поставяне на пътни знаци на участъка от пътя, на който се осъществява контрол по спазването на правилата за движение чрез автоматизирани технически средства или системи Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 13/07/2017 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно процедура по включване на споразуменията за стопанисване на земеделски земи Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ПЕТРОВ АЛЕКСАНДРОВ; КРАСИМИР ЛЮБОМИРОВ ВЕЛЧЕВ; Относно незаконен добив на въглища в гр. Перник Теменужка Петкова, министър на енергетиката 13/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно изграждане на държавна лаборатория за анализ на проби от фуражи и намаляване на административната тежест в сектора Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ СТОИЛОВ; Относно договор за Безвъзмездна финансова помощ № DIR - 5112122-С010/14.12.2012 г. за Проект № 5112122-8-76 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Борово, Бяла, област Русе", одобрен за финансиране по процедура № BG161РО005/10/2.10/07 Нено Димов, Министър на околната среда и водите 13/07/2017 отговорено
ХАЙРИ РЕДЖЕБОВ САДЪКОВ; СЕРГЕЙ МАНУШОВ КИЧИКОВ; ЕРОЛ ОСМАН МЕХМЕД; ХАЛИЛ РЕДЖЕПОВ ЛЕТИФОВ; СЕВИМ ИСМАИЛ АЛИ; Относно предприети мерки за ограничаване на щетите от корояда и последвалите заболявания по горските масиви Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 13/07/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно задължения на националния въздушен превозвач "България Ер" АД към държавния бюджет Владислав Горанов, Министър на финансите 13/07/2017 отговорено
РУМЕН ВАСИЛЕВ ГЕЧЕВ; ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; Относно финансово състояние на "Летище София" ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 13/07/2017 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно политиката на МОН в подкрепа на училища в малките населени места Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 13/07/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно наложителен ремонт на път ІІІ-807, участък с. Върбица, общ. Димитровград - с. Скобелево - гр. Чирпан Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 13/07/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно ремонт на път Карнобат - Средец Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
ВЕСКА МАРИНОВА НЕНЧЕВА; Относно условията и реда за допълнително финансиране на средищните детски градини и училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 12/07/2017 отговорено
ТОДОР БАЙЧЕВ БАЙЧЕВ; Относно наложителен ремонт на път ІІІ-539 Трояново - Аспарухово - Карнобат Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; Относно конкретни действия срещу практиката за назначаване на изтърпяващи наказание "лишаване от свобода" на длъжности в българските затвори Цецка Цачева, Министър на правосъдието 12/07/2017 отговорено
ИЛИЯН АНГЕЛОВ ТИМЧЕВ; АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно замърсяване на питейна вода с арсен в три малки населени места в област Монтана, община Бойчиновци Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно състояние на улица "Железопътна", село Световрачане и изграждане на пътни връзки между населените места в София и Северна скоростна тангента Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно финансовото състояние на "ТЕРЕМ - ЛЕТЕЦ" ЕООД и сключвани договори от дружеството Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 12/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса Томислав Дончев, заместник министър-председател 12/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 12/07/2017 оттеглен
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно усъвършенстване на инвестиционната политика в Република България чрез по-добро регулиране на инвестиционния процес и чрез развитие на електронното му управление Томислав Дончев, заместник министър-председател 12/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Марица, по републикански път ІІІ-667 Плодовитово - Първомай - Асеновград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение мост на третокласен път ІІІ-667 Първомай - Поройна - Асеновград Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 12/07/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно незаконнната сеч в община Севлиево Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/07/2017 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно аспекти от изпълнението на проект "Подобряване на закрилата на детето и превенция на детската престъпност в България Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/07/2017 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно неизплатени средства по схемата за преходна национална помощ, необвързано с производството земеделски стопани Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 12/07/2017 отговорено
АХМЕД РЕДЖЕБОВ АХМЕДОВ; Относно регистрирани от органите на МВР хулигански и криминални прояви в периода 26 март - 12 юли 2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 12/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно финансовото състояние на общините Белоградчик, Димово, Ружинци, Брегово за периода 2016 г. до месец 06.2017 г. Владислав Горанов, Министър на финансите 12/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно гарантиране на правата на българите във Великобритания след излизането й от ЕС Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 11/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно мерки за неохраняемите плажове Николина Ангелкова, министър на туризма 11/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно финансиране на читалищата Боил Банов, Министър на културата 11/07/2017 отговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно професионална квалификация на служителите в Център на настаняване от семеен тип за деца и младежи без увреждания гр. Карлово Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 11/07/2017 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно осъществяването на водопроводи за селата Руен, Гълъбово и Цар Калоян, общ. Родопи, обл. Пловдивска Нено Димов, Министър на околната среда и водите 11/07/2017 неотговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно строителството на пътя Бургас-Несебър-Слънчев бряг Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 11/07/2017 отговорено
МИЛКО НЕДЯЛКОВ НЕДЯЛКОВ; Относно спазване на законовата процедура при изпълнение на съдебно решение за отмяна на заповед за прекратяване на служебното правоотношение на страши комисар Г. И. като директор II степен на Областна дирекция на МВР - Ловеч, и издаване на заповед за повторно прекратяване на служебното му правоотношение от същата длъжност, без той да я е заемал Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 07/07/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно рехабилитация на участъци от път II - 63 Перник - Стрезимировци, с обща дължина 42 км Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 07/07/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно условията за получаване на стипендии от ученици след завършено основно образование, които са с трайни увреждания и/или без родители Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 07/07/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; ДРАГОМИР ВЕЛКОВ СТОЙНЕВ; Относно запор на банкови сметки и други вземания на Университетска многопрофилна болница за активно лечение "Проф. д-р Стоян Киркович" АД в Стара Загора, заради задължения за неплатена електрическа енергия към ЕВН България Електроснабдяване Николай Петров, Министър на здравеопазването 07/07/2017 неотговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; Относно доплащане от пациенти на ВМА - София, при наличие на мозъчни аневризми, за което в държавни и общински болници не се доплаща Николай Петров, Министър на здравеопазването 07/07/2017 отговорено
СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно управление на Държавния поземлен фонд Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 07/07/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно разходване на предвидените финансови средства за българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Боил Банов, Министър на културата 07/07/2017 неотговорено
ЖЕЛЬО ИВАНОВ БОЙЧЕВ; Относно подготовката на НДК за българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г Боил Банов, Министър на културата 07/07/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно бъдещето на училището в село Касъка, в община Доспат Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 07/07/2017 отговорено
ТАНЯ ТОДОРОВА ПЕТРОВА; Относно статута на т.нар. Валдорфски училища Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 07/07/2017 отговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно лечението на деца и млади хора, страдащи от сарком на Юинг Николай Петров, Министър на здравеопазването 07/07/2017 отговорено
ДЕСИСЛАВА АНГЕЛОВА ТОДОРОВА; Относно регистър на допуснатите участници, поддържан от Електроенергиен Системен Оператор ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 07/07/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно невъзможност на територията на България да се слуша българско радио Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 06/07/2017 оттеглен
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно неизпълнение на Закона за рибарството и аквакултурите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно плаково протезиране на дъвкателния апарат при възрастни хора Николай Петров, Министър на здравеопазването 06/07/2017 отговорено
МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; ИВАН ИВАЙЛОВ ЧЕНЧЕВ; Относно състоянието на пътни участъци от републикански път І-8 София - Пазарджик Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/07/2017 отговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; Относно извършени дейности от Министерството на земеделието, храните и горите в изпълнение на заповед № Р - 124 от 03 юли 2017 г. на министър-председателя на Република България Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 06/07/2017 неотговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; Относно засилено полицейско присъствие в малките населени места със значително ромско население и повишена битова престъпност Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 06/07/2017 неотговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно неизвършено съфинансиране от община Силистра по договор с Министерството на културата за Драматичен-куклен театър гр. Силистра Боил Банов, Министър на културата 06/07/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; МАНОЛ ТРИФОНОВ ГЕНОВ; Относно извършване на спешни ремонтно-възстановителни дейности на пътно съоръжение - мост над р. Мечка, на автомобилен път Е80 Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 06/07/2017 отговорено
ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВА НАЙДЕНОВА; Относно идея на министъра на здравеопазването за постепенно заменяне на държавните областни болници с частни и съответствието на тази идея с текста в чл. 52 ал. 1 от Конституцията на Република България Николай Петров, Министър на здравеопазването 05/07/2017 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; Относно ПМС № 18/20.01.2017 г Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/07/2017 отговорено
НИНА ПЕЙЧЕВА МИТКОВА; Относно нормиране и заплащане на труда в институциите в системата на предучилищното и училищното образование, съобразно с Наредба №4/20.04.2017 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 05/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно финансовото и кадрово състояние на Военна академия "Г.С.Раковски" Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/07/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ИВАНОВ ЦОНКОВ; Относно използването на доброволния резерв Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/07/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно тенденцията за рязко намаляване на броя на осиновяванията Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 05/07/2017 отговорено
ПЕТЪР БОЙКОВ ВИТАНОВ; Относно разпродажба на военни клубове в страната Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 05/07/2017 отговорено
АЛТИМИР ЕМИЛОВ АДАМОВ; Относно проблемен участък от водопроводна мрежа в гр. Тутракан, област Силистра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; Относно финансовото състояние на община Видин Владислав Горанов, Министър на финансите 05/07/2017 отговорено
ФИЛИП СТЕФАНОВ ПОПОВ; ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно рехабилитация на второкласна и третокласна пътна мрежа в област Видин Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/07/2017 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно пенсионирани служители, работещи в МВР Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 05/07/2017 отговорено
ЛАЛО ГЕОРГИЕВ КИРИЛОВ; РАДОСЛАВ ЛЮБЧОВ СТОЙЧЕВ; Относно рехабилитация и реконструкция на път II-37 Джурово-Етрополе-Златица /Златишки проход/ Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/07/2017 отговорено
МАРТИН ВЛАДИМИРОВ ТИНЧЕВ; ДИМИТЪР КРУМОВ АЛЕКСАНДРОВ; Относно изпълнението на графика за удължаване на ресурса за експлоатацията на V и VI блок на АЕЦ "Козлодуй" Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2017 отговорено
ДАНИЕЛА ДИМИТРОВА МАЛЕШКОВА; ВЛАДИМИР СЛАВЧЕВ ВЪЛЕВ; Относно национално хранилище за погребване на ниско- и средноактивни отпадъци Теменужка Петкова, министър на енергетиката 05/07/2017 отговорено
ДАНИЕЛ ПЕТКОВ ЙОРДАНОВ; Относно транспортните областни лекарски експертни комисии (ТОЛЕК) Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 05/07/2017 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно водоснабдяване на село Горски Долен Тръмбеш, община Горна Оряховица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/07/2017 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно състоянието на тунелите на път Е85 на входа на Велико Търново и входа от северната част по улица "Опълченска" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 05/07/2017 отговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно кадровия проблем с медицински сестри Николай Петров, Министър на здравеопазването 04/07/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно прилагането на схемата за държавна помощ за съфинансиране на застрахователни премии Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; СВЕТЛА МАРИНОВА БЪЧВАРОВА-ПИРАЛКОВА; Относно политиката на Министерството на земеделието, храните и горите за развитието на биологичното производство Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2017 неотговорено
ИВАН ДИМОВ ИВАНОВ; Относно информация за финансовите резултати и товарооборота на Пристанище Варна ЕАД Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 04/07/2017 отговорено
ВАСИЛ МИЛАНОВ АНТОНОВ; СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; ЧАВДАР ЙОРДАНОВ ВЕЛИНОВ; Относно състоянието на държавната и общинска пътна инфраструктура на територията на област Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 04/07/2017 отговорено
ЙОРДАН ИЛИЕВ ЙОРДАНОВ; Относно откриването на ГКПП Северняк по сухоземната граница между България и Румъния Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 04/07/2017 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно възнаграждения на военнослужещи, участващи в охраната на българската граница Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 04/07/2017 отговорено
СПАС ЯНЕВ ПАНЧЕВ; Относно контрол на качеството на внасяните в Р България хранителни продукти Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 04/07/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно наложително възобновяване на реконструкцията на отводнителния канал в с.Брест, общ.Гулянци, обл.Плевен Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2017 отговорено
ЙОРДАН СТОЯНОВ МЛАДЕНОВ; Относно рехабилитация на път ІІ-37 Пазарджик - Пещера - Батак Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2017 отговорено
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ; Относно рехабилитация на РП III-301 от км. 9+347 крайна регулация гр.Левски до км.14+743, с.Асеновци граница с област Ловеч общо 5 км. 396 метра Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2017 отговорено
СТОЯН МИХАЙЛОВ МИРЧЕВ; Относно назначаването на директори на училище в община Дулово, област Силистра Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 30/06/2017 отговорено
ЮЛИЯН МИХАЙЛОВ ПАПАШИМОВ; РУМЕН ПЕТРОВ ГЕНОВ; Относно приетите от Надзорния съвет Правила за условията и реда за прилагане на чл. 4, ал. 1, ал. 2 и ал. 3 от Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2017 г Николай Петров, Министър на здравеопазването 30/06/2017 отговорено
ВЛАДИСЛАВ ТОШКОВ НИКОЛОВ; Относно рехабилитация на РП III-303 от км. 11+480 до км.19+260, гр.Левски-с.Градище общо 7,397 км Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2017 отговорено
ПАВЕЛ ДИМИТРОВ ШОПОВ; Относно строителство и въвеждане в експлоатация на нови места за изтърпяване на наказанията Цецка Цачева, Министър на правосъдието 30/06/2017 отговорено
КРАСИМИР МИТКОВ СЪБЕВ; БОРИСЛАВ ИВАНОВ БОРИСОВ; Относно решение на Надзорния съвет на НЗОК за заплащане на пълната стойност на изкуствено сърце Николай Петров, Министър на здравеопазването 30/06/2017 отговорено
АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ; Относно Оперативна програма "Региони в растеж 2014-2020 г.", Приоритетна ос 4 "Регионална здравна инфраструктура" Николай Петров, Министър на здравеопазването 30/06/2017 отговорено
АНДРИАН ИВАНОВ РАЙКОВ; РАДОСТИН РАДОСЛАВОВ ТАНЕВ; Относно решение на Европейската комисия, определящо нови, по-строги норми за допустими емисии на вредни вещества, отделяни в атмосферата от големите горивни инсталации Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ; ВАСИЛ ЦВЕТКОВ ЦВЕТКОВ; Относно включена мярка за подкрепа на реформата в сектор здравеопазване за реформиране на спешната помощ Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно необходимост от основен ремонт на преминаващите през Община Братя Даскалови, област Стара Загора, третокласни републикански пътища ІІІ-608 и ІІІ-565, които са част от републиканската пътна мрежа на България Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 30/06/2017 отговорено
ДИЛЯН СТАНИМИРОВ ДИМИТРОВ; Относно контрола на движението на рискови стоки и товари Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 30/06/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; Относно информация за черноморските делфини Нено Димов, Министър на околната среда и водите 30/06/2017 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно Наредба № 16/8.12.2016 г. за управление на качеството в институциите, издадена от министъра на образованието и науката и обн. в ДВ бр. 100 от 16.12.2016 г Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 29/06/2017 неотговорено
ДОНКА ДИМОВА СИМЕОНОВА; Относно изграждането на тунела под връх Шипка Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 отговорено
НАДЯ СПАСОВА КЛИСУРСКА-ЖЕКОВА; КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно качество и цена на детски храни, предлагани на българския пазар Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 29/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ СТРАХИЛОВ СВИЛЕНСКИ; ХРИСТО ТАНЧЕВ ПРОДАНОВ; Относно изпълнение на т. 18 от Решение РД-НС-04-77/21.06.2016 г. на Надзорния съвет на НЗОК Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 отговорено
СТАНИСЛАВ ИВАНОВ ВЛАДИМИРОВ; Относно информация за средства изразходвани за ремонт и поддръжка на АМ "Люлин" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 отговорено
СТЕФАН АПОСТОЛОВ АПОСТОЛОВ; ДАНИЕЛА ВЛАДИМИРОВА САВЕКЛИЕВА; ГЕОРГИ ЗАПРЕВ ДИНЕВ; АЛЕКСАНДЪР ИВАНОВ МАЦУРЕВ; ДИМИТЪР НИКОЛОВ ГАМИШЕВ; Относно безлимитно финансиране на процедури за асистирана репродукция Николай Петров, Министър на здравеопазването 29/06/2017 отговорено
КРАСЕН ГЕОРГИЕВ КРЪСТЕВ; АСЯ АТАНАСОВА ПЕЕВА; Относно информация за проведена среща в Будапеща на министрите на вътрешните работи на страните от Залцбургския форум Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 29/06/2017 отговорено
ИВАН НИКОЛОВ МИХОВСКИ; КАЛИН ДИМИТРОВ ВАСИЛЕВ; Относно съществуващи проблеми с водоснабдяването на обекти (почивни станции, хотели, къщи за гости и други) във вилна зона с. Чифлик, община Троян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 29/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЯНЧЕВ ГЬОКОВ; Относно промяна в организационната структура на ДП "Национална компания "Железопътна инфраструктура", създаване на нови железопътни секции Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 29/06/2017 отговорено
СЛАВЧО ГЕОРГИЕВ ВЕЛКОВ; Относно действия на Министерство на вътрешните работи за удвояване на капацитета на Академията на МВР и обновяване на инфраструктурата на учебните и звена в страната Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 29/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЧЕНКОВ ТЪРНОВАЛИЙСКИ; Относно принципите на управление на Предприятие "Водноелектрически централи" към "НЕК" ЕАД Теменужка Петкова, министър на енергетиката 29/06/2017 отговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно "Мизия 2000" АД - гр. Плевен, визия и намерения на Министерство на земеделието, храните и горите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
СТЕФАН ИВАНОВ БУРДЖЕВ; Относно състояние на предпазните диги по поречието на р. Дунав на територията на община Гулянци, област Плевен Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ АСЕНОВ ТИШЕВ; Относно мерките предвидени от Министерството на туризма за привличане на чуждестранни туристи до края на летен туристически сезон 2017 Николина Ангелкова, министър на туризма 28/06/2017 отговорено
КРИСТИНА МАКСИМОВА СИДОРОВА; Относно мерки за усъвършенстване на методиката за преразпределение на държавната субсидия за читалищата Боил Банов, Министър на културата 28/06/2017 неотговорено
ТЕОДОРА АТАНАСОВА ХАЛАЧЕВА; Относно нормалното функциониране на Единен европейски номер за спешни повиквания /ЕЕНСП/ 112 Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 28/06/2017 отговорено
ПЕНЧО ПЛАМЕНОВ МИЛКОВ; Относно изграждане на нов логистичен център за поддръжка на конвои в района на учебния полигон "Николово" край Русе Красимир Каракачанов, заместник министър-председател по обществения ред и сигурността и министър на отбраната 28/06/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; Относно списъци с активи - земеделска техника, за които са определени референтни цени по мярка 4.1 Инвестиции в земеделските стопанства на Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
ДОРА ИЛИЕВА ЯНКОВА; Относно управление на ВиК Асоциация Смолян Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 неотговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; Относно бутането на ограда на национален паметник на културата с историческо значение и строежа на многоетажен паркинг Боил Банов, Министър на културата 28/06/2017 отговорено
НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ СИРАКОВ; Относно забавяне на плащанията за земеделските производители Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 отговорено
АНЕЛИЯ ДИМИТРОВА КЛИСАРОВА; ИРЕНА ТОДОРОВА АНАСТАСОВА; Относно финансирането на иновативните училища в България Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2017 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно разходване на над 14 000 000 лева държавни средства за обезвреждане на опасни отпадъци в частен имот Владислав Горанов, Министър на финансите 28/06/2017 отговорено
АТАНАС ПЕТРОВ КОСТАДИНОВ; Относно предприетите действия по Закона за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети на собствениците на резервоари с опасен отпадък, находящи се в бившия завод "Полимери" - Девня Нено Димов, Министър на околната среда и водите 28/06/2017 неотговорено
НИКОЛАЙ ДИМИТРОВ ПЕНЕВ; Относно отворено писмо на група общински съветници от Общински съвет - град Ямбол във връзка със запазване на Салона за обслужване на клиенти на Националната агенция за приходите - офис Ямбол Владислав Горанов, Министър на финансите 28/06/2017 отговорено
ЛЮБОМИР БОЙКОВ БОНЕВ; Относно укрепване на свлачища на територията на област Перник, засягащи пътища от републиканската пътна мрежа Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 отговорено
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно невъзможност на територията на България да се слуша българско радио Ивайло Московски, Министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията 28/06/2017 оттеглен
ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; Относно неизпълнение на Закона за рибарството и аквакултурите Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 оттеглен
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; ДИМИТЪР БОЙЧЕВ ПЕТРОВ; ДИАНА ДИМОВА САВАТЕВА; Относно физическа агресия срещу служител на Агенцията за социално подпомагане в град Бургас Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2017 отговорено
ГАЛЯ ЕНЕВА ЗАХАРИЕВА; СНЕЖАНА ГЕОРГИЕВА ДУКОВА; Относно финансиране на центровете за върхови постижения и центрове за компетентност по ос 1 на Оперативна програма "Наука и образование за интелигентен растеж 2014 - 2020" Красимир Вълчев, министър на образованието и науката 28/06/2017 оттеглен
ЦВЕТАН БОРИСОВ ТОПЧИЕВ; Относно проектно предложение на община Брегово по ОП "РЧР", Активно включване Бисер Петков, Министър на труда и социалната политика 28/06/2017 отговорено
ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно целенасочената инвестиционна програма в подкрепа на развитието на Северозападна България, Родопите, Странджа-Сакар, пограничните, планинските и полупланинските слабо развити региони Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 28/06/2017 отговорено
ДИМИТЪР ИВАНОВ ДАНЧЕВ; РУМЕН НИКОЛОВ ГЕОРГИЕВ; Относно проблеми с прилагането на подмярка 7.2 "Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура" от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 28/06/2017 неотговорено
МИГЛЕНА ДОЙКОВА АЛЕКСАНДРОВА; Относно концепцията на новия закон за борба с корупцията по висшите етажи на властта Цецка Цачева, Министър на правосъдието 27/06/2017 оттеглен
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно системата за пръстова идентификация, изведена от експлоатация на 7 април 2017 г Николай Петров, Министър на здравеопазването 27/06/2017 отговорено
ИВО АНГЕЛОВ ХРИСТОВ; Относно договор за добросъседство между Република България и Република Македония, който се подготвя за подписване на 2 август 2017 г Екатерина Захариева, заместник министър-председател по правосъдната реформа и министър на външните работи 27/06/2017 отговорено
ИВЕЛИНА ВЕСЕЛИНОВА ВАСИЛЕВА; Относно уловът на бяла мида в Черно море Румен Порожанов, министър на земеделието, храните и горите 23/06/2017 неотговорено
КРАСИМИР ИЛИЕВ БОГДАНОВ; Относно предприетите от МВР мерки за намаляване на пътнотранспортните произшествия Валентин Радев, Министър на вътрешните работи 23/06/2017 отговорено
ГЕОРГИ ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ; ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА; НИКОЛА ИЛИЕВ ДИНКОВ; Относно проекта "Каскада Въча" Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/06/2017 отговорено
ЯВОР РУМЕНОВ БОЖАНКОВ; Относно състоянието на третокласния главен път ІІ-53 Поликраище - Първомайци - Горна Оряховица Николай Нанков, Министър на регионалното развитие и благоустройството 23/06/2017 отговорено