Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно окончателен Доклад по сертификация № 47/31.03.2017 г. по регистрирана нередност с национален номер ОПРК/15/РР/190 от 12.11.2015 г. по ДБФП № BG161PO003-2.3.01-0039-С0001
Дата 26/09/2019
Входящ номер 954-06-833
Адресат Емил Караниколов, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 03/10/2019
Дата на отговор Писмен отговор на 10/10/2019
Дата на връчване на писмен отговор 01/11/2019
Текст на въпроса
Текст на отговор