Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно работата на Агенция по кадастъра - Варна и неправомерни действия по издаване на разрешително за строителство и одобрен Подробен устройствен план
Дата 25/11/2010
Входящ номер 054-06-915
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 02/12/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 09/12/2010
Дата на връчване на писмен отговор 10/12/2010
Текст на въпроса
Текст на отговор