Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно открита процедура за възлагане на малка обществена поръчка - открит конкурс с предмет "Изграждане канализация гр. Роман"
Дата 30/11/2010
Входящ номер 054-06-929
Адресат Нона Караджова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/12/2010
Дата на отговор Писмен отговор на 14/12/2010
Дата на връчване на писмен отговор 14/01/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор