Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно забавяне на междинно и окончателно плащане по проект "Рехабилитация и реконструкция за енергийна ефективност" на ОУ "Христо Ботев" и ЦДГ "Ален Мак" село Вълнари, община Никола Козлево, област Шумен подкрепен от ОП "Регионално развитие" с Договор № BG 161РО001/4.1-01/2007/039
Дата 16/12/2010
Входящ номер 054-06-986
Адресат Росен Плевнелиев, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 10/01/2011
Дата на отговор Писмен отговор на 06/01/2011
Дата на връчване на писмен отговор 14/01/2011
Текст на въпроса
Текст на отговор