Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно закононарушения, свързани с продажба на несъществуващ по документи микроязовир - с. Славяново, общ. Харманли
Дата 11/07/2012
Входящ номер 254-06-820
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 18/07/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 19/07/2012
Дата на връчване на писмен отговор 20/07/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор