Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно сключване на нови договори между преводаческите агенции и Министерството на външните работи
Дата 12/07/2012
Входящ номер 254-06-839
Адресат Николай Младенов, Министър на външните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор