Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно състоянието на Домовете за медико-социални грижи за деца (МСГД) в Русе, Шумен и Варна
Дата 27/07/2012
Входящ номер 254-06-895
Адресат Тотю Младенов, Министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 04/09/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 03/09/2012
Дата на връчване на писмен отговор 14/09/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор