Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Процедура № 00028-2012-0032 в регистъра за обществени поръчки на ОП с частично изменена и допълнена документация, одобрена с решение № РД-02-14-2386 от 25.09.2012 г. на заместник-министъра на Министерството на регионалното развитие и благоустройството
Дата 17/10/2012
Входящ номер 254-06-1204
Адресат Лиляна Павлова, Министър на регионалното развитие и благоустройството
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/10/2012
Дата на отговор Писмен отговор на 25/10/2012
Дата на връчване на писмен отговор 26/10/2012
Текст на въпроса
Текст на отговор