Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно решение на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет
Дата 01/03/2013
Входящ номер 354-06-242
Адресат Цветан Цветанов, Заместник министър-председател и министър на вътрешните работи
Вносител
Вид на отговора устен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 08/03/2013
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор