Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно констатациите в доклада на Междуведомствената работна комисия за проверка на бракуваните дълготрайни материални активи, собственост на "напоителни системи" ЕАД (заповед РД 09-763/9.05.2012 г. на министъра на земеделието и храните) и предприетите от МЗХ действия по него
Дата 05/03/2013
Входящ номер 354-06-244
Адресат Мирослав Найденов, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус неотговорено
Планирана дата на отговор 13/03/2013
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор