Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно данни за сключените договори и резултатите от дейността за съвместна дейност в държавните ловни стопанства с частни фирми и присъединени към тях държавни горски стопанства за 2010 г., 2011 г., 2012 г. и 2013 г
Дата 06/11/2013
Входящ номер 354-06-461
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 14/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 15/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор