Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно демаркационна линия между ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 и ОП "Наука и образование"
Дата 06/11/2013
Входящ номер 354-06-480
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 13/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 18/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 22/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор