Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно съществуващи забрани по НАТУРА 2000 за разрешаване на сеч и почистване на пасища и мери на територията на община Тополовград
Дата 08/11/2013
Входящ номер 354-06-498
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 19/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 22/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор