Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно информационна система, обслужваща настаняването в студентските общежития
Дата 08/11/2013
Входящ номер 354-06-504
Адресат Анелия Клисарова, Министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 15/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 18/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 22/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор