Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно организацията на процеса на стартиране подготовката за усвояване на знания, свързани със задълженията им по отбраната на страната, действията за оцеляване при кризи от военен характер, както и за мисията и задачите на въоръжените сили
Дата 13/11/2013
Входящ номер 354-06-515
Адресат Ангел Найденов, Министър на отбраната
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 20/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 21/11/2013
Дата на връчване на писмен отговор 22/11/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор