Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно регионално депо за битови отпадъци в област Варна, община Провадия
Дата 20/11/2013
Входящ номер 354-06-550
Адресат Искра Михайлова-Копарова, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 27/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 03/12/2013
Дата на връчване на писмен отговор 13/12/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор