Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно потенциален риск за загуба на средства по Програмата за развитие на селските райони за 2013 г
Дата 20/11/2013
Входящ номер 354-06-555
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор