Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно опазването на пчелите и пчелните семейства при провеждане на растителнозащитни дейности
Дата 22/11/2013
Входящ номер 354-06-563
Адресат Димитър Греков, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/11/2013
Дата на отговор Писмен отговор на 02/12/2013
Дата на връчване на писмен отговор 13/12/2013
Текст на въпроса
Текст на отговор