Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно мерки срещу контрабандата и необявените вътрешно-общностни доставки като противодействие срещу нелоялната конкуренция пред българските производители
Дата 22/01/2014
Входящ номер 454-06-31
Адресат Петър Чобанов, Министър на финансите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 29/01/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 04/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 07/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор