Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно споразумение за партньорство - част "Водено от общността местно развитие"
Дата 12/02/2014
Входящ номер 454-06-170
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 19/02/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 27/02/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/02/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор