Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно оразмерителни осови тегла за пътищата в Република България
Дата 26/02/2014
Входящ номер 454-06-226
Адресат Десислава Терзиева, Министър на регионалното развитие
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 05/03/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 05/03/2014
Дата на връчване на писмен отговор 14/03/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор