Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно кадрови промени в центъра за развитие на човешките ресурси
Дата 05/11/2014
Входящ номер 454-06-64
Адресат Румяна Коларова, служебен министър на образованието и науката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус отпаднало
Планирана дата на отговор 07/11/2014
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор