Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно преустановяването на Проект "Подкрепа за достоен живот" по бюджетна линия BG051PO001-5.2.09 Алтернативи, Европейски социален фонд 2007-2013 година, Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" до 31.12.2014 г и Проект "За по качествен живот" по схема за безвъзмездна финансова помощ "Помощ в дома" Бюджетна линия: BG051PO001- 5.1.04по приоритетна ос 5 на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" до 19.02.2015 г / за Община Горна Оряховица/
Дата 19/11/2014
Входящ номер 454-06-165
Адресат Ивайло Калфин, заместник министър-председател по демографската и социалната политика и министър на труда и социалната политика
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 26/11/2014
Дата на отговор Писмен отговор на 26/11/2014
Дата на връчване на писмен отговор 28/11/2014
Текст на въпроса
Текст на отговор