Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно отпускане на средства, необходими за почистване на речното корито на р. Краневска, в с. Кранево, общ. Балчик
Дата 29/04/2015
Входящ номер 554-06-651
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 07/05/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 13/05/2015
Дата на връчване на писмен отговор 15/05/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор