Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно въвеждане на изискване с Наредба № Н-18 на Министесрство на финансите на измервателни уреди за земеделски производители
Дата 02/07/2015
Входящ номер 554-06-992
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора устен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор