Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно жалби на КЕВР до Европейската комисия
Дата 07/07/2015
Входящ номер 554-06-1006
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус в несъответствие с ПОДНС
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор