Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно освобождаването на метрологичен контрол на нивомерни измервателни системи, използвани при продажба на течни горива
Дата 09/07/2015
Входящ номер 554-06-1032
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 16/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 23/07/2015
Дата на връчване на писмен отговор 24/07/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор