Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно обявени обществени поръчки от държавните горски предприятия за "Избор на регистриран одитор или специализирано одиторско предприятие за одит и заверка на Годишен финансов отчет за 2015 година, съставен, съгласно международните стандарти за финансово отчитане"
Дата 21/07/2015
Входящ номер 554-06-1108
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 28/07/2015
Дата на отговор Писмен отговор на 02/09/2015
Дата на връчване на писмен отговор 04/09/2015
Текст на въпроса
Текст на отговор