Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно Изпълнение на проект "Изграждане на ПСОВ, реконструкция и разширение на ВиК мрежа в агломерация Елин Пелин"
Дата 16/02/2016
Входящ номер 654-06-287
Адресат Ивелина Василева, Министър на околната среда и водите
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 24/02/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 24/02/2016
Дата на връчване на писмен отговор 26/02/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор