Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно проблеми с кандидатстването по мярка 10.1 от Програмата за развитие на селските райони 2014 - 2020 в направление "Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение" за кампания 2014/2015 и кампания 2015 - 2016 г
Дата 02/06/2016
Входящ номер 654-06-969
Адресат Десислава Танева, Министър на земеделието и храните
Вносител
Вид на отговора писмен
Статус отговорено
Планирана дата на отговор 09/06/2016
Дата на отговор Писмен отговор на 14/06/2016
Дата на връчване на писмен отговор 24/06/2016
Текст на въпроса
Текст на отговор