Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно доставка на брикетируеми въглища за Брикел ЕАД
Дата 16/06/2016
Входящ номер 654-06-1073
Адресат Теменужка Петкова, министър на енергетиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор