Народно събрание на Република България - Начало
Народно събрание
на Република България
Въпроси
Актуален въпрос
Относно одитен доклад на Сметната палата на Договора за представяне на концесия за подземни природни богатства - златно-медно-пиритни руди, чрез добив от находище "Челопеч" - Софийска област, на "Дънди Прешънс Металс Челопеч" ЕАД за периода от 01.01.2011 г. до 31.12.2013 г
Дата 10/08/2016
Входящ номер 654-06-1384
Адресат Божидар Лукарски, министър на икономиката
Вносител
Вид на отговора устен
Статус оттеглен
Планирана дата на отговор
Дата на отговор
Дата на връчване на писмен отговор
Текст на въпроса
Текст на отговор